Česká republika má 18 nových národních kulturních památek

07. 12. 202317:12
Česká republika má 18 nových národních kulturních památek
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Stará radnice královského města Prachatice

Celkem 18 nových národních kulturních památek schválila vláda na svém jednání. Šestnáct nemovitých a dvě movité kulturní památky se nacházejí celkem v jedenácti krajích včetně Prahy. Každá z nich je výjimečná svojí architektonickou, uměleckohistorickou, urbanistickou nebo krajinotvornou hodnotou.

O nově zapsaných národních kulturních památkách informovalo Ministerstvo kultury v tiskové zprávě. Jeho dlouhodobou snahou je zařazovat do národních kulturních památek (NKP) nejvýznamnější představitele různých typů a skupin kulturních památek. Soubor by pak měl představovat široké spektrum českého kulturního dědictví.

Celkem čtrnáct z osmnácti nově zapsaných památek jsou historické radnice. Konkrétně v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Jablonci nad Nisou, Havlíčkově Brodě, Litoměřicích, Prostějově, Znojmě, Kyjově, Prachaticích, Kadani a Hostinném. Soubor doplňuje hrad a zámek v Poběžovicích a pomník krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Movitými kulturními památkami se staly dvě tramvaje z přelomu 19. a 20. století, které jezdí v Praze a Plzni.

Radnice s obry v Hostinném. Zdroj: Redakce, PrahaIN.cz

Každá z památek je výjimečná

„Každá z dnes nově prohlášených národních kulturních památek je výjimečná svojí hodnotou, ať již mimořádnou architektonickou, uměleckohistorickou, urbanistickou či krajinotvornou. Například historické radniční budovy našich měst jsou zcela specifickou a jedinečnou součástí kulturního dědictví České republiky. Je dobře, že pokračujeme v zavedené praxi, která nám umožňuje rozšířit či obohatit spektrum našeho kulturního dědictví, ale i naše poznání o minulosti jako takové,“ uvedl na svém facebookovém profilu ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Nově prohlášenými národními kulturními památkami jsou:

Malostranská radnice v Praze, Stará radnice královského města Prachatice, Radnice královského města Plzeň, Radnice královského města Kadaň, Radnice královského města Litoměřice, Nová radnice města Jablonec nad Nisou, Radnice města Liberec, Radnice města Hostinné, Radnice královského města Havlíčkův Brod, Stará radnice královského města Brno, Radnice komorního města Kyjov, Radnice královského města Znojmo, Nová radnice města Prostějov, Nová radnice města Ostrava, Pomník krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, Hrad a zámek Poběžovice.

Movité kulturní památky:

Primátorská tramvaj z roku 1900 v Praze a Křižíkova tramvaj z roku 1899 v Plzni.

Zdroj: Ministerstvo kultury

Čtrnáct historických radnic zahrnuje stavby z období od středověku až po počátek 20. století. Jsou navíc jedním z hlavních symbolů politické, hospodářské i kulturně-společenské historie českých měst. Celý soubor navíc dokládá vývoj stavební typologie radničních budov.

radnice LitoměřiceRadnice královského města Litoměřice. Foto: redakce PrahaIN.cz

Památky spojuje myšlenka mírové organizace

Hrad a zámek Poběžovice je spojen s rodem Coudenhove-Kalergi a s všestrannou osobností Richarda Mikuláše hraběte Coudenhove-Kalergi. Ten založil panevropské hnutí, ideového předchůdce dnešní Evropské unie. A myšlenka mírové organizace ho spojuje i s osobností kališnického krále Jiřího z Poděbrad, jehož pomník v Poděbradech se do osmnáctky nově zapsaných památek také probojoval.

V případě movitých národních kulturních památek se jedná o Primátorskou tramvaj z roku 1900 a Křižíkovu tramvaj z roku 1899. Jejich hodnota je hlavně technická, uměleckohistorická a uměleckořemeslná. Jde totiž o dva nejcennější historické tramvajové vozy s mimořádným významem pro české dějiny techniky a průmyslu.

Soubor nejvýznamnějšího kulturního bohatství

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější a nejautentičtěji dochovanou část českého kulturního bohatství. Návrhy vždy připravuje Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým ústavem. Rozhodnutí pak musí posvětit vláda.

Jak na svém webu informuje Národní památkový ústav, v seznamu je zapsáno více než 300 jednotlivých staveb, areálů či movitých předmětů. Zastoupena jsou jak archeologická naleziště, tak středověké či novověké památky, ale i památky z konce 20. století.

Výčet je rozmanitý také druhově, i když na něm nejčastěji figurují hrady a zámky, kostely nebo kláštery. Nechybí však ani památky lidové architektury, dopravní stavby nebo průmyslové areály.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných