S Marií Baudyšovou Jirků: Pod hvězdami o hvězdách

21. 09. 202221:32
S Marií Baudyšovou Jirků: Pod hvězdami o hvězdách
foto: Archiv M. B. Jirků/Marie Baudyšová Jirků

Lidé si velmi rádi sednou pod noční oblohu plnou hvězd. A právě proto jsem si s Marií Baudyšovou Jirků povídala pro PrahaIN.cz o tom, jak nás ovlivňují hvězdy a planety, zda a jak můžeme znalosti o jejich vlivu využít, jestli bylo na nebi možné vyčíst varování před pandemií covid-19, a také proč v astrologii někdy mluvíme o hvězdách a někdy o planetách.

Co se děje v současné době na nebi? Je to jenom moje zdání, nebo je opravdu situace posledních měsíců náročnější než obvykle?

Zdání to není, podobnou otázku mi kladou lidé poměrně často. Na začátku roku 2021 se zkřížil vliv planet Uran a Saturn hodně náročným způsobem a vzniklé napětí nás doprovázelo celý rok. Probíhal kvadrát mezi velmi protichůdnými planetami, z nichž jedna vynucuje změny, rozbíjí zaběhané postupy, je brutálně přímočará a svobodomyslná, rebelská a nespoutaná, zatímco druhá vyžaduje řád, systém, trpělivost, neměnnost, zodpovědnost a za každou cenu se drží zaběhaných pořádků.

Tento chaos nastal ve znameních Býka a Vodnáře, které jednak souvisejí s ekonomickou situací, ale zároveň mají tendenci udržovat dlouhodobě vše, co se jich týká. Eskalující napětí ve společnosti, ekonomické problémy, pády starých systémů a současně volání k zodpovědnosti tam, kde nové věci vznikaly chaoticky – to jsou důsledky saturnsko-uranského napětí. V srpnu letošního roku se obě planety opět přiblížily do kvadrátu a jejich nesoulad nás tlačí. Tento vliv budeme cítit ještě celý podzim, pak si ale budeme moci vydechnout.

Zmiňuješ také podstatný vliv planet v souvislosti s horoskopem naší republiky.

Ano, od roku 2020 Uran rozehrává problémy v naší zemi na politické scéně, v oblasti energetiky i v oblasti nemovitostí. V současné době (polovina srpna 2022) je poprvé v místech, odkud způsobuje napětí pro klíčové oblasti v horoskopu našeho státu, týkající se představitelů země a jejích úspěchů. Z tohoto pohledu nepřišlo předsednictví ČR v Radě EU vůbec ve šťastnou dobu. Vzpomínáme si na hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala tehdejší opozice v době našeho předchozího předsednictví na jaře roku 2009 – doufejme, že nás nečeká něco podobného.

Složitostí vůči horoskopu republiky se děje víc. Pluto letos působí kvadrátem na Venuši republiky. To nepříjemně ovlivňuje náladu lidí směrem k neradosti. Objevují se věci, které měly zůstat skryté. Také pro oblast kultury, zábavy a sportu to mluví o složité situaci, kdy přes veškerou urputnou snahu se výsledky rozcházejí s představami a těžkostí je mnoho. Přidává se i Neptun kvadrátem na ascendent horoskopu republiky, potkáváme se s podvody, manipulativním a neférovým jednáním. Dochází i ke zkreslenému čtení situace, náladě to rozhodně nepomáhá.

A k dovršení nepříjemných vlivů se přidává už zmiňovaný Saturn, který doplňuje uranské turbulence. V říjnu se spolu s Uranem opřou do hrotu desátého domu horoskopu republiky, pro politickou scénu, nadcházející volby a prezidentskou kampaň to není dobrá zpráva. Jednou z mála pozitivních věcí je trigon Saturna k ascendentu horoskopu ČR, díky kterému téma trpělivosti, systematičnosti, uskromnění se, zodpovědného jednání může být velkou pomocí v celé situaci.

Bylo v planetárních vlivech vidět příchod pandemie onemocnění covid-19?

Přiblížení se planet Saturn a Pluto v Kozorohu, které společně působily téměř celý rok 2019, bylo úplně přesné 12. ledna 2020. Samo o sobě je to varující – kolegové odhadovali konflikty v politické sféře, problémy ekonomického rázu a další. Byly předpovědi pro příchod silné chřipkové epidemie. Pokud vím, tak ale nikdo z kolegů neočekával takto závažný problém.

Když jsem se zabývala tímto tématem, všimla jsem si, že zřejmě klíčové bylo spojení oné přesné konjunkce Saturn Pluto se zatměním Luny. To nastalo o dva dny dříve, 10. ledna, navíc v blízkosti Saturna a Pluta. Zatmění Luny je úplněk, mnohonásobně posílený ve svém vlivu tím, že se Slunce, Země a Luna dostanou do jedné přímky.

Většinou při úplňku naše Země stojí malinko nad nebo pod spojnicí Slunce a Luny, ale když se s nimi dostane do jedné přímky, stojí v cestě slunečním paprskům a vidíme Lunu ve stínu. Tomu říkáme zatmění Luny. Druhým typem zatmění je sluneční, které bývá s oním lunárním vždy pohromadě, o dva týdny posunuté. Při něm se Luna při novoluní postaví do přímky mezi Slunce a Zemi, a brání průchodu slunečních paprsků, Slunce zakrývá.

Zatmění jsou astrologicky hodně silné a nepříjemné situace. Dalo by se o jejich vlivu povídat opravdu dlouho, ale to podstatné se týkalo spojení s planetou Pluto. Postřehla jsem totiž, že když se v minulosti Pluto spojil se zatměním v konjunkci nebo opozici, vznikaly často nějaké závažné epidemie.

Tento jev doprovázel vznik pandemie španělské chřipky na konci roku 1917, začátek pandemie SARS v roce 2002, vznik onemocnění MERS v roce 2012, sedmá pandemie cholery byla při svém počátku v roce 1961 doprovázena dokonce dvěma zatměními v kontaktu s Plutem. I některé morové epidemie v historii měly tento astrologický aspekt.

Takže pokud mám odpovědět na tvou otázku, vidět to bylo, ale nikdo z nás v té době neměl takové zkušenosti, aby to mohl předpovídat.

Je nějaké upozornění nebo varování pro nadcházející týdny a měsíce?

Určitě ano. Zmiňovala jsem v úvodu našeho povídání kvadrát mezi Saturnem a Uranem. Na konci října a v listopadu proběhnou dvě zatmění, konkrétně 25. října zatmění Slunce a 8. listopadu zatmění Luny. Zejména to druhé zmíněné je velmi varující, kvůli svému provázání s ostatními planetami.

V těsné blízkosti Slunce totiž bude Merkur a v konjunkci s nimi i Venuše, a Luna při přesném zatmění bude v blízkosti planety Uran. Saturn bude svým kvadrátem zasahovat všechny tyto planety včetně obou světel. Ve dnech kolem obou zatmění i v čase mezi nimi doporučuji neplánovat žádné zásadní kroky – podpisy smluv, hledání nového zaměstnání, plánované lékařské zákroky, delší cesty, koupi nebo prodej nemovitosti, větší investice, koupi auta nebo dražší elektroniky a podobně.

Pravděpodobnost komplikací je v oněch dnech výrazně vyšší a domnívám se, že je možné se mnohým rizikům vyhnout, pokud budeme trpěliví, zodpovědní a budeme se k sobě navzájem chovat ohleduplně. To platí v neposlední řadě i na silnicích a v dopravě obecně. A co se politických soubojů týče, rozhodně bych doporučila a ocenila, kdybychom jako společnost dokázali návrat ke slušnosti a férovosti.

Můžeme se nepříjemným vlivům planet bránit? Anebo je předem dané, jaký výsledek konstelace přinesou, a my s tím nemůžeme nic dělat?

Kdysi jsem slyšela, že podle indických mudrců můžeme ovlivnit dvě procenta toho, jak věci v našem životě probíhají. Když se zamyslím nad fungováním indické společnosti, jejich systémem rozdělení společnosti do kast, ze kterého prakticky není úniku, pak mi ona zmíněná dvě procenta dávají smysl. My ale žijeme ve společnosti pružnější, kde svým jednáním můžeme změnit mnohé.

Domnívám se, že naše dnešní kroky a činy ovlivňují naši budoucnost v řádu několika desítek procent, a díky astrologii ještě víc. Pokud jsou aktuální konstelace pro někoho příznivé, pak by měl jednat, pouštět se do nových projektů, dělat důležité kroky v životě. Harmonické působení planet mu s velkou pravděpodobností přinese dobré výsledky.

Naopak pokud je pro někoho situace riziková, nemůžu mu doporučit například odcházet z práce, pořizovat si nový byt nebo podstupovat plánované lékařské zákroky. Pravděpodobně by novou práci dlouho hledal nebo by měl ještě horší, v novém bytě by mohl mít nepříjemné sousedy nebo by se zkomplikovalo splácení hypotéky a podobně.

Ta otázka má ještě jeden rozměr, o kterém nejsme moc zvyklí přemýšlet. Poselství Smaragdové desky Herma Trismegista (egyptského boha Thovta) zjednodušeně říká, že „Jak nahoře, tak i dole, a jak dole, tak i nahoře.“

To je myšlenka, která slouží jako základ hermetismu, ale i jako základ fungování astrologie. Děje „nahoře“, na nebi, popisují fungování ve fyzickém světě, u nás „dole“. Jenže ta věta má i druhou část, ze které vyplývá, že není vůbec jedno, jak se budeme chovat my tady na Zemi. Svým jednáním ovlivňujeme životy své, svých blízkých i vzdálenějších bližních, ale také určitou měrou působíme na rovnováhu světa a vesmíru. Doufám, že jako lidé jednou dokážeme přijmout zodpovědnost, která vyplývá z tohoto pohledu na fungování světa.

Když už je řeč o vesmíru, jak je to ve skutečnosti v astrologii s hvězdami a planetami? Slovo astrologie zmiňuje hvězdy, ty ale mluvíš o planetách?

Máš pravdu, zkusím to vysvětlit. Astrologie, tedy doslova hvězdopravectví, slibuje tlumočit jazyk hvězd, a přitom se věnuje především planetám. Tradiční astrologie totiž rozlišovala hvězdy stálé, stálice, ty, které vidíme v souhvězdích, a vedle nich hvězdy bludné (v češtině dokonce v minulosti označované jako „bludice“), kterým dnes říkáme planety. Takže zmatek v názvu našeho oboru vznikl vývojem jazyka, kdy planety přestaly být vnímány a popisovány jako bludné hvězdy.

Někdy to vypadá, že v tom astrologie dělá ještě další zmatek – většinou totiž trošku zjednodušuje a mezi planety zahrnuje i Slunce a Lunu. Naše hvězda, tedy Slunce, a naše oběžnice Luna mají nicméně v astrologii klíčový význam, proto abychom to zdůraznili a odlišili je od skutečných planet, nazýváme je „světly“. Kromě nich dnes většinou pracujeme s osmi dalšími planetami, od Merkura až po Pluta.

Ani hvězdy v souhvězdích – ony stálice – ovšem astrologie nepomíjí. Všímáme si těch několika nejvýraznějších, protože jejich spojení s planetami nebo důležitými body horoskopu může zásadně ovlivnit život člověka. Známe hvězdy mimořádně pozitivní, a také velmi komplikované.

Autorka: Daniela Fuxová

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných