Ceny pozemků v Praze porostou i příští rok

09. 12. 202108:00
Ceny pozemků v Praze porostou i příští rok
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Budova MHMP na Mariánském náměstí

Rada hlavního města Prahy dne 6. prosince schválila aktualizaci tzv. cenové mapy a uložila radnímu Janu Chabrovi její předložení k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva.

Cenová mapa se každoročně zveřejňuje ve formě vyhlášky. Vychází z průběžné analýzy trhu s pozemky. Nepřekvapí proto, že letošní tempo růstu se oproti loňskému roku výrazně zrychlilo. Celkem bylo analyzováno 2219 kupních smluv zahrnujících 7436 pozemků. Kodifikace vyšších cen pražských pozemků pak samozřejmě povede k vyšším odhadním cenám v příštím roce i dani z nemovitosti.

Cenovou mapu tvoří grafická část, obsahující 132 mapových listů v měřítku 1:5000, a schéma kladu listů, a textová část. Aktuální cenová mapa je k dispozici na portálu praha.eu v sekci Mapy.

Nejrychleji rostoucí položkou co do ceny jsou pozemky určené k bydlení – ať už k výstavbě rodinných či bytových domů. K největšímu nárůstu došlo v okrajových zónách Prahy, kde probíhá developerská výstavba. Podle dat Českého statistického úřadu se jedná hlavně o Prahu 9, 3, 8, 12 a 5.

Pozemky ve čtvrtích se cenově liší také kvůli urbanistickým a ekologickým poměrům v místě. Mezi důležitými činiteli je občanská vybavenost či nezastavitelná veřejně přístupná zeleň. Například pozemek pod rodinným domem nedaleko Divoké Šárky už nyní stojí 7 820,- Kč/m2. Jeho tržní cena bude ovšem vyšší.

U pozemků zastavěných obchodními centry, hotely, administrativními budovami apod. byl nárůst o něco málo mírnější. Cenovou stagnaci podle autorů vyhlášky nelze v řádu měsíců očekávat.

Pokud jde možnosti dalšího rozvoje trhu, v následujícím roce bude pokračovat trend zvýšeného zájmu o koupi pozemků. Pozemky budou i nadále komoditou na realitním trhu, která cenově poroste. Do cen se bude i nadále promítat problém s lhůtami povolování staveb, což vede kupující k vyšší ochotě platit za pozemky s platným územním rozhodnutím, resp. stavebním povolením. Souhrnně hodnoceno lze očekávat zachování trendu růstu cen pozemků z důvodu velkého převisu poptávky nad nabídkou," uvádí vyhláška.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných