Rakovinotvorný azbest: V budově bývalého Telecomu je ho téměř 3500 tun. Jak ho bezpečně odstranit?

23. 02. 202320:30
Rakovinotvorný azbest: V budově bývalého Telecomu je ho téměř 3500 tun. Jak ho bezpečně odstranit?
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Budova ÚTB na Žížkově

AKTUALIZOVÁNO: Bývalá budova pražského Telecomu na Žižkově počítá své poslední dny. Půjde k zemi. Místo ní vyroste obytný komplex architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Na nátlak organizace UNESCO byl projekt upraven, aby nepřekročil výšku 50 metrů. Na atraktivní komplex budov si ale budeme muset ještě počkat.

Co ale způsobuje starosti, je azbest v této lokalitě. Tím je zdejší budova i vysoká telekomunikační věž doslova napěchovaná. Podle odhadů je ho na místě zhruba 3.350 tun. V budově najdeme azbest v obkladech sloupů, nosníků, vnitřních příčkách, ale i jako součást střešních krytin. Jeho odstraňování bylo zahájeno v lednu a podle plánu by mělo trvat až do října příštího roku.

Azbest je látka, kterou zná lidstvo už dlouhá léta. Jde o nerosty ze skupiny křemičitanů. Lidé si azbestu považovali pro jeho unikátní vlastnosti. Není dobrým tepelným vodičem, proto udrží v domech požadované teplo. Je žáruvzdorný a nehořlavý. Z tohoto důvodu byl používán dlouhá léta na výrobu hasičských pomůcek a chránily se jím budovy před požárem. Druhem azbestu je eternit, který se s velkou oblibou dával na budovy jako střešní krytina.

Hygienici jsou klidní

Na místo bourání budovy bývalého Telecomu dorazili odborníci z hygieny a z ústecké pobočky Státního zdravotního ústavu. Ti zde provedli na třech místech měření, zda azbest při bourání budovy neuniká do ovzduší a neohrožuje zatím okolí. Výsledky zveřejněné v tiskové zprávě uvádějí, že prozatím je zajištěná ochrana vyhovující.

Obliba azbestu razantně poklesla ve světě v 70. letech minulého století, u nás o deset let později. Tehdy nad jeho přínosy zvítězily velké zdravotní komplikace, které azbest způsobuje. A to i přesto, že první varování před azbestem pochází už z roku 1898 z Velké Británie. Už tehdy bylo zjištěno, že častý kontakt s ním způsobuje rakovinu. Na vině jsou velmi malé rozměry azbestových vláken, které lidský organismus bez problémů vdechne. Plíce však nejsou schopny se těchto vláken zbavit, protože se zabodávají ostrými hranami do plicních sklípků. Dochází k zanícení, které přechází v hnisavý proces, na jehož konci stojí zpravidla rakovina plic.

Dnes už je užívání azbestu v našich podmínkách zakázáno. Přesto existují ve světě velká ložiska azbestu, kde dochází i nadále k těžbě. Jde hlavně o Rusko, Kazachstán a Kanadu.

Dlouhodobý kontakt s azbestem, ale třeba i se skelnou vatou, zvyšuje o 63 procent riziko výskytu rakoviny plic. Tato informace se opírá o kanadskou studii ohledně zdravotního nebezpečí azbestu.

Jak se ale má azbest likvidovat?

Na to redakci PrahaIN.cz odpověděla Zuzana Doležalová z České asociace pro odstraňování azbestu.

„Demontáž se musí provádět v hermeticky kontrolovaném pásmu. Musí tu být zapojeno speciální odsávací zařízení s HEPA filtry. To vytvoří speciální podtlak. Pracovníci z bouracího pracoviště musí odcházet přes několik komor speciálních filtrů, aby z jejich oblečení zmizely i ty nejmenší částečky azbestu.“

V kontrolovaném pásmu se také sutiny ukládají do silnostěnných obalů. A znovu pak putují do speciálních podtlakových komor. Odsud se nakládají zbytky zdiva do speciálních kontejnerů. V nich putují na nejbližší skládku nebezpečného odpadu. „V žádném případě nelze skladovat azbest na běžné skládce, je to možné jen na těch speciálních, kterých je v zemi poměrně málo,“ říká Doležalová.

V průběhu celé manipulace, balení a přesunování je potřeba azbestové zbytky skrápět, aby se minimalizovala polétavost nebezpečných částic.

Zuzana Doležalová navíc uklidňuje pražské občany. „Na Žižkově je vše dobře připraveno a probíhá podle domluveného harmonogramu a postupu. O vše se tu stará špičková firma. Koneckonců s azbestem může nakládat jen specializovaná firma. Nic se na Žižkově neporušuje,“ dodává pro PrahaIN.cz.

Její slova potvrzuje i Ondřej Šťastný ze společnosti Central Group, který je investorem budoucí stavby. „Vlastní likvidaci azbestu bude pro generálního dodavatele provádět specializovaná společnost Dilmun system, uložení azbestu se předpokládá na skládce společnosti AVE oprávněné k ukládání azbestu. Dodavatel zodpovídá za to, že likvidace azbestu bude provedena bezpečně, dle požadavků hygieny, včetně patřičného skládkování a že budou přijata veškerá potřebná opatření pro likvidaci tohoto materiálu. Hygienická stanice je a vždy bude před započetím a po dokončení prací na jednotlivých kontrolních stanovištích vyzvána ke kontrolním prohlídkám,“ doplňuje pro PrahaIN.cz Ondřej Šťastný.

Připomeňme, že před třemi lety však odstranění azbestu z bývalých Michelských pekáren probíhalo bez jakékoliv bezpečnostní ochrany a v rozporu s technologickým postupem.

„Jelikož je azbest ryze přírodní látkou, příroda sama si s ním dokáže poradit velmi dobře sama. Na skládce nebezpečného odpadu se skládkové pytle znovu zvlhčí a zasypou se inertní zeminou,“ uvedla k likvidaci nebezpečné látky na dotaz PrahaIN.cz pražská hygienická stanice.

Redakce PrahaIN.cz byla po necelém měsíci od vydání požádána o uveřejnění této odpovědi, kterou vydáváme v nezměněné formě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných