Thomayerova nemocnice rozšiřuje své kapacity pro podání monoklonálních protilátek

09. 11. 202111:45
Thomayerova nemocnice rozšiřuje své kapacity pro podání monoklonálních protilátek
foto: Se svolením Fakultní Thomayerova nemocnice/Thomayerova nemocnice v Praze

Monoklonální protilátky se používají k léčbě počáteční fáze nemoci Covid-19 a jsou určené pro nemocné s rizikem těžkého covidu-19. Důležité je podat tyto protilátky včas, a to nejdéle do 7 dnů od pozitivního testu na Covid-19. Fakultní Thomayerova nemocnice aktuálně rozšiřuje své kapacity pro aplikaci těchto protilátek, a to až na 40 lidí denně.

Mezi tyto protilátky patří bamlanivimab a etesevimab a Thomayerova nemocnice je jejich centrálním výdejovým místem pro ostatní zdravotnická zařízení v ČR.

O podání protilátek vždy rozhoduje ošetřující lékař dle přesně stanových kritérií. Pokud je nemocný splní, pak lékař doporučí pacienta k aplikaci monoklonálních protilátek v příslušném zdravotnickém zařízení. Pacientovi se podává jedna dávka nitrožilně, a to ambulantně při urgentních příjmech nemocnic. Aplikace trvá přibližně jednu hodinu a následně je pacient další hodinu sledován kvůli případné reakci a poté propuštěn do domácí péče.

Etesevimab obsahuje odlišnou protilátku, než jaká je v bamlanivimabu, ale v kombinaci s ním má veliký efekt v účinnosti proti mutaci delta, která v současné době v ČR dominuje.

Obě dvě monoklonální protilátky jsou namířeny proti viru a jeho účinkům a určeny pro dospělé rizikové pacienty a děti starší 12 let, pokud váží více než 40 kg. Rizikový pacient je každý, kdo je například starší 65 let, nebo je starší 55 let a zároveň má chronickou obstrukční plicní nemoc, hypertenzi nebo kardiovaskulární onemocnění. Nebo také pacienti s chronickým onemocněním ledvin, jater nebo pacient s cukrovkou.

Lékaři však upozorňují na to, že aplikace protilátek nenahrazuje očkování proti nemoci Covid-19, ale je určena pro léčbu počátků nemoci.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných