Suchej únor, měsíc omezení závislostí. Nejen těch na alkoholu

03. 02. 202319:25
Suchej únor, měsíc omezení závislostí. Nejen těch na alkoholu
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Digitální technika, ilustrační foto

Kampaň Suchej únor, která si klade za cíl pomoc s dobrovolným omezením spotřeby alkoholu pro širokou veřejnost, právě začíná. Mimo alkoholu a drog existují ve společnosti i další závislosti, mezi něž se řadí například problémy s nadměrným používáním mobilního telefonu a sociálních sítí. Odborníci proto vyzývají k abstinenci i všechny ty, kteří bojují s takzvanými nelátkovými závislostmi.

Na vládní úrovni se v České republice problematikou v oblasti závislostí zabývá Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP). Funguje jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán Vlády České republiky v oblasti integrované protidrogové politiky, respektive politiky v oblasti závislostí. V jejím čele stojí premiér ČR.

Suchej únor prospívá zdraví

Výkonný místopředseda RVKPP Jindřich Vobořil v rámci kampaně Suchej únor připomíná, že alkohol patří v Evropě mezi nejvíce sociálně přijatou drogu. „Lidé si nedokážou bez této látky představit žádnou závažnější životní událost, běžné oslavy, ale i prostě čas, kdy si jdeme jen tak s kamarády sednout na pivo,“ říká Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku.

„Osobně jsem většinu roku spíše abstinent. Nemyslím si, že by takto měli žít všichni. Je to moje osobní rozhodnutí kvůli mému zdraví a čisté hlavě,“ pokračuje Vobořil a dodává, že smysl kampaně Suchej únor je v pomoci lidem udělat si v pití přestávku a také je upozornit na rizika, která jsou s vysokou konzumací alkoholu spojena.

Digitální závislost

Vysokou mírou závislosti na nadměrném využíváním počítače nebo mobilního telefonu je ohroženo u nás téměř 450 lisíc lidí starších patnácti let. Zpráva o digitální závislosti v ČR zveřejněná v červenci 2022 uvádí, že shody ohledně definice tohoto problému zatím nebylo dosaženo, ale v obecné rovině se jedná o nadužívání digitální techniky a internetu.

Zahrnuje nadměrné trávení času vyhledáváním informací, užíváním sociálních sítí, hraním digitálních her, sledováním filmů a seriálů, sledováním pornografie či online nakupováním. Lidé mající uvedené problémy mají nutkavou potřebu ve své činnosti pokračovat, a to i přes negativní důsledky, které jim to přináší.

Nelátkové závislosti na vzestupu

V ordinacích psychologů se objevují lidé mající problémy například s extrémním nakupováním. Terapeutičtí specialisté pracující na klinice NEO Centrum registrují mimo jiné problémy se závislostí na sociálních sítích u mladších jedinců. Klinika ve své tiskové zprávě uvádí, že problémy přináší souběh digitální závislosti s potřebou zapojit se do školního prostředí a mezilidských vztahů.

„Vznikají tak psychické problémy typu úzkosti, deprese, nechuť do života, problémy se školními výsledky či neshody v rodinách. Výskyt napříč všemi věkovými kategoriemi vnímáme také u nelátkových závislostí v oblasti nakupování, pornografie či výskytu závislostních vztahů, které jsou patologicky velmi závažné,“ popisuje adiktolog Radek Němec.

Hry na mobilu a potřeba hledat informace

Podle údajů uvedených ve Zprávě o digitální závislosti v ČR používá v kategorii dospělých denně internet 75 procent, mobilní telefon pak 99 procent a internet v mobilním telefonu 72 procent obyvatel.

V kategorii dospívajících je nejrozšířenější hraní her. Rizikově, tedy více než čtyři hodiny denně, se mu věnuje 15 až 25 procent žáků základních škol a 10 až 15 procent studentů středních škol. Výskyt rizikového hraní her je dvakrát a třikrát vyšší u chlapců a klesá s věkem.

„Teenageři se věnují sociálním sítím a hraní. Naopak u dospělých patří k nejčastějším aktivitám na internetu čtení zpráv a vyhledávání informací, teprve pak jsou to sociální sítě a prohlížení a nákup zboží, hry hrají v menší míře. Aktivita se u obou skupin zvyšuje o víkendu,“ upřesňuje Radek Němec a dodává, že během volných dní tráví dospělí na internetu v průměru 160 až 180 minut.

Podle zkušeností pracovníků NEO Centra je spouštěčem závislosti špatný duševní stav. Může se jednat třeba o trauma, stres či obtíže v navazování vztahů, na které při jejich zvládání mohou lidé reagovat právě závislostním chováním.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných