Kratom a HHC zůstanou legální, odborníci to vítají

14. 07. 202322:05
Kratom a HHC zůstanou legální, odborníci to vítají
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Cannabis shop

ROZHOVOR: 12. července vláda projednávala návrh o zařazení Kratomu a HHC na seznam návykových látek. Tento krok by podle některých ovlivnilo negativně až 200 tisíc uživatelů. Návrh vznikl zejména kvůli ochraně dětí a mladistvých a byl nakonec zamítnut. O problematice jsme hovořili si Petrem Plevou, tiskovým mluvčím Think tank racionální politiky závislostí.

Aktuálně se řeší zařazení Kratomu a HHC na seznam návykových látek. V této souvislosti vydal Think tank racionální politiky závislost tiskovou zprávu, kde upozorňuje na možná rizika spojená s držením těchto látek poté, co budou zařazeny do seznamu. Za neoprávněné držení hrozí až osm let vězení. Je podle vás opravdu reálné, že by někdo opravdu trest dostal?

Jedná se o maximální trest za držení omamné nebo psychotropní látky vyjma konopí či THC ve značném rozsahu. V praxi to může znamenat několik kilogramů zakázané látky, což u některých uživatelů, kteří se předzásobili, není vyloučené. Samozřejmě, pokud se bude jednat o první delikt, soud pravděpodobně nepřistoupí k uložení trestu při horní hranici, ale v případě, že už bude mít dotyčný předchozí trest, například za držení marihuany, hrozí mu nejvyšší možný trest.

Dále uvádíte, že tyto látky užívá téměř dvě stě tisíc lidí, zejména mladých dospělých. Nepřijde vám toto číslo jako velmi vysoké?

Dle průzkumů realizovaných v minulém roce bylo uživatelů kratomu více než sto tisíc a jejich počet setrvale narůstá. Uživatelů HHC je sice méně, ale dle kvalifikovaných odhadů se jedná o vyšší desítky tisíc.

Proč by tyto látky měly zůstat legální a volně dostupné?

Samotný zákaz nic neřeší. Konopí s vysokým obsahem THC je rovněž zakázané, a přesto patříme v Evropě k zemím, kde je nejvyšší procento jeho uživatelů. Zákaz znamená, že se uživatelé přesunou na černý trh a my ztratíme nad užívání jakoukoli kontrolu. Řešením není prohibice, ale přísná regulace, která ochrání uživatele před konzumací kontaminovaných látek a co nejvíce znepřístupní tyto látky dětem a mladistvým.

Neobáváte se toho, že pokud tyto látky zůstanou povoleny, hrozí riziko, že lidé budou experimentovat s dalšími látkami, ovšem již návykovými? 

Pravý opak je pravdou. Pokud tyto relativně méně škodlivé látky zakážeme, hrozí riziko, že uživatelé budou hledat alternativy v daleko nebezpečnějších látkách.

Jak je na tom Česko v souvislosti s drogovou problematikou nyní? Pozorujete například nárůst závislostí? 

Dle dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívání nelegálních návykových látek setrvale klesá. Nicméně je nahrazeno zejména digitálními závislostmi a přechodem menší části uživatelů na méně rizikové produkty jako kratom či HHC. Klesá také počet kuřáků, kde část tohoto poklesu je způsobená přechodem na méně rizikové produkty, jako je například zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Bohužel neklesá konzumace alkoholu.

Není problémem společenská tolerance užívání drog? 

Naše společnost je bohužel k závislostem velmi tolerantní. Největším problémem je obecná společenská tolerance té nejnebezpečnější drogy, která má na svědomí jedny z nejvyšších zdravotních a společenských škod a která přináší našemu hospodářství miliardové škody. Tou drogou je zcela legální alkohol.

 

Objevily se informace, že kratom v kombinaci s alkoholem, nebo dalšími drogami muže způsobit smrt, nebojíte se tohoto rizika? 

Je skutečně pravdou, že jsou popsány případy, kdy došlo k úmrtí po kombinaci vysokých dávek kratomu s vysokými dávkami alkoholu. I na tyto případy pamatuje návrh zákona z dílny národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila, který nařizuje prodejců tzv. psychomodulačních látek, aby uživatele informovali o doporučeném dávkování a varovali před riziky kombinace s jinými látkami. Ostatně takovou informaci poskytuje i příbalová informace léčiv, protože i zde vás některé kombinace mohou ohrozit na životě.

Co navrhujete pro to, aby se zabránilo užívání HHC a Kratomu nezletilým? 

Připravovaný návrh umožňuje prodávat tyto látky jen ve specializovaných prodejnách, do kterých budou mít nezletilý vstup zakázán. Je tedy vyloučen prodej ve večerkách apod. V e-shopech bude vyžadováno prokazatelné ověření věku. Prodej nezletilým bude sankcionován velmi vysokými pokutami.

 Jak je to s těmito látkami jinde ve světě? Jsou legální, či nikoli? 

Přístup k těmto látkám ve světě je různý. Některé evropské státy je zakazují, některé ponechávají v šedé zóně. Například v několika státech USA je legální HHC, kratom je běžně dostupný zejména v Asii. Koncept psychomodulačních látek je inovativní řešení a už o něj projevili předběžný zájem některé evropské státy. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných