Stovky vyléčených u akutního stadia. Pražští vědci bojují s následky covidu

22. 11. 202114:15
Stovky vyléčených u akutního stadia. Pražští vědci bojují s následky covidu
foto: Se svolením ČVUT (stejně jako ostatní snímky v článku)/Tým odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT začal využívat na jaře 2021 vysokovýkonnou laserovou terapii, běžně používanou v rehabilitaci pohybového aparátu, k minimalizaci následků covidových pneumonií.

Tým odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v čele s profesorem Leošem Navrátilem začal využívat již na jaře 2021 vysokovýkonnou laserovou terapii, běžně používanou v rehabilitaci pohybového aparátu, k minimalizaci následků covidových pneumonií. Tento typ záření se ukazuje jako účinná léčebná metoda, která dokáže transformovat jizvy v plicní tkáni zpět na elastickou funkční tkáň.

„Řada pacientů po prodělání onemocnění COVID-19 trpí zvýšenou únavností, reziduální dušností, bolestmi pohybového aparátu a dalšími příznaky. Během druhé vlny se k nám dostaly informace z Oblastní nemocnice Kolín, že prim. MUDr. Lukáš Cibulka využívá speciální modulaci laserového záření při léčbě akutních covidových pneumonií pacientů na JIP. S tímto typem laserového záření máme mnohaleté zkušenosti při léčbě poruch pohybového aparátu.  Když laser účinně působí u nemocných na JIP, později i u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Oblastní nemocnice Kladno, navrhli jsme léčebný postup pro pacienty v chronickém stadiu, tedy u tzv. post-covidového syndromu. Na fakultní rehabilitační klinice THERAP TILIA jsme začali využívat tento léčebný postup, který dosahuje nad očekávání dobrých výsledků,“ řekl profesor Navrátil.

Délka aplikace ošetření pacientů s post-covidovým syndromem se pohybuje okolo 14 minut na jednu postiženou plíci a v aplikaci je nezbytné pokračovat v pěti po sobě jdoucích dnech, aby došlo k iniciaci proregeneračního účinku. Na léčebnou kúru vysokovýkonnou laserovou terapií navazují techniky respirační fyzioterapie a manuální techniky pro korekci postury.

 

Když laser účinně působí u nemocných na JIP, později i u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Oblastní nemocnice Kladno, navrhli jsme léčebný postup pro pacienty v chronickém stadiu, tedy u tzv. post-covidového syndromu. Na fakultní rehabilitační klinice THERAP TILIA jsme začali využívat tento léčebný postup, který dosahuje nad očekávání dobrých výsledků,“ řekl profesor Navrátil.

Výsledky jsou příznivé 

Aleš Příhoda z katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT k tomu dodal: „Když jsme s post-covidovou léčbou pomocí laserové terapie začínali, byli jsme v Praze a okolí jediní. V současné době se počet zdravotnických zařízení, která tento druh laserové modulace k léčbě využívá, značně rozšířil, a kromě kladenské či kolínské nemocnice se přidávají i další. Do budoucna bychom chtěli, aby se informace o možnostech této léčby dostaly více do povědomí lékařů a pacientů. Nemocní by měli chodit přímo na rehabilitační oddělení, kde bychom jim během několika málo týdnů dokázali efektivně pomoci a nemuseli by se dlouhé měsíce léčit inhalačními farmaky.Kromě toho, že nemocní se cítí subjektivně lépe, byla účinnost terapie prokázána rovněž spirometrickým vyšetřením. Výrazné zlepšení bylo diagnostikováno i na rentgenových snímcích plic již po 3 až 4 týdnech od zahájení léčby.

Možnosti použití laserové terapie jsme ještě rozšířili na základě zkušeností z italského výzkumného centra ASA campus o další nastavení parametrů aplikovaného laserového paprsku, které nyní aplikujeme u méně vážných post-covidových syndromů. Tito pacienti nemají změny v plicní tkáni ve smyslu zmnožení vaziva, a proto nemá smysl stimulovat její regeneraci. Problém je ve svalových řetězcích, které pozměnily postoj pacienta a brání tak v rozvoji hrudního koše, což postižený pociťuje jako zhoršené dýchání. Aplikace se pak provádí podle palpačního vyšetření do postižených míst tak, aby došlo ke korekci postoje a optimalizaci funkce dýchacího svalstva.“

Že je tato léčebná metoda účinná ve stavu akutního stadia, prokázaly i studie MUDr. Lukáše Rokose, primáře z Oblastní nemocnice Kladno, a MUDr. Lukáše Cibulky, primáře z Oblastní nemocnice Kolín. S její pomocí v těchto nemocnicích zvládli i vysoce závažné stavy. O úspěšnosti také svědčí i více než tři sta vyléčených pacientů.

 

VĚDELI JSTE? Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a v současné době je počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském i doktorském studiu cca dva tisíce.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných