Kokokodák, pípípíp. V oblasti Měcholup a Hostivaře se šíří nebezpečná ptačí chřipka

05. 12. 202121:00
Kokokodák, pípípíp. V oblasti Měcholup a Hostivaře se šíří nebezpečná ptačí chřipka
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Slepice, ilustrační foto

Odbor životního prostředí na Praze 15 informoval chovatele drůbeže o mimořádném veterinárním opatření. Cílem je zamezit šíření nákazy takzvané ptačí chřipky.

Chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována.

Nařizuje se taky podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky, omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež.

V neposlední řadě se nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Viru podlehly miliony zvířat

Všem chovatelům drůbeže podléhající evidenci se nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná výše uvedená opatření, neprodleně informovat o této skutečnosti místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Ptačí chřipka je onemocnění ptáků způsobované chřipkovými viry typu A, které postihuje primárně ptactvo a pouze výjimečně může být přeneseno na některé druhy savců. Ptačí chřipka byla pod jménem ptačí mor poprvé identifikována v roce 1878 v Itálii. Po 1. světové válce se rozšířila velmi příbuzná španělská chřipka. Dnes je známo, že její virus je rozšířen po celém světě. Ve 30. letech minulého století se nemoc opět objevila v Evropě. Vir H5N1 se rozšířil roku 1959 ve Skotsku, H7N3 v Anglii roku 1963, H5N9 v Kanadě roku 1966 a H7N7 v Austrálii roku 1976. Pak až v 80. letech, zejména v Irsku (H5N8) a USA (H5N2), což vedlo k likvidaci milionů jedinců chovného ptactva na daných územích. Další větší ptačí epidemie následovaly 1992 v Mexiku, 1997 v Hongkongu, a jak se později ukázalo, především v dalších zemích Asie. zdroj: Wikipedia

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných