Nemocnice Na Homolce dokončila rozsáhlý projekt. Na energiích ušetří 30 milionů ročně

24. 06. 202420:34
Nemocnice Na Homolce dokončila rozsáhlý projekt. Na energiích ušetří 30 milionů ročně
foto: Nemocnice Na Homolce, se svolením/Nemocnice Na Homolce

ROZHOVOR: Podle nemocnice šlo o jeden z největších a nejkomplexnějších projektů energetických úspor v českém zdravotnictví. Celá realizace projektu trvala jeden rok a sníží náklady na energie až o 40 procent. Na detaily jsme se zeptali Petra Šandy, vedoucího odboru provozu Nemocnice Na Homolce.

Realizace prý zahrnovala investice do zateplení střech, obměny oken, dveří a jiných fasádních prvků, modernizace vytápění a vzduchotechniky, osvětlení, fotovoltaiky, řízení technologických zařízení. Vše za plného provozu nemocnice.

„Příprava celého projektu trvala tři roky, zahrnovala sběr a analýzu dat a vlastní projektovou přípravu, samotná realizace pak trvala jen jeden rok. Pro financování celého projektu nemocnice efektivně využila dotace z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám ve výši 720 milionů korun, nemocnice investovala vlastní finanční prostředky ve výši 393 milionů korun,“ sdělil pro PrahaIN.cz Petr Šanda.

Rentabilita investovaných vlastních finančních prostředků nemocnice je podle něj relativně vysoká. „Při současných cenách lze předpokládat úsporu na energiích minimálně 30 milionů korun za jeden rok. Při současném vývoji cen energií lze však očekávat i daleko vyšší finanční úspory,“ doufá Šanda.

Průběžné práce. Autor: Nemocnice Na Homolce, se svolením

„Nemocnice Na Homolce si realizací tohoto projektu zároveň vyřešila přibližně 0,5 miliardy korun v havarijně vynucených investicích do technologických celků, nové hydroizolace střech a narušených keramických obkladů fasád, které by byly nezbytné v blízké budoucnosti. Z výše uvedených aspektů je jasné, že se jedná o efektivně vynaložené finanční prostředky z evropských fondů i vlastních zdrojů nemocnice,“ říká.

Ušetřené peníze je v plánu dále investovat. Právě to bylo hlavním cílem a motivací nemocnice pustit se do tak velkého projektu. Finanční prostředky mají putovat do dalšího zkvalitňování zdravotní péče a rozvoje medicínských programů.

„Samotná realizace projektu vyžadovala mimořádnou koordinaci a ohleduplnost vůči pacientům a personálu. K omezení provozu došlo opravdu minimálně. Velké poděkování patří především vrchním a staničním sestrám jednotlivých oddělení, které byly se stavaři téměř v každodenním kontaktu,“ říká Petr Šanda, který doufá, že realizace projektu přinese nejen energetické úspory a úsporu financí, ale zlepší kvalitu prostředí, ve kterém pracují a léčí pacienty.

Slavnostně dokončeno. Autor: Nemocnice Na Homolce, se svolením

Lepší komfort pro pacienty

„Vyšší teplotní komfort a stabilita budou zajištěny díky automatizované zónové regulaci teplot a novým oknům s trojsklem a čtvrtým sklem pro integrovanou vnější elektricky ovládanou žaluzii. Nová osvětlení splňují současné legislativní požadavky a trendy a optimalizují podmínky pro poskytování zdravotní péče. U řady vstupů do objektů nemocnice byly instalovány posuvné automatické dveře s ohledem na pacienty s omezenou možností pohybu a orientace. Došlo k výraznému posunu v kvalitě vnitřního prostředí, konkrétně vzduchu, díky novým 70 vzduchotechnickým jednotkám a některým rozvodům s vyšší kapacitou a v řadě případů vyšší třídou filtrace.

Zároveň v rámci realizace energeticky úsporných opatření probíhaly paralelně rekonstrukce a modernizace vybraných prostor pro zvýšení kvality poskytované péče o pacienty. Byly vyměněny všechny staré plechové podhledy za kazetové minerální, což přineslo efekt akustického komfortu ve veřejných prostorách a zlepšení hygienických podmínek ve zdravotnických úsecích. Modernizovaly se toalety pro veřejnost, rekonstruovaly se pokoje pro pacienty, centrální sterilizace a zázemí lůžkových částí, včetně čistících místností, denních místností a sociálního zázemí. Zvýšila se kapacita skladů a centrálních šaten pro zaměstnance. Proběhla modernizace JIP na oddělení všeobecné chirurgie a opravy povrchů balkónů lůžkových částí. V neposlední řadě byla revitalizována architektonicky moderní tvář nemocnice s respektem k původnímu autorskému záměru,“ vysvětlil pro PrahaIN.cz

Dokončení tohoto projektu potvrzuje Nemocnice Na Homolce závazek ke snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality prostředí pro své pacienty a zaměstnance.

Výsledkem je podle Petra Šandy modernizovaná nemocnice fungující v energeticky úsporném provozu s lepšími podmínkami pro léčbu a péči o pacienty.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných