Ve Stodůlkách vzniká domov pro autisty, město přidá milion

16. 02. 202218:05
Ve Stodůlkách vzniká domov pro autisty, město přidá milion
foto: Poznáváme autismus/Nový domov pro autisty bude dokončen v příštím roce.

Rada hlavního města odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové investiční dotace ve výši 1 milionu korun pro organizaci Diakonie ČCE – středisko Praha. Ta ve Stodůlkách v Praze 13 buduje nové zařízení komunitní služby pro osoby s poruchou autistického spektra a současně také s vyšší mírou potřebné podpory.

„Současné kapacity pobytových služeb pro lidi s těžší formou autismu jsou nejen v Praze stále nedostačující. Jde o historický dluh, který se nám daří pomalu napravovat. Projekt Diakonie ve Stodůlkách je druhou komunitní službou ze tří, které hlavní město aktuálně připravuje a moc se těším, že zde vznikne důstojné zázemí s profesionální péčí, které bude pro budoucí klienty skutečným domovem,“ vysvětluje v tiskové zprávě radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová (za Praha Sobě).

Dokončeno v příštím roce

Nový domov ve Stodůlkách je budován jako dostavba současné budovy Diakonie ČCE. Celkem bude určen pro 9 dospělých lidí, kteří se potýkají s těžší formou autismu s trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní a neustálou péči. Stavba byla zahájena již v roce 2021, otevření nových prostor je pak naplánováno na příští rok. Celkový rozpočet projektu činí 19,1 milionu korun.

Vedení magistrátu odhlasovalo poskytnutí dotace ve výši 1 milionu korun na náklady spojené s výstavbou. K naplnění účelu dotace by mělo dojít do 31. prosince letošního roku, a to kolaudací budovy a podáním žádosti o registraci služby. Po zprovoznění bude služba zařazena do sítě sociálních služeb hlavního města Prahy. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2022 musí ještě na svém únorovém jednání schválit pražské zastupitelstvo.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných