Viktor Mravčík: Kratom je méně nebezpečný než alkohol, morální panika je zbytečná

27. 12. 202219:28
Viktor Mravčík: Kratom je méně nebezpečný než alkohol, morální panika je zbytečná
foto: Zdeněk Strnad pro PrahaIN.cz/Viktor Mravčík, poradce Národního protidrogového koordinátora a ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

FLOWCAST: Kratom je fenoménem posledních let. Na českém trhu je už více než jednu dekádu, ale hodně se o něm mluví v posledních letech, kdy se po Česku rozšířil raketovým způsobem.

Na internetu ho seženete na desítkách webů a v Praze ho koupíte naprosto všude. Ve večerkách ho redaktoři PrahaIN.cz viděli u pokladen mezi čokoládovými tyčinkami nebo v prodejních automatech. Se stavem, kdy schází jakákoliv kontrola, není spokojen nikdo, snad kromě některých prodejců, kteří tak pod hlavičkou sběratelského předmětu (ano, tak je vesměs označována látka, která se bere pro povzbuzení a relaxaci) mohou nabízet produkt, který je někdy nevalné kvality. Na to, jak je kratom nebezpečný a jak napravit tuto situaci, jsme se zeptali Viktora Mravčíka, poradce Národního protidrogového koordinátora a ředitele výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

Co je to kratom?

Je to rostlinný produkt, který pochází z jihovýchodní Asie, kde se používají listy, případně čaj z čerstvých listů, k nám se dostávají ty listy sušené v drcené formě. Na trhu jsou u nás nabízeny navíc ještě více nebo méně silné extrakty kratomu, ve kterých je větší množství aktivních látek. A ty účinné látky jsou dvě hlavní: mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Ty ovlivňují řadu neurochemických receptorových systémů v mozku, a tím jsou podobné například alkoholu. Ostatně i účinky jsou podobné alkoholu. V malých dávkách má kratom stimulační účinky, ve vysokých tlumivé. Záleží také na vzájemném poměru těch dvou účinných látek.

Může být kratom nebezpečný? A do jaké míry?

Kratom je psychoaktivní látka s návykovým potenciálem. Rizika konzumace jsou poměrně malá, ale jsou, což je také důvod, proč by měl být kratom regulován. Zakázat kratom a zařadit jej mezi nelegální drogy je ale špatně. Já sdílím názor, který má i současná vláda ve svém prohlášení, že látky by měly být regulovány podle jejich škodlivosti a nebezpečnosti. A jestliže u kratomu je nebezpečnost poměrně nízká, je potřeba jej regulovat, ale není nutné jej zakazovat.

Dají se návykové látky seřadit podle nebezpečnosti?

Dají, na hodnocení celkové škodlivosti je vytvořena metodika. Mezi nejrizikovější se řadí alkohol, tabák, heroin a metamfetamin. Například konopí je někde uprostřed žebříčku a až někde úplně na konci jsou psychedelika nebo MDMA. Ale můžeme srovnávat i jednotlivé vlastnosti. Například závislostní potenciál, ten má kratom pravděpodobně nižší než alkohol nebo opioidy, můžeme srovnávat také toxicitu, a tam například alkohol patří k nejrizikovějším látkám. Čím užší je interval mezi dávkou, která vyvolává psychoaktivní účinek (opilost, pozn. aut.) a dávkou smrtnou, tím je daná látka rizikovější. A alkohol je v tomto ohledu velmi rizikový. Pokud jde o zdravotní a společenské a ekonomické škody, zabiják č. 1 jsou ale cigarety.

A kam v tomto žebříčku patří kratom?

Kratom je u nás poměrně nový fenomén a analýza relativní škodlivosti látek, která by zahrnovala i kratom, není k dispozici. Kratom psychoaktivní je, má poměrně slabý závislostní potenciál, snižuje aktivitu jaterních enzymů a ovlivňuje srdeční rytmus, ale obecně je považován za poměrně bezpečnou látku. Rizika kratomu jsou tak oproti ostatním psychoaktivním látkám, například vůči alkoholu, tabáku, heroinu, pervitinu a podobně, poměrně nízká a morální panika okolo kratomu je zbytečná. Kratom by neměl být zakázán jako jiné nelegální omamné a psychotropní látky. Lidé mají strach z neznámého a důvodem k obavám je zejména stav, kdy se děti bez kontroly dostávají k psychoaktivním látkám. A nelze se divit, že veřejnost volá po přísnější regulaci. Takže čím dřív rozumnou regulaci zavedeme, tím líp.

Proč se mezi nejrizikovější řadí i alkohol?

Protože vyvolává silnou závislost, je toxický, karcinogenní, je teratogenní čili v případě konzumace těhotnou matkou hrozí postižení plodu. Míra užívání alkoholu ve společnosti je v kombinaci se škodlivostí a značným závislostním potenciálem příčinou velkých společenských škod, vysoké nemocnosti i úmrtnosti. Na alkohol v ČR umírá odhadem 5–6 tisíc osob ročně, z nich kolem 500 jen na otravu alkoholem. Na tabák u nás umírá kolem 16 tisíc lidí ročně, ze zhruba 100 tisíc zemřelých celkem. Na všechny nelegální drogy dohromady to je maximálně 500 lidí ročně, spíše 200–300. Záleží tedy, jaký indikátor je zvolen pro hodnocení nebezpečnosti. Ale alkohol vychází škodlivý ve všech možných parametrech.

Řekl jste, že kratom je potřeba regulovat. Nicméně současná situace je taková, že když budu chtít, tak si kratom koupím prakticky kdekoliv. Na internetu, v běžných obchodech, dokonce i v prodejních automatech. To asi není úplně ideální situace.

Je to samozřejmě špatně, a je to důsledkem toho, že v současnosti neexistuje zákonný rámec, podle kterého bychom mohli nabídku kratomu regulovat. Kratom se prodává jako sběratelský předmět, v zákoně pro něj není žádná kategorie. Nemůžete ho podřadit pod tabák, alkohol, není možno ho nabízet ani jako potravinu. Důvodem toho, že ho lidé užívají, je psychoaktivita a jako psychoaktivní látka by měl být regulován.

Jenže pro regulaci psychoaktivních látek, pokud nepočítám tabák a alkohol, existuje jediný rámec, a to je rámec pro omamné a psychotropní látky, tzv. nelegální drogy, který ale neumožňuje uvádění takových látek na trh, ale jen jejich úplný zákaz s přísnými trestními postihy. Jediná možnost, jak z toho ven, je vytvořit nový regulační rámec pro kratom a podobné látky, aby byly splněny základní podmínky, například aby se zajistila nedostupnost pro nezletilé, aby byly produkty doprovázeny informacemi o množství účinné látky, aby tam bylo zdravotní varování pro spotřebitele, aby nabízené látky byly kvalitní a bezpečné, například aby v nich nebyly plísně nebo těžké kovy, aby byla regulována velikost a vzhled balení. Prostě, aby byl produkt nabízen v bezpečné standardní kvalitě a aby byla minimalizována rizika s ním spojená. Dnes nemá nad kvalitou kratomu kontrolu nikdo a může si ho koupit každý, včetně dětí. A z téhle situace jsou nešťastní všichni.

V současné době se připravuje legislativa, která by právě regulaci měla umožnit. V jaké je fázi a kdy bude přijata?

Tento návrh projednáváme v meziresortní pracovní skupině pod Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Jsme už poměrně daleko, návrh zahrnuje zákaz prodeje nezletilým, nutnost kontroly věku a všechny parametry týkající se produktu a jeho kvality. Inspirovali jsme se nastavením a omezeními u tabákových výrobků a alkoholu. Snažíme se, aby regulace byla připravena a přijata co nejdříve.

Děti jsou zvědavé a samozřejmě zkouší různé věci. Ale kratom není kyanid, takže jedno užití nemůže dítě poškodit zásadním způsobem. Prosím tedy rodiče i učitele: přistupujme k tomu racionálně. Snažíme se nežádoucí stav napravit, jak nejlépe to jde. Statisíce uživatelů v Česku ho dnes užívají podobně jako kávu nebo energetické nápoje a zákazem by se ocitli mimo zákon a hrozily by jim přísné tresty. Vznikl by okamžitě nelegální trh se všemi jeho negativy. I proto se snažíme návrh regulace předložit co nejdřív. Jsme v přípravě poměrně daleko, v lednu bychom měli mít věcnou podobu regulace vyjasněnou.

V lednu bychom také mohli mít návrh případného paragrafového znění zákona, na kterém pracujeme paralelně. A pak je otázka rychlosti legislativního procesu. Myslím si tedy, že v první polovině příštího roku bychom to mohli zvládnout, když všechno dobře půjde. Prosím tedy ty, kteří se současným stavem nejsou spokojeni stejně jako my, o trpělivost.

Mluvili jsme o závislostním potenciálu kratomu. Přichází o pomoc žádat ti, kdo mají na kratomu vypěstovanou závislost?

Při vysokých dávkách, nebo v koncentrovaných formách je riziko závislosti samozřejmě vyšší. Souvisí to také s tím, že za současného stavu absence regulace nejsou uživatelé adekvátně informováni. V současné době se kolegové v praxi setkávají s případy uživatelů kratomu, kteří s kontrolou jeho užívání mají problém.

Kratom je nový fenomén také pro odborníky v léčbě závislosti a léčebné postupy a dobrá praxe se teprve formují. Statisíce lidí ale kratom užívají rekreačně jako energizující prostředek a většina se závislostí problém nemá. Kratom je také používán svépomocí jako látka, kterou lidé užívají, když se chtějí zbavit závislosti na škodlivější látce, například heroinu.

Takto je kratom používán také v zemích jeho původu, je to podobný princip jako při opiátové substituční léčbě. Doufám, že se nám podaří novou regulací rizika vyplývající z nabídky kratomu na neregulovaném nebo nelegálním trhu snížit, a přitom umožnit jeho užívání za bezpečných podmínek lidem, kteří s jeho užíváním nemají problémy, nebo kterým užívání kratomu může pomoci.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných