Areál Orionky by se mohl stát kulturním centrem

05. 05. 202207:34
Areál Orionky by se mohl stát kulturním centrem
foto: Institut plánování a rozvoje Prahy /Orionka

Pražský magistrát informoval o záměru částečně rekonstruovat areál Orionky. Nevyužívané budovy ve vozovně Královské Vinohrady by mohly sloužit jako kulturně-komunitní centrum, kavárna a nebo ateliéry. Předběžný průzkum trhu prokáže, zda jsou takové plány reálné.

Společnosti mohou až do 31. května 2022 odpovídat na základní otázky, které by měly vedení města pomoci s představou o finančním rámci rekonstrukce a s možností zapojení budoucích zájemců o veřejnou zakázku.

„Během mého působení na magistrátu se na mě obracejí kulturní aktéři, kteří hledají vhodné prostory pro své aktivity. Bývalá vozovna Královské Vinohrady nabízí velkorysé prostory, které by mohly brzy ožít tanečními performancemi, divadlem, kavárnou, ateliéry nebo dílnami. Předběžné tržní konzultace, které jsme právě vypsali, jsou prvním krokem k otevření celého areálu Pražanům každého věku,“ říká radní hlavní města Prahy pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Vznikne kavárna, ateliéry a nebo dětské hřiště

Areál Orionka je bývalá vozovna tramvají a trolejbusů na hranici Prahy 10 a Prahy 3. Tomuto účelu už ale neslouží od poloviny 50. let 20. století. Nevyužívané budovy chce hlavní město poskytnout zájemcům za zvýhodněných podmínek, výměnou za pokrytí nákladů na údržbu a správu nemovitostí.

Na místě by v rámci rekonstrukce měla vzniknou kavárna, prostory pro kulturní a komunitní účely, ateliéry a nebo například dětské hřiště. Orionka by se tak měla stát multifunkčním centrem pro veřejnost, spojovat různé sociální skupiny a poskytovat možnosti na aktivní trávení volného času.

Areálu musí zůstat autenticita

„Chceme, aby objekt zůstal Praze a sloužil Pražanům. Chceme provést konverzi společně se soukromým sektorem, a proto jsme přistoupili k možnosti vypsání předběžné tržní konzultace a hledání ideálních podmínek. Základním principem obnovy by pak mělo být to, aby areálu zůstala zachována jeho autenticita – úpravy by tedy neměly zasahovat do obvodových zdí a do systému střešních konstrukcí. V těchto oblastech jsou přípustné pouze opravy a renovace pro uvedení do původního stavu,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných