Boj místních proti přestavbě garáže v Košířích jde do dalšího kola

11. 12. 202214:40
Boj místních proti přestavbě garáže v Košířích jde do dalšího kola
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Garáž je velmi blízko sousedních domů.

O záměru přestavby dvojgaráže v ulici Nad Zámečkem na cibuleckém kopci v Košířích jsme již na PrahaIN.cz informovali. Záměr, proti němuž podali místní námitky, aktuálně získal kladné stanovisko stavebního úřadu v Praze 5. Obyvatelé sousedních domů se ale nevzdávají a proti povolení stavby chtějí dál bojovat. Bojí se, že by se podobnou cestou vydali i další majitelé garáží v historické zástavbě Cibulek, a ta by nenávratně změnila svůj charakter zahradní čtvrti.

Ačkoliv nejde o velkou stavbu, spíše skromný domek částečně schovaný v zahradě, mezi historickými činžovními vilami z dvacátých let minulého století, budí vášně místních. Řeč je o projektu přestavby dvojgaráže v ulici Nad Zámečkem na malý rodinný domek.

Sousedé jsou proti

Proti projektu od začátku protestují místní, zejména pak obyvatelé dvou činžovních domů, mezi nimiž se předmětný objekt nachází. Problémů přitom vidí hned několik. Od rozporu s územním plánem, přes parkování, až po nedořešený odvod spalin, které by podle odpůrců projektu mohly obtěžovat stávající obyvatele sousedních domů. Hlavním důvodem je ale možný precedens, který by mohlo povolení stavby nastolit pro budoucí majitele garáží v této, do značné míry unikátní, zahradní čtvrti.

Problematický trend

V tomto ohledu přitom dává „sousedům“ z Cibulek za pravdu i nový místostarosta Prahy 5 Radek Janoušek (Praha 5 sobě), který má na starosti oblast územního rozvoje. „Zcela chápu obavu místních z možných dopadů povolování takovýchto nových staveb nebo změn využití objektů,“ řekl na dotaz PrahaIN.cz s tím, že podobný precedens by mohl nenávratně proměnit podobu celé čtvrti. „Je to problematický trend nejen v Košířích, ale také v jiných vilových oblastech Prahy 5 i dalších městských částech,“ dodal Janoušek.

Povolí jednou a budou chtít všichni

„Jen si to představte. Když to úřady povolí jednou, budou se moci povolení domáhat i další majitelé garáží v okolních zahradách a bude to pochopitelné, protože se tím ty objekty násobně zhodnotí. Současně to ale může přinést spoustu problémů pro stávající obyvatele,“ stěžuje si jeden ze sousedů plánované stavby, který žije v lokalitě Cibulek od dětství.

Garáže a další objekty v zahradách, které z hlediska územního plánu plní takzvaně doplňkovou funkci k bydlení, přitom nejsou ani součástí původní výstavby. „Celá tato lokalita vznikla v dvacátých letech minulého století jako zahradní město pro úředníky. Tehdy tu žádné garáže nebyly, protože aut bylo málo. Ty zde vyrostly zpravidla až v sedmdesátých letech i později,“ poznamenal další ze starousedlíků.

Pomůže Strukturální plán

V obdobných případech je problém, že územní plán ve stabilizovaném území nestanovuje kód míry využití území. Podle Janouška má městská část několik nástrojů, které by měly do budoucna pomoci řešit podobně sporné záměry. „Už nyní máme Pravidla pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích. Dalším nástrojem je takzvaný Strukturální plán, který se právě projednává s veřejností,“ poznamenal místostarosta Janoušek. Strukturální plán by podle jeho slov měl kromě jiného definovat charakter jednotlivých lokalit. To je důležité, protože pro uzemní plán je to přílišná podrobnost, takže charakter čtvrtí definovat neumí.

Místostarosta Prahy 5 Radek Janoušek (Praha 5 sobě). Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

Dodal, že jako architekt zastává názor, že je vždy třeba s investorem o záměru jednat a snažit se najít oboustranně přijatelné řešení. Přestavba garáže v lokalitě Cibulek nicméně podle jeho slov neodpovídá charakteru lokality.

Druhé kolo

Aktuální situace je každopádně předzvěstí „druhého kola“ boje místních proti přestavbě. Shrneme-li, co se dosud okolo projektu událo, zdá se, že zatím není ani přes kladné stanovisko jasno. Ve hře je nyní rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 5 z poloviny října, které záměr investorky, zastoupené společností Povolstav s.r.o. schvaluje v režimu takzvaného společného povolení, tedy sloučením územního a stavebního řízení. Z dokumentu, který má redakce PrahaIN.cz k dispozici, vyplývá, že stavební úřad nevzal v potaz ani námitky obyvatel sousedních domů, ani ty, které v rámci řízení předložil odbor územního rozvoje Prahy 5. Ve svém rozhodnutí naopak stavební úřad Prahy 5 argumentuje tím, že se záměrem souhlasí odbor územního rozvoje hlavního města.

Výše zmíněné rozhodnutí vzbudilo v kontextu jasně zamítavého stanoviska odboru územního rozvoje Prahy 5, který dal stěžovatelům za pravdu ve většině námitek, rozčarování. „S povolením stavby nesouhlasíme, proti povolení jsme se opět odvolali, protože stavební úřad nevzal v úvahu naše připomínky a nikdo z úřadu se ani nebyl na místě plánované stavby podívat,“ řekl PrahaIN.cz zástupce Společenství domu č.p. 373, který sousedí s předmětnou garáží.

Do třiceti dnů

PrahaIN.cz oslovila v této věci také investorku stavby, ta však odmítla přímý komentář s tím, že bude reagovat pouze písemně a do třiceti dnů od zaslání podkladů. Už dříve se ale redakci vyjádřila zástupkyně firmy Povolstav, která v zastoupení zařizuje veškeré „papírování“ ohledně projektu.

„Zakázku máme skutečně na starosti, pokud vím, není tam žádný problém a máme k tomu veškerá kladná stanoviska,“ řekla už po prvním kole námitek PrahaIN.cz Lubomíra Klečatská, která má ve firmě na starosti inženýring staveb.

Sama investorka se k aktuálnímu stavu nevyjádřila, už dříve ale odmítla tvrzení místních, že přestavba je pouze „snahou vydělat na garáži a zahradě co nejvíce peněz“. O tom, že má být cílem projektu spekulativní prodej ale hovoří protestující sousedé i v aktuálním odvolání.

Odvolání, možná i žaloba

Odvolání ale plánuje i městská část, a to prostřednictvím odboru územního rozvoje, který podle vedoucího Lukáše Vacka považuje povolení přestavby za nezákonné. „Následný postup bude takový že Odbor Stavební úřad MČ Praha 5 následně účastníkům odešle vyrozumění o obsahu odvolání a celý spis postoupí na Odbor Stavebního řádu magistrátu. Ten rozhodnutí buď potvrdí, zruší, nebo vrátí k novému projednání,“ přiblížil Vacek na dotaz PrahaIN.cz. „Lze předpokládat, že v případě potvrzení rozhodnutí ze strany hlavního města podá městská část žalobu proti umístění předmětné stavby,“ dodal.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných