RÁDCE Lékařka dětem i dospělým: Nemoc jako volání těla o pomoc

29. 04. 202221:20
RÁDCE Lékařka dětem i dospělým: Nemoc jako volání těla o pomoc
foto: Psychiatrická nemocnice Bohnice/Nemoc může být odrazem stavu mysli

MUDr. Adriana Chytilová, praktická lékařka, psychoterapeutka a bodyterapeutka při své praxi vnímá obtíže svých pacientů na všech úrovních. Od mysli přes emoce, tělo a spiritualitu až po vztahy. Jak sama říká, na psychosomatiku se lze dívat z mnoha úhlů pohledu, které se vzájemně propojují, a často lze u jednoho člověka sledovat několik těchto rovin a funkcí jeho problému v jeho životě. A uvádí hned několik typických příkladů propojení stavu těla a mysli.

Nemoc, nebo její příznak, lze číst jako prostředek komunikace člověka s nejbližším okolím

Například volání po úlevách, péči a pozornosti – notoricky známá situace, kdy dítěti se nechce do školy a náhle jej velmi rozbolí břicho. Ustrašená matka nechává dítě doma, případně se mu dostává zvýšené péče, pozornosti, úlev. Dítě si podvědomě celou situaci zafixuje a hádejte, co se stane, až se mu příště přestane chtít jít do školy.

Nemoc může bránit v navazování intimního kontaktu. Ženy, které trpí dráždivým tračníkem, by mohly vyprávět. Žena touží po intimní blízkosti, v podvědomí je však obava, kterou si žena nepřipouští.  Když se však blíží schůzka, podvědomí získá navrch a záludnosti střeva udeří v plné síle.

Někdy jsou tělesné potíže ukazatelem nezralosti, která brání  přejít do další fáze životního vývoje

Například mladý muž odjíždí na studia do jiného města, krátce po odjezdu jej však začnou trápit astmatické potíže, které se prudce zhoršují. Z těla mluví silný strach z životního kroku.

Příznaky mohou být vyjádřením vnitřního konfliktu

Chci pečovat o své dvouleté dítě, ale současně mám pocit, že mi ujíždí vlak a chtěla bych rozvíjet svou kariéru. Dostanu atraktivní nabídku, začnu pracovat, nepřipouštím si pocit viny, že jsem opustila dítě, ale ochromí mě a zbrzdí obrovské bolesti hlavy.

Nemoci a příznaky někdy poukazují na náročné životní situace, které proběhly (úmrtí, rozchody)

Obzvláště když nebylo možné truchlit, vyjadřovat v dostatečné míře emoce. V těchto případech se často nemoci příznaky objevují s větším odstupem, například až rok po události.

Někdy se souvislosti nemoci takřka nedají dohledat, avšak můžeme je tušit v těžké nebo zamotané historii rodiny. Nebo v prenatálním životě, kdy byl vývoj komplikován těžkou situaci maminky a zrání plodu tím bylo narušeno. Takové souvislosti lze pozorovat u mnoha lidí, avšak vyplavou na povrch až v terapii.

Samostatnou kapitolou je trauma (psychicky obtížně zpracovatelná událost přesahující rámec běžného prožitku člověka) jako spouštěč psychosomatických obtíží

Také může způsobovat mnohé záludné a těžko vysvětlitelné příznaky. (např. podivné a silné bolesti, které se někdy mohou stěhovat).

Oblíbený pohled na psychosomatiku přes energetická  centra a  orgánové systémy a jejich symboliku

Například solární energetické centrum, které je tradičně spojováno s tématy vůle, osobnosti a moci. Bolesti břicha v této oblasti tedy můžeme v jednom rozměru zkoumat  přes témata obtížného projevování vlastní vůle, nízkého sebevědomí…

Nebo se v této souvislosti můžeme zaměřit přímo na oblast  žaludku a jeho symboliku – místo přijímání, držení spolknutého, souvislost s touhou po bezpečí (kojení). Z mé zkušenosti je výhodné pátrat u každého člověka zcela individuálně, každý má svůj osobitý způsob, jak se na souvislosti přijde.

Nabízí se i známé jazykové souvislosti mezi emocemi a tělem (nemůžu jej ani vidět, jeho slova se mi zabodly do srdce).

Obtíže také můžeme také sledovat v rovinách lékařské fyziologie

Například přes osu hypotalamus – hypofýza ovlivňuje psychika celý hormonální systém. Také známý je příklad  klasického působení vegetativního nervového systému – jestliže jsem ve stresu, aktivuje se systém „útok/ únik“ – sympatický nervový systém, což sebou nese celou řadu fyziologických reakcí. Ovlivněno je dýchání, trávení, funkce srdce a oběhové ho aparátu, svalové soustavy atd. Učebnice lékařské fyziologie je zlatý poklad, který popisuje tyto souvislosti velmi podrobně a v mnoha rovinách.

Zajímavý a neotřelý je pohled na psychosomatiku přes polarity v psychice – otevřenost/uzavřenost, rychlost/pomalost, tvrdost/citlivost. V těchto případech nás tělo svými příznaky směruje více k vyváženosti (nemocný/zastavený workoholik).

Mnozí z vás také jistě  zažili a viděli úlohu nemoci v rodinné konstelaci, kdy například nemoc držela celý systém pohromadě, a byla tedy velmi silná podvědomá motivace ji držet.

Autorka textu: MUDr. Adriana Chytilová

PrahaIN.cz ve spolupráci s časopisem Nový Fénix přinese řadu materiálů, které zmíněné médium v minulosti vydalo. Jedná se o nadčasové texty, které by mohly v dnešní náročné době čtenářům hodně pomoci…

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných