„Chlapi, nelejte ten olej do kanálů, podívejte se, jak to vypadá!“ Od města přišlo varování se třemi vykřičníky

15. 12. 202110:15
„Chlapi, nelejte ten olej do kanálů, podívejte se, jak to vypadá!“ Od města přišlo varování se třemi vykřičníky
foto: PVK/Nahromaděný odpad v pražské kanalizaci

FOTO, VIDEO Pražské vodovody a kanalizace upozorňují milovníky smaženého kapra a řízků, že tuk do kanalizace nepatří. „Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ zdůraznil tiskový společnosti Tomáš Mrázek. Své oznámení opatřil třemi vykřičníky.

Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. „Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen pro období vánočních svátků,“ dodal.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod, to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů.

Ne, ne a zase ne

Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.

Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:

látky radioaktivní, látky ropné
látky infekční a karcinogenní
látky omamné a hořlavé
jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
biologicky nerozložitelné tenzidy
organická rozpouštědla
průmyslová a statková hnojiva, zeminy
silážní šťávy
látky působící změnu barvy vody
neutralizační kaly
hygienické potřeby
pevné odpady včetně kuchyňských

Čistá voda pro město

Na pražskou stokovou je napojeno 1,3 milionů obyvatel. Její délka včetně přípojek činí 4 737 kilometrů. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod.

Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť. PVK provozují kromě ústřední čistírny dalších dvacet pobočných čistíren – Březiněves, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice – Čertousy, Horní Počernice – Svépravice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí, Sobín, Uhříněves – Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř a Zbraslav.

V roce 2017 se do světa dostala až neuvěřitelná zpráva o obrovské mase tuku a domácí odpadu. Ta doslova paralyzovala ostrovní metropoli Londýn. Až metrový kanál byl propustný jen z pěti procent běžné kapacity. Ucpaná hmota přitom tvořila přibližně dvacet metrů. Dle The Independent šlo o největší masu, jakou kdy v britských kanálech kdo nalezl.

„V minulosti jsme již odklízeli velké masy tuku z podzemí centrálního Londýna, nikdy dříve jsme ale neviděli jedinou hroudu takovéto velikosti, která by ucpala kanalizaci," řekl tehdy jeden z tamních vodohospodářů.

„Pokud bychom ji neobjevili včas, splašky by mohly stříkat ze všech kanálových výpustí v Kingstonu. Byla tak velká, že poškodila stoku natolik, že opravy potrvají až šest týdnů,“ přiblížil nevěřícím posluchačům a obyvatelům.

Do londýnských kanalizací se vypravila stanice BBC. O pocitech přítomného novináře se můžete přesvědčit sami. 

 

Pár fotografií z pražských kanalizací od PVK

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných