Tři zlomy, které ovlivňují děti současného století...

14. 05. 202210:01
Tři zlomy, které ovlivňují děti současného století...
foto: Pixabay/Moderní technologie jsou běžnou součástí dnešního života.

Současná mládež narozená po roce 2000 je ovlivněna třemi zásadními zlomy, které se odehrály v minulém století. Jde o konec 2. světové války, sametovou revoluci a počátek digitální revoluce.

Dnešní civilizace dosáhla svého vrcholu a děti mohou studovat na nejlepších zahraničních školách, využívat nejnovější techniku a technologie, mohou neomezeně cestovat, žijí v blahobytu a neznají nouzi. Jsou ale zdravé, šťastné a vitální v nastupující digitální době, anebo se již projevují nějaké negativní následky tří zásadních zlomů?

 • Vývoj po druhé světové válce způsobil, že rodiče se museli věnovat obnově republiky a na výchovu dětí nezbývalo mnoho času, důsledkem byl pobyt v jeslích a nedostatek pozornosti rodičů působil „zamrznutí chlapečků, holčiček“ (histriónů). Ti v dospělosti hledají viníky vně sebe, mají různé barvy hlasu, vztekají se jako malé děti, když se věci nedějí podle nich a vyžadují pozornost. Navenek jsou usměvaví, ale ve vztazích manipulují, vytváří závislostní vztahy a jsou sebestřednými egoisty.
 • Prožitky poválečné generace rodičů a jejich děti a dynamický vývoj po roce 1989 ovlivnil současnou generaci tak, že místo vlastních potomků si raději volí domácí mazlíčky nebo nevázaný partnerský vztah.
 • Generace po roce 1999 nese zátěž předešlých generací a je ovlivněna moderními technologiemi, výsledkem je únik z reálného života do virtuálního prostředí.

Současný vývoj v nejvyspělejších zemích směřuje k postupnému stárnutí, degeneraci, vymírání a kolapsu (Calhounův experiment). Aby se tento vývoj mohl zvrátit, je potřeba pochopit, jaké změny se v rodinném systému odehrály v posledních osmdesáti letech. Ekonomicko-politické stimuly situaci neřeší.

Jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje změnu myšlení u jedinců i společnosti. Budoucnost každého státu, národa a civilizace stojí a padá na rodinách, dětech a jejich připravenosti pro reálný život, bez lásky a péče rodičů to není možné.

 

Věda stále častěji zjišťuje, že moderní technologie a sociální sítě mají kromě pozitivních účinků i negativní vliv, zejména na mladou populaci. Tento trend se projevuje i v používané slovníku, slova typu důvěra, čest, pokora, důstojnost, zodpovědnost, ohleduplnost, mravnost, prosím, děkuji a nahradila je digitálním slovníkem.

 • Od 2. světové války jsou narušovány mezigenerační rodinné vazby. Děti opakují vzorce svých rodičů a kopírují je na další generace.
 • Vzniká závislost na internetu, která je způsobena přemírou času stráveného na internetu a sociálních sítích, důsledkem je ztráta a ochabnutí základních dovedností a lidských smyslů, roste digitální demence, snižuje se schopnost komunikace, důsledkem je narůst nemocnosti u dětí (psychické obtíže, alergie, poruchy pozornosti, autismus, nadváha atd.).
 • Globálně narůstá zadlužení mladé generace a v celé EU roste nezaměstnanost mladých do 25 roků.
 • Nevhodná strava ve fast foodech, nedostatek pohybu a narušený spánek, to jsou limitující faktory, které omezují dravý rozvoj dětí.
 • Mladá generace středoškoláků a vysokoškoláků bývá i bývala často zneužívána k politickým i jiným účelům, jsou snadno manipulovatelní a nemají zkušenosti.

Namíchaný koktejl neřešených a bagatelizovaných problémů, který jsme připravili našim, dětem je přímo děsivý a v novodobé historii lidstva nemá obdoby, negativní účinky se zrychlují, koncentrují a mají celoplanetární podobu.

 

Kvůli nedostatku času rodičů a deficitu v péči i lásce vůči vlastním potomkům dochází k tomu, že mladí hledají umělou lásku a pozornost u domácích mazlíčků, mobilních telefonů a sociálních sítí. Na vývoj děti má vliv i prostředí.

 • Pokud dítě vyrůstá v nebezpečném prostředí, projeví se to v jeho osobnostním chování, stahuje se do sebe a nemluví nebo útočí a pohybuje se v nepřirozených extrémních pólech, stává se na nich závislé a záměrně je vyvolává. To se přenáší do dospělosti a způsobuje to selhávání a disharmonii ve vztazích.
 • Pokud dítě vyrůstá v bezpečném prostředí, obvykle se přirozeně pohybuje v celém spektru mezi extrémními póly, dítě je přirozené, nemá bloky a nemá to důsledky na jeho další vztahy.
 • Narušení přirozené odolnosti a harmonie v dětství provází jedince po celý život a ovlivňuje jeho rodinné, pracovní, partnerské a společenské vztahy tak, že jedinec neustále vyhledává extrémy, bez kterých nemůže žít, harmonie a klid se stávají jeho nepřítelem.

Děti a rodina

Rodina je základ státu. Tato jednoduchá věta dnes ztrácí svůj význam. Rodiny jsou neúplné, rozpadají se a partneři jsou často motivováni ekonomickými faktory a bydlením. V důsledku procesů, které probíhaly posledních cca 70 roků, a v důsledku životní úrovně ztrácí mladá generace zájem o rodinu a potomky. Co a jak přispívá k dalšímu rozkladu rodiny a její základní stabilizační a rozvojové funkce pro národ a stát?

 • Generační rozpad rodin, ztráta respektu vůči rodičům a autoritám obecně (učitelé, lékaři atd.), důsledkem jsou různé formy závislostí (např. digitální, drogová, herní atd.), které podporují rozklad osobnosti. Závislosti vznikají nejčastěji u lidí, kteří žijí v sociálně slabém prostředí a neharmonické domácnosti, mají nízké sebevědomí, trpí úzkostmi, depresemi či syndromem ADHD.
 • Ztráta vlastní identity, sebevědomí a rodinného sytému způsobuje extrémy: LGBT, gender, změna pohlaví, poruchy osobnosti, digitální demence. Tento vývoj přiživují sociální sítě a vznik digitálního virtuálního ekosystému, který vytváří prostor pro skrytou identitu, útěk před zodpovědností a reálnými problémy.
 • Kariéra, touha po úspěchu a majetku je na prvním místě.
 • Kvůli rozkladu rodiny a blahobytu se vytváří neharmonické rodinné vztahy, děti se drží svých rodičů a stávají se z nich „mamánci“. Některé děti naopak při rozpadu rodiny zastoupí roli chybějícího partnera.

Cílený rozklad rodiny a tradičních hodnot se zrcadlí ve stavu životního prostředí a společnosti. Tento mix se stává tak dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule).

Technologie, průmysl 4.0 a umělá inteligence – hrozba nebo příležitost pro děti?

Obnovení dětských her, pozornost a láska, komunikace z očí do očí, pobyt v přírodě i duchovní poznání se mohou stát základními kameny pro rozvoj a transformaci školy a dětí v rodinách. Moderní technologie nám mohou v tomto procesu prospět, důležité je znát jejich pozitiva i negativa. A naše svobodná volba potom rozhodne, čemu budeme věnovat svou energii a pozornost a naopak. Volba jedinců, pak ovlivní i společnost.

Pokud se současná společnost nezmění (ve vztahu k přírodě a člověku), stává se robotizace, průmysl 4.0 a digitalizace „posledním“ hřebíčkem do rakve pro současnou vyspělou civilizaci 21. století.

Děti a zdraví

Konzumní způsob života, nedostatek pohybu a spánku, nevhodná strava a pitný režim, blahobyt, oslabená imunita a resilience jsou další klíčové faktory, které ovlivňují zdraví našich děti. Kolik dětí má dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, nestravuje se ve fast foodech a jí ovoce nebo zeleninu ze zahrádky od babičky nebo přímo dozrávající plody v přírodě? Důsledky na zdraví se projevují v těchto oblastech:

 • Objevují se mobilní zombies (smombies), tedy lidé, kteří se věnují pouze svému mobilnímu telefonu a nevnímají okolní svět. Klesá jejich fyzická kondice, neumí překonávat překážky v reálném životě, mají narušený spánek a odolnost organismu.
 • Seznamování dospívající mládeže se v celém světě přesouvá na telefonní seznamky, kdy umělá inteligence vybírá vhodného partnera. Tento trend, zejména ve velkých aglomeracích, umožňuje rychlé vztahy na jednu noc, a tím podporuje rozpad modelu tradiční rodiny a trvalého vztahu.
 • Moderní technologie se stávají sociálním a zdravotním experimentem na dětech, příkladem je digitální dopaminová závislost, která podporuje rozklad osobnosti, psychické poruchy, deprese, úzkosti, strach z reálného života, různé alergie atd.
 • Nevhodná a stejnorodá fastfoodová strava a slazené iontové nápoje způsobují překyselení, poruchy trávicího traktu a pokles obranyschopnosti organismu. Důsledkem je nárůst civilizačních a jiných nemocí.
 • Nárůst nemocí u dětí a dospělých je systémový problém, který je způsoben odklonem od přírody.

Současný civilizační model nás dále odděluje od přírody a oslabuje naše děti tak, že nebudou schopni včas reagovat na probíhající rychlé změny ve společnosti a přírodě. Tím se naplňuje se tzv. efekt vařené žáby. Projevuje se to nárůstem počtu civilizačních nemocí, poklesem psychické a fyzické odolnosti a také poklesem porodnosti.

Autor textu: Radek Zavřel

PrahaIN.cz ve spolupráci s časopisem Nový Fénix přinese řadu materiálů, které zmíněné médium v minulosti vydalo. Jedná se o nadčasové texty, které by mohly v dnešní náročné době čtenářům hodně pomoci…

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných