O revoluční možnosti léčby s vizionářkou Marií Vilánkovou

14. 05. 202216:00
O revoluční možnosti léčby s vizionářkou Marií Vilánkovou
foto: Archiv Marie Vilánkové/Marie Vilánková se věnuje působení informačních preparátů a možnostem diagnostiky lidského organismu pomocí počítačových systémů.

ROZHOVOR „Informace“, v minulosti ne tak často užívané slovo, dnes však hýbe světem. A bude hýbat i námi. Právě o nově objevených informačních souvislostech, o revoluční možnosti léčby člověka, jsme s vizionářkou celostní léčby informacemi a autorkou stejnojmenné knihy, s Marií Vilánkovou, rozvinuly diskusi.

Jak jste se dostala k oboru budoucnosti, k oboru informační medicíny?
Vystudovala jsem matematicko-fyzikální fakultu, obor informatika. Již na studiích jsem o informatiku pocítila silný zájem. Shodou okolností jsme se na přelomu let 99/2000 seznámili s panem doktorem Jonášem a spoluutvářeli jsme společnost Joalis, která vyrábí a distribuuje přírodní informační preparáty pro řízenou detoxikaci organismu od konkrétních toxinů podle Metody CIC.

Odpovídala jsem za technické zázemí, za přípravy programu pro diagnostiku toxinů pro naše terapeuty a výrobní program preparátů. Později jsem začala i přednášet, zejména našim terapeutům, kteří preparáty používali. Protože jsem ve znamení Panny a mám postavený Merkur s Marsem v konjunkci v Panně a jsem opravdu analyticko-logický člověk, který, než něco přijme, to musí pochopit, předávala jsem přednáškami veškeré informace o alternativních způsobech léčby.

Já stále přemýšlím, jak co funguje a proč to funguje. Zároveň jsou mými koníčky matematika a fyzika. Čtu vědecké informace. To vše si pak v hlavě celé skládám.

Působíte nejen jako lektorka a propagátorka detoxikace a zdravého životního stylu, zároveň publikujete v časopisech a bulletinech. Právě nedávno vám vyšla kniha Léčba informací. Co vás podnítilo ji napsat?
Narodila se mi dcera Viktorka. To, že se mi narodí právě dcera Viktorka, se mi zdálo už řadu let před tím. Věděla jsem, že to pro mě bude jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě, ale nevěděla jsem proč. A když jí byl přibližně jeden rok, tak jsem pocítila silnou a nutkavou potřebu napsat tu knihu.

Marie Vilánková:

„Měla jsem krásné dětství a dostala jsem od rodičů velký dar. Měla jsem v dětství svobodu a důvěru. Pokud jsem se něco chtěla naučit, potřebovala jsem to pochopit, abych byla schopná si to zapamatovat. A to provází celý můj život. Abych něco přijala za své, musím tomu do hloubky porozumět.“

Deset let jsem přednášela, jak působí informační medicína, jak funguje detoxikace, jak lidský organismus pracuje na bázi informací. A najednou se objevil ten správný čas a prostor. Pracovala jsem na knize již více než rok, když právě vloni na jaře nás velmi zasáhl pořad Infiltrace – který byl veden negativně a manipulativně proti nám a proti alternativní medicíně. Pokoušela jsem se dostat do médií a snažila se nepravdy vyvrátit, ale marně. Proto jsem vložila čas a síly do dokončení knihy.

Vaše kniha je obsáhlá, plna objevných souvztažností a zákonitostí působení informací na organismy. Z jakých zdrojů jste čerpala a co vám bylo inspirací?
Čerpala jsem hlavně ze sebe. Bydlím na Šumavě, prakticky na samotě, na nádherném místě. Chodím tam hodně ven a všechny věci mě vždycky napadnou v přírodě. Většina myšlenek je mých originálních.

Dělá mi velkou radost, když mi už řada erudovaných lidí potvrdila, že myšlenky v knize jsou správné. Knihu jsem se snažila napsat co nejjednodušeji, aby jí porozuměli i lidé bez lékařského či vědeckého vzdělání. Je v ní kladený důraz na to, aby si lidé uvědomili, že prvotní je informace a člověk není nic jiného než shluk informací, a to i když se na to podíváme z pohledu tradiční fyziky.

V knize Léčba informací se zabýváte hmotnou úrovní těla a informačním polem. Mohla byste nám alespoň nastínit nosný pilíř vaší teorie?
Vycházím z toho, že ve vesmíru je prvotní informace, která se transformuje na různé úrovně. To, co my vnímáme, tedy to naše tělo – hmotu, kterou jsme schopní vidět, cítit – tak to je nejsvrchnější slupka té informační roviny, která je reprezentovaná právě hmotou.

Základní myšlenka je taková, že pokud se chce člověk uzdravit, tak chybnou informaci musí uzdravit i v nejhlubších informačních úrovních. Pokud se mu to podaří, tak se postupně opraví i hmota. Zatímco když budeme pracovat jenom s hmotou a někde v hlubších vrstvách zůstane poškozená, nesprávná informace, problém se bude neustále vracet.

Když se podíváme na detoxikační medicínu, tak na hmotné úrovni řešíme, že v těle jsou toxiny, které organismus poškozují. Toxin ale reprezentuje i škodlivou informaci, nějaký princip destrukce, který si nosíme v sobě – když se pak chceme uzdravit, je potřeba se zaměřit také na to, co v sobě nemáme emočně a psychicky zvládnuté.

Je to ale složitější, protože s nějakou danou informační bází se již rodíme. A často řešíme nejenom problémy, které jsme si vytvořili během života, ale řešíme i problémy našich předků, a možná i minulých životů.

Závěrečná kapitola vaší knihy je Učení a princip pentagramu.
Linek v knize je víc. Jedna linka je informační, kde vysvětluji tělo jako shluk informací. Další zásadní linkou je pak poslední kapitola, která se týká pentagramu. Pentagram je symbolem, který se opakuje ve všech kulturách a je zásadní pochopení jeho principu – neulpět jenom na hmotné úrovni, ale pochopit principy a ty pak využívat každodenně.

Cokoli člověk dělá, měl by dělat v souladu s pentagramem – pak se mu budou věci dařit, bude z nich mít radost a výsledný efekt je, že bude zdravý. Pro mě je pentagram velmi důležitý symbol, protože je principem stvoření. Když se na něj podíváte, je plný zlatých řezů. Vzorcem života je spirála. Ta vzniká tak, že se aplikují zlaté řezy v pentagramu. Co roste v souladu s jeho principy, roste po spirále.

O Marii Vilánkové

Věnuje se působení informačních preparátů a možnostem diagnostiky lidského organismu pomocí počítačových systémů. Koníčkem jí jsou imunologie, neuroimunologie, mikrobiologie ale i kosmologie, kvantová fyzika, filosofie a další obory vědy. Aplikováním teorie informace na živé soustavy hledá nové souvislosti mezi patogenními mikroorganismy, toxiny a poruchami funkcí lidského těla a psychiky. Přednáší, publikuje a věnuje se obchodní a organizační činnosti na poli informačních preparátů v České republice. Je i matkou čtyř dětí, bydlí na polosamotě v Pošumaví. Svým dětem se snaží dopřát podobné dětství, jako měla sama, plné svobody, přírody a lidové hudby.

V jedné z kapitol zmiňujete i osobnosti středověkých alchymických a hermetických nauk, jako byl Trismegistos a Paracelsus. Ti se rovněž ocitli ve vašem informačním světě?
To v knize zmiňuji proto, že bych ráda ukázala, že informační medicína se v minulosti používala ve všech kulturách, jen za posledních 100–300 let „zapadla“. Je zajímavé, že když bude člověk studovat alchymistické spisy, může je chápat jako určitý básnický jazyk, kterým popisovali jak fyzikální, tak biologické věci.

A tam jsou ty hluboké informační souvislosti úplně zřejmé, protože oni již uměli vyrábět primitivní hologramy, které používali v léčení. Mohli bychom říct, že zakladatelem informační medicíny je i Paracelsus, i když její kořeny vedou hluboko do minulosti. Dokonce v jedné z knih Paracelsea je obrázek s vysvětlením principu rektifikace – osvěcování roztoku slunečním paprskem. Primitivní hologram se dá tedy vyrobit i pomocí slunečního záření.

To je ostatně i princip astrologie. Pro vznik hologramu je potřeba mít zdroj světla a zrcadla. Když se podíváte na nebe, máte Slunce, Měsíc a další planety, od kterých se světlo (sluneční paprsky) odráží a vytváří hologram, který působí na lidi. Takové záření nese informaci.

Jak podle vaší teorie v rámci léčby informací hologram působí?
Hologram je, dá se říci, surová informace, protože je to interferenční vzorec vlnění. Všechny živé organismy umí toto elektromagnetické vlnění vnímat, každá živá buňka umí z vlnění informace číst.

O knize Léčba informací

Informační preparáty jsou budoucností medicíny. Jde jen o to naučit tělo novým dovednostem: dokázat se samo zbavit všech škodlivých toxinů, patogenních mikroorganismů, svých vlastních poškozených, nefunkčních a rakovinových buněk a negativních, poškozujících emočních programů. V knize „Léčba informací“ se dozvíte i to, jak tělo uzdravit pomocí informačních preparátů, a zároveň pochopíte princip homeopatie, léčitelství, proutkařství a dalších dosud nevysvětlených jevů.

Problém je v tom, že naše tělo vnímá téměř všechno, ale dostat informaci z těla do vyšších pater mozku až do vědomí – to vyžaduje hodně cviku a dokáže to málokdo. Do preparátů jsou nahrávány informace pomocí elektromagnetického vlnění holograficky a pracuje se s tím, že organismus informaci umí přečíst. Oči jsou vlastně specializované buňky na určité spektrum vlnění. To umí celé naše tělo, bohužel tyto schopnosti zapomínáme a ztrácíme.

Souvisí i to s homeopatií a jak jsou zpracovávány informační přípravky v Joalis?
V homeopatii je to velmi podobný princip. Tím, jak se ředí prvotní substance, informace se ukládá do roztoku. Homeopatie funguje na principu asociací – navnímáte nějaký obraz a spoléháte na to, že ve vaší hlavě se obrazy spojí a dovedou imunitu na místo, kde je problém.

Informační medicína pracuje o něco přímočařeji – např. vyšle informaci, že je problém v játrech, a to spustí imunitní reakci. Buňky se „tam dojdou podívat“, najdou problém a začnou to řešit. Kdyby člověk meditoval, každý večer si tělo vizuálně pročistil, tak dělá to samé.

Každý člověk vytváří hologramy a je zodpovědný za sebe i za lidi, na které působí. Každá myšlenka, kterou vyšleme, se šíří to okolí ovlivňuje jej. Na tomto principu funguje celá holografie. Dnes je problém v tom, že se příliš spoléháme na techniku a tyto přirozené schopnosti ztrácíme.

Svět informací má i negativní protipól, že? Přehlcení, přebytek informací nemoc dnešní doby. Jak se tomu bránit?
Je uměle vytvářen šílený informační chaos. Čím víc je množství informací, tím více jedinec ztrácí schopnost poznat, která informace je pravdivá, a která lživá. Tady se otevírá velký prostor pro manipulaci. Jsem názoru, že dnes člověk nemůže příliš svobodně vyjadřovat názory a manipulace běží těmi nejhoršími, nejskrytějšími způsoby. Jediná obrana proti tomu je si toto uvědomit, zůstat bdělý a ptát se (vesmíru), jestli je to pravda, nebo ne. Člověk má jenom sám sebe, a když se vesmíru budeme ptát, on nám skrze emoce odpoví.

Pravda se dnes hledá hůř a hůř. Vidím to na sobě. Dvacet let se snažím číst, vyhledávat si informace, data, snažím se pracovat velmi korektně, ale pravdivé informace se dnes hledají mnohem obtížněji. Google je dnes téměř nepoužitelný nástroj, neboť nevyhledává to, co chcete najít, podle nějaké objektivní reality, ale podle toho, co tvůrci podle algoritmů chtějí, abyste našel.

To je obrovské nebezpečí dnešní civilizace. Je těžké se dostat ke správným informacím.
A jak se bránit? Já si například pečlivě vybírám, co číst. Kvalitní knížka je pro mě mnohonásobně cennější než tisíc článků na internetu. I mozek knížku vnímá jinak než obrazovku tabletu, počítače nebo displej telefonu.

I své děti vedu k tomuto uvědomění, ačkoli jsem názoru, že každý si musí na věci přijít sám. Když s dětmi od malička o takových věcech mluvíte, začnou to vnímat a reflektovat

Říká se, že řada nemocí souvisí také se strachem a s úzkostmi.
Samozřejmě. Je dobré vyzrát na strachy a obavy. Je neskutečné, jak dnešní společnost trpí úzkostmi, mnohdy způsobené záměrnou manipulací. Právě proto láska, humor a všechny varianty radosti působí blahodárně na naše zdraví.

Autorka textu: Daniela Fuxová

PrahaIN.cz ve spolupráci s časopisem Nový Fénix přinese řadu materiálů, které zmíněné médium v minulosti vydalo. Jedná se o nadčasové texty, které by mohly v dnešní náročné době čtenářům hodně pomoci…

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných