UNIKÁTNÍ FOTO Transport bijícího srdce od mrtvé Slovenky k české dívence

02. 02. 202210:59
UNIKÁTNÍ FOTO Transport bijícího srdce od mrtvé Slovenky k české dívence
foto: IKEM, stejně jako v článku/IKEM poprvé použil metodu tzv. převozu bijícího srdce k transplantaci mezi dvěma státy.

IKEM poprvé použil metodu tzv. převozu bijícího srdce k transplantaci mezi dvěma státy. V Česku tak nový orgán zachránil život malému dítěti. Speciální přístroj IKEM používá od podzimu 2019 a stal se etablovanou součástí české transplantační medicíny. Umožňuje transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Nová metoda rozšířila nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň pomáhá při převozech právě na větší vzdálenosti.

Malá dívka čekala v Česku na nové srdce. Zachránila ji dospělá dárkyně ze Slovenska. Převoz orgánu klasickou pozemní cestou v sanitce by byl příliš dlouhý a orgán by s velkou pravděpodobností selhal.

Proto se čeští lékaři rozhodli pro orgán poprvé letět s přístrojem na ex vivo perfuzi srdce.

„Standardní uchování orgánu pomocí kardioplegického roztoku a lokálního chlazení ledovou tříští by představovalo významné riziko z pohledu následné funkce převáženého srdce. V případě využití konvenčního přístupu jsme limitováni časem, resp. délkou studené ischemie orgánu. Ta nesmí překročit čtyři hodiny, protože s každou další hodinou stoupá riziko selhání o 50 procent. V tomto konkrétním případě jsme byli konfrontováni se vzdáleností odběrového centra a nepřízní počasí, kdy by se odhadovaný čas studené ischemie blížil šesti hodinám. Proto jsme zvolili metodu ex vivo perfuze srdce a transport realizovali kombinací letecké a pozemní dopravy, kterou zajistila Armáda České republiky a složky IZS České a Slovenské republiky. Díky metodě převozu bijícího srdce jsme přivezli do Dětského kardiocentra FN Motol kvalitní orgán, který mohl být dívce úspěšně transplantován,“ popsal Miroslav Koňařík, vedoucí programu ex vivo perfuze srdce v IKEM.

Přístroj funguje na principu pneumatické pumpy s oxygenátorem, které jsou vřazeny do cirkulačního okruhu. Na systém je napojen darovaný orgán a následně je směsí krve dárce a dalších roztoků promýván. Srdce může být takto napojeno až 10 hodin.

Od října 2019, kdy se v Česku přístroj používá, zachránil již sedm lidských životů. Převezena tak byla srdce ze severu Čech nebo z Fakultní nemocnice v Motole, použit byl ale i u dárců přímo v IKEM.

Cesta za životem

Tři kroky kontrolovaného transportu k pacientovi:

  • napojení srdce na teplý roztok krve s O2, zajištění průtoku na bijícím srdci
  • neustálá kontrola životních funkcí – krevní tlak, tepová frekvence, průtoky srdcem a věnčitými tepnami, laktát, kyslík, teplota, hematokrit, tedy poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve
  • ex vivo kontrola parametrů a kvality srdce před transplantací pacientovi

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných