STUDIE: Duševní poruchy se častěji vyskytují u neheterosexuálních lidí

26. 04. 202411:50
STUDIE: Duševní poruchy se častěji vyskytují u neheterosexuálních lidí
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/LGBT, ilustrační foto

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví zveřejnili studii, ze které vyplývá, že se u neheterosexuálních lidí častěji vyskytují duševní poruchy a sebevražedné myšlenky. Na vině však není sexuální orientace, ale společenská stigmatizace a nedostatečné přijetí.

Jak uvádí tisková zpráva Národního ústavu duševního zdraví, pro svůj výzkum odborníci sbírali data v domácnostech v období listopadu a prosince roku 2022. Celkem se studie zúčastnilo 3 063 respondentů, z nichž k heterosexualitě se přihlásilo 2 917 osob (95,2 procent), k homosexuální orientaci 44 osob (1,44 procent), bisexualitě 48 osob (1,57 procent) a 54 osob (1,76 procent) se zařadilo do kategorie „jiné“.

„Na základě publikovaných výsledků jsme prokázali, že prevalence alespoň jedné současné duševní poruchy činila 18,85 procent u heterosexuálních osob, 52,27 procent u gayů nebo leseb, 33,33 procent u bisexuálních osob a 25,93 procent u sexuálně rozmanitějších osob. Sebevražedné myšlenky a chování se vyskytovaly u 5,73 procent heterosexuálních osob, 25 procent gayů nebo leseb, 22,92 procent bisexuálních osob a 11,11 procent sexuálně rozmanitějších osob. Zaznamenaný téměř pětinásobně vyšší výskyt sebevražednosti u gayů a leseb bohužel není výsledkem, který by se významně odlišoval od zjištění podobných studií v zahraničí. U nás je ale tato problematika stále z velké části ignorována a je zřejmé, že je zapotřebí jí věnovat náležitou pozornost,“ uvádí hlavní autor studie Michal Pitoňák.

Stigmatizace a překážky

Výsledky studie ovšem naznačují, že problém netkví v samotné sexuální orientaci, nýbrž ve faktorech v podobě diskriminace, stigmatizace a menšinovém stresu.

„Na základě výsledků výzkumu zdůrazňujeme zejména nutnost zavádění systémových změn, které by nejen vedly k poskytování lepší a citlivější péče pro neheterosexuální osoby, ale také odstranily strukturální stigmatizaci, která k těmto zdravotním rozdílům přispívá. Jedním z takových řešení, které bylo identifikováno v oblasti výzkumu suicidality LGBT+ osob, je například zpřístupnění manželství pro LGBT+ páry,“ dodává Pitoňák.

Partnerství pro stejnopohlavní páry

Jak již dříve informovala ČTK, Senát umožnil přijetí novely občanského zákoníku, která umožní stejnopohlavním párům nabýt většinu práv manželů. Umožněn bude vstup do partnerství, které už nově ale nebude mít přívlastek „registrované“. Zcela rovná práva ale zatím páry nezískají.

O zrovnoprávnění usiluje například i iniciativa Jsme fér, která bojuje za manželství pro všechny. Ta na svém webu zveřejňuje aktuality k danému tématu i odpočet „Od předložení novely o manželství“, který má nyní již přes 690 dní.

Diskriminace LGBTQ+ komunity

Jak vyplývá z průzkumu webu LGBT-zdraví z roku 2022, diskriminováno nebo obtěžováno se cítilo za posledních 5 let až 43 procent LGBTQ+ lidí v Česku. Za posledních 12 měsíců poté 35 procent všech dotázaných.

Nejčastěji dotazování uvedli, že jde o slovní obtěžování a nenávistné komentáře, a to až v 84 procentech případů. Výhrůžky fyzickým nebo sexuálním obtěžováním zaznamenalo celkem 7 procent dotázaných.

„Upřímně asi nejhorší bylo, když moje učitelka psychologie na obchodní akademii přirovnala během hodiny před celou třídou homosexualitu k pedofilii a pronesla větu: ‚Proč se jedno podporuje a druhé léčí? Proč tedy neléčíme nebo nepodporujeme obojí?‘ A úplně nejhorší byl fakt, že spousta spolužáků s tímto výrokem souhlasila,“ popisuje jeden z respondentů na webu LGBT zdraví.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných