Zranili jste se pádem na zasněženém chodníku? Můžete žádat o náhradu škody

16. 12. 202209:32
Zranili jste se pádem na zasněženém chodníku? Můžete žádat o náhradu škody
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Ošetřený chodník na zastávce MHD U tržnice dne 14. prosince

Do Prahy dorazila pravá zima včetně předvánoční nadílky v podobě nezanedbatelného množství sněhu. Při pohybu po městě by proto měli chodci dbát na zvýšenou opatrnost, protože i na ošetřených chodnících lze snadno uklouznout a způsobit si nepříjemné zranění. Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK), která má jako správce na starost úklid většiny silnic a chodníků v metropoli, je připravena v oprávněných případech zajistit řešení žádosti o náhradu škodu způsobenou úrazem.

Zákonný rámec upravující práva a povinnosti uživatelů, vlastníků či správců komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Z hlediska pádu na zledovatělém chodníku je podstatné, zda ke škodě došlo v souvislosti se závadným stavem pozemní komunikace. Ze zákona je předem vyloučena odpovědnost za škodu, která byla způsobena stavebním nebo dopravně technickým stavem.

Zákon však určuje povinnost vlastníka odstranit závadu bránící ve schůdnosti chodníku. V situaci, že je závada způsobena vlivem počasí, je nutné ji alespoň zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit.

„Zákon ovšem stanovuje, že výše uvedené povinnosti může mít místo vlastníka pozemní komunikace na starosti její správce, pokud je správou komunikace pověřen. Pak je nutné se s požadavkem náhrady škody obrátit přímo na správce. Za splnění povinnosti k náhradě škody ze strany správce však stále ručí vlastník pozemní komunikace,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Řádně ošetřený chodník v Budečské ulici / foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz

Technická správa komunikací a plán zimní údržby

Společnost TSK zajišťuje zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a silnic na území hlavního města, které jí byly svěřeny do správy.

Plán zimní údržby na období 2022/2023 schvaluje každoročně Rada hlavního města Prahy. Ten určuje, kromě jiného, pořadí důležitosti v jakém mají být komunikace ošetřeny. Mezi chodníky, které se uklízejí v prvním pořadí se řadí přístupové cesty k objektům, kde sídlí orgány státní správy, školy, zdravotnická, kulturní a sociální zařízení a také pěší zóny spolu s přístupovými cestami k zastávkám veřejné dopravy.

TSK zajišťuje schůdnost chodníků v době od 7 do 17 hodin, mimo tento čas pouze dle svého uvážení a podle kapacitních možností dodavatelů. Od zahájení úklidových prací by v případě chodníků v prvním pořadí nemělo uplynout více než 12 hodin.

Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odpluhováním sněhu tak, aby zbytková vrstva sněhu nepřesáhla dva centimetry. Povrch komunikace se dále upravuje posypem pomocí písku nebo drtě.

V případě chodníku malého významu není povinnost jeho schůdnost zajišťovat, nicméně správce je povinen označit takovou komunikaci tak, aby bylo zřejmé, že se neudržuje.

Přehlednou mapu s informacemi o provádění zimní údržby vozovek a chodníků lze najít ZDE.

Žádost o náhradu škody

Redakce PrahaIN.cz se obrátila na tiskovou mluvčí TSK Barboru Liškovou s dotazem, zda nyní roste počet případů, kdy se na ně lidé obrací se žádostí o náhradu škody. „Aktuálně se zatím od listopadu jedná o jednotky podání,“ uvedla tisková mluvčí a dodala, že hlavní část žádostí přichází až po skončení zimního období, protože pokud se lidem stane vážný úraz, tak stráví nějakou dobu léčením a než se k podání žádosti dostanou, uplyne určitý čas.

Formulář pro podání žádosti o náhradu škody způsobených úrazem je k dispozici na webových stránkách TSK. Jsou v něm uvedeny veškeré náležitosti potřebné pro její vyřízení. Je důležité zmapovat místo a čas události, protože se posuzuje zda schůdnost chodníků byla zajištěna v daném časovém limitu a jestli byla komunikace zařazena do správy TSK.

„V ideálním případě je vhodné mít místo pádu nafocené, případně mít k dispozici svědka, který může dosvědčit, že poškozený měl například řádnou obuv vhodnou do zimního počasí,“ upřesnila pro PrahaIN.cz Barbora Lišková. V případě, že došlo k ošetření, je důležité poskytnout kopii lékařské zprávy.

Uvedený postup je podobný u všech správců komunikací v metropoli. Všechny žádosti jsou následně postoupeny příslušné pojišťovně, která jednotlivé případy již řeší ve své režii.

Ošetřený chodník na Vinohradské ulici / foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz 

Počty úrazů způsobených pádem

Redakce PrahaIN.cz se dotazovala na pražské záchranné službě, zda vzrostl v posledních dnech počet jejich výjezdů k úrazům, které byly způsobeny uklouznutím na zasněžených nebo zledovatělých komunikacích.

Tisková mluvčí ZZS HMP Jana Poštová nám sdělila, že každoročně rostou počty zásahů záchranářů v předvánočním období nezávisle na klimatických podmínkách.

„Máme nyní v průměru tři sta výjezdů během dvaceti čtyř hodin. V průběhu letošní zimy došlo zatím k osmdesáti osmi zásahům, které mělo na svědomí počasí v podobě namrzlých chodníků,“ uvedla pro PrahaIN.cz Jana Poštová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných