Čakovice bojují o záchranu varhan. Potřebují peníze, bez pomoci veřejnosti se neobejdou

17. 09. 202319:22
Čakovice bojují o záchranu varhan. Potřebují peníze, bez pomoci veřejnosti se neobejdou
foto: Farnost Čakovice, z webu sbírky/O záchranu těchto varhan se bojuje v Čakovicích.

Čakovické varhany potřebují opravit. Proto se zdejší farnost rozhodla, že uspořádá finanční sbírku, která by pomohla tento hudební skvost zachránit.

Největším přínosem tohoto unikátního hudebního nástroje je jeho zvukomalebnost a pestrost, která se skrývá ve více než 1.600 píšťalách. Uvádí se na webu charitativní sbírky.

Varhany pocházejí z roku 1909 a vznikly v dílně Jana Tučka. To byla nejslavnější firma na výrobu varhan v našich podmínkách, která dala světu téměř pět stovek excelentních varhan různých velikostí. Tučkovými varhany se může chlubit například na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO zapsaný chrám svaté Barbory v Kutné Hoře.

Tam však mají třímanuálové varhany. Ty v Čakovicích jsou jen dvoumanuálové, nicméně mají jiné přednosti, které je řadí mezi unikáty. Tím myslíme hlavně to, že soubor kovových, dřevěných i jazykových píšťal je zasazen do bohatě zdobené novorománské barokní skříně.

Další výhodou čakovických varhan je skutečnost, že se dochovaly ve zcela jedinečném původním stavu. Za celých téměř 115 let nebylo na přístroji nic vyměněno. A dokonce se zázrakem varhany vyhnuly rekvizici. Za I. světové války se totiž cínové píšťaly často rozpouštěly, aby byl kov na výrobu zbraní.

Obloukem se čakovickým varhanům vyhnuly i hudební tendence meziválečného období, kdy se řada nástrojů různými zásahy nepřirozeně svým zvukovým rozsahem přibližovala pojetí barokního zvuku.

V současnosti je však stav varhan velmi žalostný. Místní farnost se rozhodla pro jejich rekonstrukci, nicméně je to nad její finanční možnosti. Farnost proto zřídila transparentní účet a veřejnou sbírku. Prvotní finanční rozvaha hovoří o celkových nákladech ve výši několika milionů korun.

Celému projektu jistě pomohou dotační fondy, ty jsou ale vázány na finanční spoluúčast fary na celém projektu. Proto vznikl veřejný účet, ale také projekt nazvaný Adopce píšťal. Kromě toho farnost připravuje několik kulturních a společenských akcí, jejichž výtěžek půjde na opravu čakovických varhan.

Zájemci, kteří by chtěli přispět na záchranu unikátního nástroje, mohou přispět na účet veřejné sbírky 6148604369/0800. Veřejnou finanční sbírku osvědčil Magistrát hlavního města Prahy. Zatím se na ní vybralo necelých 80 tisíc korun.

A ještě perlička na závěr. Varhany se nacházejí v kostele svatého Remigia. Je to jediný kostel v republice, který je zasvěcen právě tomuto méně známému světci.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných