Barbarství, říkají šokovaní turisté při pohledu na televizní věž postavenou na židovském hřbitově

09. 04. 202310:04
Barbarství, říkají šokovaní turisté při pohledu na televizní věž postavenou na židovském hřbitově
foto: Bob Asher, PrahaIN.cz/Popisovaný hřbitov

V roce 1985 provedl komunistický režim jeden s největších kulturních zločinů na našem území. V místech unikátního židovského hřbitova na Žižkově začala stavba televizní věže. Bagry zde vyhrabávaly kosterní pozůstatky a rozbité náhrobní desky. Stovky náklaďáků je pak vyvezly na skládku v Počernicích. „Pražská židovská obec se tehdy snažila proti výstavbě bojovat. Ten pozemek nám ale byl v padesátých letech vyvlastněn a nedalo se s tím nic dělat,“ řekl naší redakci rituální správce židovských pohřebišť v Praze Chaim Kočí.

Současně prohlásil, že zahraniční návštěvníci, kteří na židovský hřbitov po celý rok přijíždějí ve velkých počtech, nechápou, jak je možné co se na hřbitově stalo. „Někteří to označují za barbarství, jiní tomu nechtějí uvěřit. Popravdě oni si vůbec neumí představit tu situaci. Když se dozví podrobnosti, tak vůbec nechápou, jak je to možné,“ svěřil se naší redakci Chaim Kočí.

Okradená židovská obec

Během padesátých let minulého století komunistický režim ukradl formou vyvlastnění pozemek patřící Pražské židovské obci, na kterém se slavný hřbitov nachází. K jeho první devastaci došlo v roce 1960.

Na hřbitov najely buldozery a místo, na kterém bylo pohřbeno téměř 40 tisíc lidí, srovnaly se zemí. Náhrobní kameny byly povaleny a rozbity. Náklaďáky na plochu navezly tisíce tun hlíny a na hřbitovní ploše absurdně vznikly Mahlerovy sady. Podle hudebního skladatele židovského původu Gustava Mahlera. Dodnes není jasné, proč komunisté park tímto názvem pojmenovali. Zda šlo o záměrnou provokaci nebo výsměch.

V roce 1985 došlo k otřesné devastaci části hřbitova, který zůstal zasypán pod parkem. I přes protesty židovské obce zde začala výstavba žižkovské televizní věže. Bagry vyhrabávaly kosterní pozůstatky a rozbité náhrobní desky. Stovky náklaďáků vyvezly na skládku v Počernicích lidské ostatky.

Chaim Kočí. Foto: PrahaIN.cz

Bylo to v přímém rozporu s předchozími dohodami. Mezi vedením pražských radiokomunikací, památkáři a Pražskou židovskou obcí byla totiž uzavřena dohoda o výběru a dokumentaci náhrobků. Nic z toho nebylo dodrženo. „Vedení Pražských radiokomunikací s námi odmítá komunikovat dodnes. Pro stavbu vysílače tehdy dělali poměrně hluboké základy. Všechno, co leželo v zemi, ty stovky hrobů, vyváželi do Počernic. Tam to vysypávali na skládce. Části koster, hlínu, run i rozbité náhrobky,“ upozornil Chaim Kočí.

Základ pro satelit v Počernicích…

I přes značné úsilí židovské obce v Praze, se podařilo zachránit jen malou část ostatků. Ty byly pohřbeny ve společném hrobě na Novém židovském hřbitově na Želivského. „Většina kosterních pozůstatků ale byla vyvezena na skládku do Počernic. Dnes vlastně nová výstavba v Počernicích, nový satelit, je postaven na této navážce z tohoto žižkovského hřbitova. Podle všeho se tam tehdy válelo všechno dohromady. Hlína, kameny i kosti. Některé ostatky tam sebrali místní lidé,“ upozornil Chaim Kočí.

„Po čtyřiceti letech se teď našla osoba, která tehdy na skládce vzala kosterní pozůstatky. A teď se rozhodla, že nám je po čtyřiceti letech vrátí. Neznámý muž nám před několika lety vrátil fragment kosterních pozůstatků, které jsme v zachované ploše hřbitova opět pohřbili. Tak to dopadne, pokud prarodiče a rodiče neučí své děti slušnému chování a vztahu k jistým hodnotám,“ pokrčil rameny Chaim Kočí. 

Známá oblast v Praze. Foto: PrahaIN.cz

Kauza hřbitova na Žižkově je podle jeho slov velmi drastická a v Praze jde o druhý podobný případ. Stejně totiž dopadl i hřbitov ve Vladislavově, Lazarské a Spálené ulici. „Tady byl židovský hřbitov z doby Přemysla Otakara II. Byl kompletně zastaven a nedošlo k exhumaci ostatků.

Proto tady na Žižkově hlídáme, a když zde v parku dochází třeba k výkopům kanalizace, tak zde do panteonu shromáždíme kameny z náhrobků, které dělníci vykopou. Oni vlastně ty kameny už při stavbě parku ničili tak, aby je mohli zarovnat do plochy toho parku. Tak na ně tady občas někdo narazí. Tento významný hřbitov je tak zachován pouze v nepatrném torzu, ve kterém naštěstí zbyla řada velmi cenných rabínských hrobů. Zbytek je zasypán pod plochou parku," řekl naší redakci Chaim Kočí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných