Nemocnice Motol léčí 21 onkologicky nemocných ukrajinských dětí

07. 04. 202216:15
Nemocnice Motol léčí 21 onkologicky nemocných ukrajinských dětí
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Fakultní nemocnice v Motole

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol přijala do péče 21 ukrajinských dětí ve věku od 2 do 18 let s onkologickým onemocněním. Vzhledem k tomu, že kliniky na Ukrajině, kde se tito malí pacienti léči, jsou obvykle ve velkých městech, jejich léčba by byla momentálně ohrožena.

„První pacientku z Ukrajiny jsme na naši kliniku přijali 2. března, od té doby jsme převzali do péče 21 dětí ve věku 2 - 18 let s onkologickým nebo hematologickým onemocněním. Čtyři děti již v rámci své onkologické léčby podstoupily operační zákrok na spolupracujících klinikách FN Motol (Klinika dětské chirurgie, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie),“ uvedla Lucie Šrámková, přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Aktuálně má Fakultní nemocnice v Motole v péči celkem šest dětí nacházejících se v intenzivní fázi léčby, z toho dvě s mozkovým nádorem, dvě se sarkomem, jedno s nádorem ledviny a jedno s nádorem lymfatických uzlin. Dalších devět dětí je již po léčbě a klinika zajišťuje jejich sledování.

Hospitalizováni jsou také čtyři pacienti s těžkou hemofilií, závažným krvácivým onemocněním a dva pacienti krátce po transplantaci kostní dřeně. Příjezd dalšího pacienta se očekává v následujících dnech.

„Rodiče malých pacientů si naše pracoviště nejčastěji vyhledají na internetu. Předpokládáme, že tento trend bude nepochybně pokračovat i v následujících týdnech. I kdyby konflikt zítra skončil, možnosti léčby na Ukrajině budou ještě nějakou dobu velmi omezené,“ dodává Lucie Šrámková.

Většina rodičů nemocných dětí kontaktuje nemocnici skrze své česky mluvících příbuzné či známé, kteří je ubytovávají. Další kliniku oslovují e-mailem ještě před odjezdem z Ukrajiny, s dotazem, zda bude možné přijmout dítě k léčbě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných