Česko bude „šéfovat“ Evropské unii. Praha se stane hlavním městem Evropy

29. 06. 202214:32
Česko bude „šéfovat“ Evropské unii. Praha se stane hlavním městem Evropy
foto: EU2022.CZ/Oficiální vizuální podoba předsednictví ČR

Česká republika se chystá převzít od 1. července šestiměsíční předsednictví v Radě Evropské unie. Pomyslnou štafetu tak převezme Česko po Francii a úkolem pro následující půlrok bude určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

Podle informací, které jsou uváděny i na oficiálním webu předsednictví Česka (www.eu2022.cz), bude mezi priority našeho předsednictví patřit zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, ale také strategická odolnost evropské ekonomiky a demokratických institucí.

Samostatnou kapitolou pak bude také pokračující vojenská invaze ze strany Ruska na Ukrajině.

Jednotná identita

Dva týdny před zahájením českého předsednictví v Radě EU představila Česká republika motto a logo svého historicky druhého předsednictví.

Vizuální identita českého předsednictví odráží, dle slov autorů, jeho hlavní zásady, priority a cíle pod heslem „Evropa jako úkol.

eu

Ukázka vizuální identity evropského předsednictví. Foto: eu2022.cz

Značka EU2022.CZ vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Opírá se o jeho základy, zároveň však svou podobou hledí do budoucnosti a reflektuje současný vývoj grafického designu. 

Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie.

Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. 

Praha bude hlavním městem Evropy

V rámci začátku předsednictví České republiky v Radě EU je v Praze plánováno několik desítek akcí.

Například na 30. června a 1. července je připravena Výprava za lvím srdcem, kdy se monumentální loutka českého lva a létající sokolové objeví na Mariánském i Staroměstském náměstí. Zároveň se mnohé akce budou konat také v samotném srdci Evropské unie, v Bruselu a dalších evropských městech.

„Během českého předsednictví v Radě EU bude Praha v centru dění a stane se doslova hlavním městem Evropy. Proto hlavní město připravilo k příležitosti slavnostního zahájení předsednictví celou sérii událostí,“ uvádí na magistrátním webu primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Kompletní informace o akcích, pořádaných v kontextu evropského předsednictví, je možné přehledně sledovat na webu Praha žije Evropou, které připravil magistrát Hlavního města Prahy.

web

Foto: ukázka webu Praha žije Evropou

Jak je uváděno na portálu Praha žije Evropou, díky předsednictví bude velká pozornost zaměřena nejen na Českou republiku, ale i na její hlavní město. Praha bude hrát zásadní roli v českém předsednictví - bude centrem všech hlavních událostí a setkání a bude se aktivně podílet na propagaci klíčových evropských otázek a iniciativ.

Pro Prahu je to zároveň je to skvělá příležitost k výměně know-how s dalšími evropskými městy, organizacemi a partnery. A také možnost představit se jako moderní, inovativní metropole 21. století.

Tématu předsednictví České republiky Radě EU se budeme v redakci PrahaIN.cz průběžně věnovat. Předmětem zájmu budou jak politická, tak i kulturně-společenská témata.

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných