Odbahňuje se kdysi nejznečištěnější a nejzamořenější rybník světa

22. 07. 202314:32
Odbahňuje se kdysi nejznečištěnější a nejzamořenější rybník světa
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Břehy Biologického rybníka ve Vinoři

Myslíme tím Biologický rybník v pražské městské části Vinoř. Nesmíme si ho ale plést se stejnojmenným rybníkem v Horních Počernicích. I proto ten ve Vinořích nese občas i označení Vinořský rybník a je součástí zdejší přírodní rezervace Vinořský park.

Ačkoliv je vodní plocha součástí přírodní rezervace, ještě před třiceti lety šlo o kadmiem nejzamořenější vodní plochu na světě.

V současné době byla ale vodní plocha znovu zanesena velkým množstvím bahna, i když zatížení těžkými kovy je už mnohonásobně nižší.

Už v předcházejících měsících byla voda vypuštěna a bahno pomalu vysychalo. V současné době bude znovu odvezen na skládku. Revitalizace Biologického rybníka bude letos trvat až do konce prázdnin.

Pozor na vyjíždějící kamiony

Radnice ve Vinoři na svém webu upozorňuje na nebezpečnou dopravní situaci, která může vznikat při výjezdu naložených nákladních aut z účelové komunikace na ulici Mladoboleslavskou v lokalitě vinořského zámku. Pozor by si měli dávat i projíždějící cyklisté na zdejší cyklostezce.

Smrtonosný koktejl těžkých kovů

Vraťme se ale ke katastrofálnímu znečištění v druhé polovině minulého století. Nebezpečné látky se do Vinořského (Biologického) rybníka dostávalo Vinořským potokem už od 30. let 20. století. Na vině byla řada průmyslových podniků v Kbelích, tamní letecké opravny, ale hlavně bývalý podnik PAL.

Počátkem 90. let minulého století nezávislé ekologické studie odhalily v Biologickém (Vinořském) rybníku 9 tun kadmia, 21 tun chromu, 15 tun mědi, 73 tun zinku, 4 tuny niklu a 1,5 tuny olova. Co se týká kadmia, šlo o nejzamořenější lokalitu na světě. Podle webu odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy překračovala hodnota kadmia desetitisíckrát přípustné normy.

V průběhu 90. let minulého století se prováděla náročná několikaetapová asanace vodní plochy. Došlo tehdy k odtěžení a vyvezení téměř 20 tisíc tun velmi nebezpečného bahna do spalovny v Benátkách nad Jizerou. Nejzatíženější a nejznečištěnější bahno se odváželo přímo do spaloven nejvyššího stupně ochrany. Celkové náklady na revitalizaci tehdy přesahovaly dvanáct milionů korun. Všechno zaplatilo ze svého hlavní město.

Už tehdy ale nemohlo dojít k odtěžení veškerého kontaminovaného bahna, protože by tím došlo k narušení jílovitého podloží rybníka a ohrožovalo by to i pevnost samotné hráze rybníka.

Ani dnes není rybník podle ekologů zcela bez rizika, a to i přesto, že nelze dnešní znečištění srovnávat s tím před 30 lety. Protože však prosákly těžké kovy nejen do podloží rybníka, ale i do zeminy okolo, objevuje se občas na Vinořském potoce a Biologickém rybníku zapáchající pěna, kterou tvoří těžké kovy a zbytky ropných látek.

V posledních letech se dokonce v rybníku chovaly ryby. Jejich maso však podléhalo neustálé kontrole.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných