Zátěž zdravotních sester má odhalit měření pilotního projektu

05. 05. 202411:18
Zátěž zdravotních sester má odhalit měření pilotního projektu
foto: PrahaIN.cz/Fakultní nemocnice Bulovka, ilustrační foto

Pilotní projekt Měření ošetřovatelské zátěže má za cíl zmapovat práci sester na konkrétních pracovištích a vyhodnotit pracovní podmínky, ve kterých zdravotní sestry fungují. Na základě získaných dat by poté mělo dojít k úpravě míry zátěže a optimalizaci podmínek.

Jak uvádí tisková zpráva resortu zdravotnictví, sledována bude v rámci projektu například časová náročnost poskytované péče, průměrná délka hospitalizace, důvod přijetí pacienta, počet zemřelých pacientů na pracovišti i podíl standardních ošetřovacích dnů vybraných pracovišť. První výsledky se odhadují koncem letošního roku.

„Vítám spuštění tohoto pilotního projektu. S ohledem na dynamický rozvoj medicíny, demografické změny a stárnutí obyvatel, nárůst poskytovaných zdravotních služeb, zvyšující se poptávce po kvalitních a dostupných službách, kterou lze uspokojit nejen prostřednictvím dostatečného počtu kvalifikovaného odborného zdravotnického personálu, ale i personálu fyzicky a psychicky zdatného, je žádoucí upravit pracovní podmínky v personální oblasti,“ uvedl ve zprávě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Měřením ošetřovatelské zátěže u vybraných výkonů se získají objektivní údaje, které pomohou posoudit zátěž všeobecných sester, dětských sester, praktických sester a porodních asistentek v čase a mohou pomoci při prosazování změn vedoucích k optimalizaci počtu ošetřovatelského personálu,“ uvedla Alice Strnadová, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR.

Nedostatek zdravotních sester

Jak již uvedl v září 2023 web ČTK, v akutní a následné zdravotní péči chybí zhruba 2.000 všeobecných zdravotních sester. Mezi těmi pracujícími je navíc 14 procent ve věku 60 let a více. Celkově by mělo být v České republice na 84.000 zdravotních sester. Nedostatek je ale i lékařů.

Do zdravotnictví nastoupí po dostudování svého oboru zhruba jen 90 procent absolventů zdravotních sester. Podle ministra na to má vliv i omezené kompetence oboru praktické sestry.

Chceme maximálně umožnit, aby se praktická sestra mohla stát jednoduchým způsobem všeobecnou sestrou. Ale nemůžeme jít mimo pravidla EU, uvedl Válek.

Jednodenní chirurgie 

Jedním z navrhovaných řešení nedostatku zaměstnanců ve zdravotnictví je například i model jednodenní chirurgie, který výrazně zkracuje dobu pobytu pacienta v nemocnici. Jak jsme již dříve psali ZDE, výhodné jsou jednodenní pobyty i pro samotné pacienty. Tento typ péče nyní poskytuje zhruba 166 zařízení v České republice. 

„Dlouhodobým problémem pro rozvoj jednodenní péče v Česku byly skutečně úhrady. V oborech, kde byly úhrady nastaveny trochu atraktivněji, se jednodenní péče jakž takž rozvinula, příkladem je ortopedie,“ uvedl v roce 2023 pro Seznam zprávy ekonom Pavel Hroboň, člen Národní ekonomické rady vlády.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných