Návrat k normálu? Zadarmo to nebude. Mluvili jsme s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice

10. 01. 202206:57
Návrat k normálu? Zadarmo to nebude. Mluvili jsme s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice
foto: ÚVN, stejně jako v článku/Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN

ROZHOVOR Miroslav Zavoral byl v polovině roku 2010 jmenován do funkce ředitele Ústřední vojenské nemocnice. Ta je dlouhodobě spojována s řadou témat. Mediálně nejatraktivnější byla říjnová a listopadová hospitalizace prezidenta Miloše Zemana. Redakci PrahuIN.cz ovšem zajímal jiný úhel pohledu. Na přelomu roku jsme s profesorem Zavoralem hovořili o bilancování, stejně tak o výhledu do budoucna.

Pane profesore, co říct o roku 2021?

Uplynulý rok byl pro zdravotnictví rokem nových nadějí, ale i mnoha těžkých chvil. 

Můžeme to vzít postupně?

Vstoupili jsme do prvních měsíců roku 2021 s naplněnými lůžkovými kapacitami standardních oddělení i jednotek intenzivní péče pacienty s onemocněním covid-19, někteří z nich se již bohužel ke svým blízkým nevrátili. Byla zastavena odkladná péče, pacienti čekali až do dubna na určení nových termínů svých plánovaných operací. Pracovali jsme s vypětím sil.  Povzbuzením a nadějí nám byla vidina, že se díky očkování podaří zabrzdit koronavirovou epidemii a budeme se moci navrátit k běžnému životu.

Čísel máte jistě více…

Proočkovanost zdravotníků počátkem roku se projevila výrazným snížením nemocnosti a Ústřední vojenská nemocnice tak mohla pokračovat v boji s epidemií.

Jak konkrétně?

Za celý rok 2021 naočkovala na 350 tisíc osob oběma dvěma základními dávkami, což je, míním pro představu, celá třetina populace 16+ obyvatel Prahy. Nezbytnou posilující 3. dávku vakcíny aplikovali zdravotníci ÚVN přes 34 tisícům osob, celkově naočkovali přes 740 tisíc dávek vakcíny proti covid-19. Takto vysokých čísel jsme dosáhli díky očkování v O2 universu, kde jsme za 131 dnů provozu proočkovali 650 tisíc dávek vakcíny.

ÚVN také léčila po celý rok tisíce pacientů s onemocněním covid-19, podala přes tisíc monokonálních protilátek. Ani jediný den jsme nepřestali testovat na přítomnost SARS-CoV-2, včetně laboratorního zpracování odebraných vzorků. Za rok 2021 bylo na odběrových místech ÚVN uskutečněno na 130 tisíc odběrů na přítomnost SARS-CoV-2. 

Co byste chtěl za rok 2021 ještě zdůraznit?

Rok 2021 přinesl v ÚVN novou naději pacientům s nádorovými onemocněními.

Ano?

Od října je v provozu Ústav radiačních terapií, vybavený jedinečným přístrojem CyberKnife. Patřičnými dávkami sofistikovaného přesně cíleného ozáření tu bylo léčeno již několik desítek pacientů. Celkově rok 2021 patřil k těm nejnáročnějším. Prověřil naši týmovou spolupráci, naše schopnosti zavádět v krátkém časovém úseku nové postupy a procesy, hledat efektivní řešení, zachovat stabilitu i v nejobtížnějších okamžicích.

Děkuji za ohlédnutí. Můžeme ještě krátce zmínit budoucnost?

Do následujícího roku nahlížím s mírným optimismem. Chci věřit, že se podaří umírnit epidemii natolik, že se budeme moci my, lékaři a zdravotníci, opět naplno věnovat našim oborům a specializacím a jejich rozvoji, že děti a studenti bez přerušování v září zasednou do školních lavic, a že celkově nastane rok zklidnění. Zadarmo to ale nebude. Platí tady více než kdy jindy Vergiliovo 'Labor omnia vincit improbus', urputná práce vše zmůže.

 

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. je jedním z hlavních organizátorů a propagátorů screeningového programu rakoviny tlustého střeva v Česku. Svůj výzkum zaměřuje také na časnou diagnostiku nádorů slinivky břišní a další onemocnění trávicího traktu. Působí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde od roku 2010 zastává také funkci ředitele nemocnice. Dne 8. května 2021 byl u příležitosti Dne vítězství jmenován prezidentem republiky Milošem Zemanem do hodnosti brigádního generála ve výslužbě.

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných