Až 30 tisícům domácností pomůže pražský Sociální nadační fond

23. 03. 202309:12
Až 30 tisícům domácností pomůže pražský Sociální nadační fond
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Centrum Prahy

Pomoc Pražanům v úspoře energií v domácnostech pokračuje. Díky Sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města Prahy může až 30 tisíc domácností snáze přečkat současnou energetickou krizi. Stačí k tomu pár drobných úprav, které pomohou s šetřením energií do dalších let.

Jak informuje tisková zpráva Magistrátu hlavního města Praha, příspěvek na úsporu energií ve výši tří tisíc korun je určen zejména rodinám s nejnižšími příjmy, které tvoří asi 10 procent pražských domácností. Od investice si magistrát slibuje snazší překonání energetické krize a snižování nákladů na energie do dalších let.

„V době energetické krize je pomoc sociálně nejslabším občanům Prahy naší povinností. Přicházíme s podporou, která pomůže napjatou finanční situaci řešit těm pražským domácnostem, které se bez pomoci neobejdou,“ uvedl Bohuslav Svoboda (ODS), pražský primátor.

Na pomoc Pražanům půjde přes 86 milionů korun

Finance na příspěvek jsou vyhrazeny z rozpočtu hlavního města a jsou součástí energetického balíčku pomoci Pražanům. Na ten bylo letos z městské pokladny vyčleněno celkem 86.850.000 korun.

„Díky Balíčku energetické pomoci snížíme až 30 tisícům pražským domácnostem dopad současné energetické krize. Město musí doplňovat roli státu a řešit intenzivně potřeby svých občanů – a to především z těch nejzranitelnějších skupin. Jsem ráda, že podoba příspěvku motivuje lidi k dlouhodobým úsporným opatřením stejně jako k žádosti o státní podporu – například o příspěvek na bydlení a přídavek na děti,“ dodala Alexandra Udženija (ODS), náměstkyně primátora.

O příspěvky mohou žádat vdovy a vdovci pobírající starobní a vdovský nebo vdovecký důchod v maximální souhrnné výši 17 tisíc korun či domácnosti, které v posledním roce pobíraly přídavek na dítě a domácnost nebo přídavek na bydlení nižší než 4.800 korun. Žádosti je potřeba podat elektronicky, prostřednictvím webových stránek fondu.

Vše je elektronické a tedy rychlejší

K elektronickému vyřizování přistoupil magistrát zejména z důvodu urychlení a zjednodušení celého procesu. V případě problémů je možné se s prosbou o pomoc obrátit na pracovníky sociálního odboru městské části, kontaktní místo pro bydlení anebo sociální pracovníky neziskových organizací. Vyplnění žádosti by nemělo trvat déle než deset minut.

Podrobné informace ohledně příspěvků na úsporu energií mohou Pražané získat na webu Sociálního nadačního fondu. Tam je jim k dispozici také několik tipů, které mohou s šetřením energií v domácnostech pomoci.

Už v loňském roce navíc hlavní město schválilo množství opatření, která nejvíce ohroženým skupinám obyvatel rychle a adresně pomáhají. Jejich přehled nabízí portál pomocprazanum.praha.eu.

Příspěvky nabízí i úřad práce

Pomoc v době energetické krize nabízí i úřad práce. Na příspěvek na bydlení má nárok každý, jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 35 procent čistých příjmů domácnosti. O příspěvek lze žádat také zpětně, a to až tři měsíce. Do nákladů na bydlení se navíc nepočítá jen nájem, ale také právě energie nebo služby spojené s bydlením.

Pomoc mohou získat i lidé, kteří žijí trvale na své chatě nebo chalupě či v bytě nebo domě na základě věcného břemene. V nemovitosti nemusí mít ani trvalý pobyt. O příspěvek je možné žádat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vyřízení by mělo být díky zjednodušené žádosti velice rychlé a snadné.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných