V Senátu se debatovalo nad nežádoucími účinky vakcín proti covidu

29. 06. 202415:10
V Senátu se debatovalo nad nežádoucími účinky vakcín proti covidu
foto: Archiv PrahaIN.cz/Testování na Covid-19, ilustrační foto

Poslední červnový týden proběhlo v Senátu jednání o nežádoucích účincích očkování proti onemocnění COVID-19. Výsledky studie poukazují, že očkování od roku 2020 do roku 2023 zachránilo v Evropě přibližně 1,4 milionů životů u osob nad 25 let.

„Debatu nad zdravotními tématy, mezi která očkování a jeho nežádoucí účinky nepochybně patří, je třeba vést transparentně, odborně a bez politického zadání, což činíme. Na jednání měli možnost vystoupit odborníci napříč obory a panuje shoda mj. na tom, že přínosy očkování proti covidu převyšují jeho rizika, což je skvělá zpráva i do budoucna,” uvedla v tiskové zprávě předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS).

Během prvních dvou let bylo zjištěno 18 nových nežádoucích účinků. Hlášení nežádoucích účinku jsou ale údajně mizivá. 

„Smyslem těchto hlášení je zjišťování nových nežádoucích účinků. Nové informace jsou součástí průběžného přehodnocování poměru přínosů a rizik pro každé léčivo, hodnocení rizik probíhá ve spolupráci s ostatními lékovými agenturami. SÚKL zaznamenal v roce 2021 celkem 10633 hlášení na vakcíny proti covidu z ČR, v r. 2022 celkem 2 260 a v r. 2023 jen 277 hlášení. Vzhledem k počtu aplikovaných vakcín jsou to vesměs velmi malá čísla, navíc jsou hlášena pouhá podezření na nežádoucí účinky, nikoli skutečné reakce způsobené těmito vakcínami. Další posouzení, zda nahlášená reakce byla způsobena podanou vakcínou, probíhá v rámci velmi podrobného následného hodnocení. Během prvních 2 let očkování bylo zjištěno 18 nových nežádoucích účinků vakcín proti covidu-19, všechny dosud zjištěné nežádoucí účinky jednotlivých vakcín jsou uvedeny v jejich Souhrnu údajů o přípravku a v Příbalové informaci,” vysvětlila ředitelka Odboru farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv Eva Jirsová.

Covid v číslech

Vývoj epidemiologické situace onemocnění covidu jsou i nadále udržovány v provozu. Data týkající se onemocnění covid jsou dostupná na webu Onemocnění aktuálně.

Z dat na webu tak vyplývá, že ke 26. červnu 2024 bylo vykázáno celkem 19 046 961 očkování v České republice. Celkem bylo ke stejnému datu potvrzeno 4 760 199 případů onemocnění covidem, a to včetně reinfekcí.

Jak v květnu uvedla tisková zpráva Státního zdravotního ústavu (SZÚ), covid-19 se také stále drží v žebříčku nemocí z povolání.

„Onemocnění covid-19 bylo hlášeno v roce 2023 u 6 265 z celkového počtu 7 001 případů nemocí z povolání, z toho 651 zaměstnanců prodělalo toto onemocnění v letech 2020 až 2023 celkem dvakrát a 32 osob dokonce třikrát, proto je počet hlášených onemocnění covidem-19 vyšší než celkový počet lidí, kteří se s touto nemocí dostali do registru. Téměř polovina případů (47,7 procent) infekcí covidem-19 jako nemocí z povolání hlášených v roce 2023, vznikla už v roce 2022, z let 2021 a 2020 pak pocházela z každého zhruba čtvrtina případů. Tato statistika totiž zahrnuje všechny uznané případy dle data vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání nikoliv data jejich zjištění,“ vysvětlila tehdy ve zprávě vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství MUDr. Vladimíra Lipšová.

Nejčastěji se covid vyskytl jako nemoc z povolání v odvětví Zdravotní a sociální péče, a to celkem 6 071krát. Tím druhým nejčastějším infekčním onemocněním byl poté svrab.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných