Nemocnice Na Homolce zprovoznila nové katetrizační sály

18. 01. 202320:30
Nemocnice Na Homolce zprovoznila nové katetrizační sály
foto: Nemocnice Na Homolce/Nově zrekonstruovaný katetrizační sál v nemocnici Na Homolce

Společně s novými katetrizačními sály zprovoznila Nemocnice Na Homolce také dva nejmodernější angiografické systémy. Měly by pacientům poskytovat invazivní diagnostiku a léčbu srdečních i některých mimosrdečních onemocnění.

Oba systémy nabídnou pokročilé zobrazovací metody jako je intravaskulární ultrazvuk, optická koherenční tomografie nebo speciální 3D aplikace zobrazení srdečních struktur a tepen. Vyplývá to z tiskové zprávy nemocnice.

Angiolinky jsou schopny zobrazit pohybující se srdce a cévy ve velice vysoké kvalitě. Zobrazí také vnitřní průsvit tepny a dokáží na sebe skládat obrazy z jiných zobrazovacích přístrojů. Zároveň mohou optimalizovat dávky záření podle konkrétního vyšetření a pacienta.

Nejzávažnějším onemocněním je ischemická choroba srdeční

Invazivní diagnostika se využívá i k vyšetření vrozených srdečních vad u dospělých nemocných a k hodnocení získaných chlopenních vad v dospělosti. Nové sály budou v nepřetržitém provozu poskytovat léčbu nemocným s akutním infarktem myokardu.

„Nejčastějším a nejzávažnějším srdečním onemocněním je ischemická choroba srdeční, v důsledku které umírá v naší populaci největší počet lid. Dochází při ní k postupnému zužování, případně až uzávěru věnčitých neboli koronárních tepen, které srdeční sval vyživují. Nejvhodnějším vyšetřením je proto zobrazení těchto tepen – takzvaná koronarografie, a léčebným výkonem perkutánní koronární intervence, která dokáže zúžené tepny rozšířit a opět zprůchodnit,“ uvedl vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Martin Mates.

Intervenční kardiologie je nosnou součástí kardiovaskulárního programu

Loni bylo na oddělení intervenční kardiologie provedeno celkem 3.010 katetrizačních výkonů. Z toho 2.650 diagnostických koronarografií.

„Intervenční kardiologie je v současné době nosnou součástí celého kardiovaskulárního programu, jak co do rozsahu diagnostických předoperačních vyšetření, vlastní intervence a pooperační péče, tak do nároků na multioborovou spolupráci. Naše intervenční kardiologie se v současné době intenzivně zabývá programem strukturálních intervencí, zvláště ale nejenom chlopenních vad,“ doplnil Petr Neužil, primář kardiologického oddělení.

Kardiocentrum Na Homolce prochází modernizací

Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce prochází v posledních letech modernizací. Podle ředitele nemocnice Petra Poloučka se navíc bude rozvíjet i nadále.

„V rozsahu a kvalitě služeb se naše Kardiocentrum řadí mezi nejlepší světová pracoviště. Začali jsme modernizací a rekonstrukcí elektrofyziologického sálu s novým angiografickým systémem loni v červenci, dnes uvádíme do provozu zrekonstruované katetrizační sály se dvěma novými angiolinkami a v nejbližších letech plánujeme v modernizaci Kardiocentra pokračovat,“ řekl Palouček.

Obnova angiografického systému pro katetrizační pracoviště vyšla na více než 70 milionů korun. Přes 55 milionů z toho zaplatila dotace EU z programu REACT-EU.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných