Hádejte, co dělá každý osmý senior

17. 01. 202221:40
Hádejte, co dělá každý osmý senior
foto: Praha.eu/Senioři tvoří v České republice stále větší skupinu obyvatelstva.

Český statistický úřad (ČSÚ) v těchto dnech vydal podrobnou analýzu s názvem Senioři v ČR v datech. Ta zveřejňuje informace o naší nejstarší generaci za posledních několik let. Zpráva se mimo jiné zabývá četností nemocí, ale také tím, kolik seniorů aktivně sportuje nebo využívá moderní technologie.

Analýza se v první řadě zabývala zdravotním stavem seniorů, a to pochopitelně i v souvislosti s nekončící pandemií covid-19. Jelikož však staré lidi nelze vnímat pouze ve světle nemocných pacientů, případně lidí ohrožených chudobou kvůli nízkým důchodům, věnuje se publikace i pozitivnějším stránkám.

Dozvíme se tudíž kolik seniorů je stále plně vitálních, a to jak na pracovním trhu, tak i v rámci používání počítačových dovedností a v neposlední řadě také kolik z nich ještě aktivně sportuje.

„Přes zhoršené úmrtnostní podmínky v roce 2020 počet seniorů ve věku 65 let a více let dále rostl a zvýšil se i jejich podíl v populaci. Senioři tvořili již více než pětinu obyvatelstva České republiky,“ uvádí v analýze vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Starších žen je více

Mezi seniory je pravidelně více žen než mužů (58 procent žen a 42 procent mužů k 31. 12. 2020), nicméně jejich početní převaha se již od počátku devadesátých let dvacátého století meziročně snižuje.

Ze současných dat vyplývá, že 17 procent seniorů pociťovalo výrazné omezení v běžných činnostech kvůli nemoci nebo zdravotním potížím. Jedná se například o péči o domácnost, volnočasové aktivity, případně vykonávání nějaké práce. Dalších 44 procent seniorů rovněž cítilo omezení, ale ne vážné.

V roce 2019 byla alespoň na jednu noc hospitalizována více než pětina seniorů. Nárůst hospitalizací pochopitelně souvisí s přibývajícím věkem. „Zatímco z mladších seniorů ve věku 65-74 let se hospitalizace v posledním roce týkala 17 procent, mezi seniory nad 75 let pobyt v nemocnici alespoň na jednu noc neminul více než čtvrtinu osob, konkrétně 28 procent,“ vysvětluje Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ve zdravém těle zdraví duch

Zaměříme-li se na úrazy a nehody, zjistíme, že v roce 2019 mělo celkem 14 procent seniorů úraz či nehodu. Ať už se jednalo o zranění způsobené následkem dopravní nehody, nehody doma nebo neštěstí při pobytu venku. Nejčastějším případem pak byla nehoda v domácím prostředí.

Statistiky potvrzují, že si cestu ke sportu nachází stále více lidí v seniorském věku. / Foto: Praha.eu

Z uvedených dat lze zjistit, že nejstarší generace bohudík sportuje čím dál více. Zatímco v roce 2014 sportoval každý desátý senior, v roce 2019 to byl již každý osmý. „Více než čtyři hodiny týdně sportuje každý čtvrtý aktivně sportující senior ve věku 65 až 74 let. Mezi všemi aktivně sportujícími osobami nad 15 let se přitom sportu věnuje více než čtyři hodiny týdně pouze každý pátý,“ nabízí zajímavé srovnání Milan Dedera z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných