Budoucí podoba Korunovační představena

21. 02. 202209:26
Budoucí podoba Korunovační představena
foto: MČ Praha 7/Korunovační...

Městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru mezi Letenskými sady a Stromovkou. Úpravami projdou ulice Korunovační a Nad Štolou i takzvaný „Letenský muzejní distrikt“, tedy oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea, která nalezne novou podobu v architektonické soutěži. MČ Praha 7 nyní představuje koncepční studii pro ulici Korunovační, jejíhož zpracování se zhostilo pražské architektonické studio edit! architects.

Jak je v Praze 7 zvykem, byli k plánování budoucí podoby ulice Korunovační přizváni také místní občané. Před samotným zadáním architektům měla veřejnost možnost se zapojit prostřednictvím ankety “Společně po Letné”, které se zúčastnilo přes 800 respondentů. Za účasti zástupců radnice i architektů poté proběhla participace se školáky ZŠ Korunovační a setkání s občany ve Vodárenské věži, kde byl představen koncept studie k připomínkám.

Na výsledné podobě studie se tak vedle odborníků z řad zástupců MČ Praha 7, Památkového ústavu, IPR, architektů, dopravních specialistů a dendrologů podílela také širší veřejnost, především pak místní obyvatelé.

Zeleň, volnost

Současná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny v reprezentativní obytnou městskou třídu. Studio edit! architects v navržené studii koordinuje dílčí plánované projekty obnovy infrastruktury a navrhuje v souvislosti s přítomností školských zařízení nové uspořádání ulice s důrazem na zlepšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu. Architekti se také zaměřují na zajištění podmínek pro obnovu a doplnění uličního stromořadí a kladou důraz na celkovou estetiku veřejného prostoru.

Studie počítá s desetimetrovým prostorem po obou stranách ulice funkčně rozděleným do tří pásem: stromořadí, chodníky a předzahrádky, které se tímto přiblíží zpět k domům a alespoň částečně tak ulici navrátí původního ducha.

Ke zlepšení zdravotního stavu stromů v hlavním stromořadí přispěje zvětšení objemu prokořenitelného prostoru v celé délce ulice, výměna substrátu a zvětšení plochy rabátek. Přísun vody ke stromům bude zajištěn i příčným spádováním chodníků a také možností využití vody z plochy vozovky mimo zimní období.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných