Čidla na Šestce monitorují kvalitu vzduchu

28. 11. 202311:06
Čidla na Šestce monitorují kvalitu vzduchu
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Komín, ilustrační foto

Lokální topeniště a inverze způsobují v průběhu zimních měsíců horší kvalitu vzduchu. Děje se tak i na území Prahy 6, která se proto rozhodla svůj vzduch monitorovat prostřednictvím speciálních čidel. Ta zjistí, jaké skutečné hodnoty tu mají koncentrace prachových částic.

Šestka celkem nainstalovala deset senzorických stanic kvality ovzduší a tři meteorologické stanice, které jsou schopné sbírat a analyzovat data o stavu ovzduší. Jak informuje web městské části, na instalaci spolupracovala firma ENVItech a projekt byl financován z Norských fondů.

Jedna ze stanic byla umístěna mimo zastavěnou část. Sloužit bude jako srovnávací jednotka. Získané údaje budou radnici sloužit jako podklady pro další opatření a možnosti nápravy. Data budou přístupná také veřejnosti, a to na stránkách mereniovzdusi.cz/praha-6.

Stanice měří dlouhodobě problematické lokality

Jak prozrazuje mapka na webu měření, devět stanic našlo svá stanoviště na místech, která se dlouhodobě potýkají se znečištěním ovzduší z lokálních topenišť. Desátá je již zmiňovaná srovnávací. Kvalitu vzduchu tak čidla monitorují v Sedleci, Šáreckém údolí, v Podbabě, na Hanspaulce, ve Střešovicích, na Veleslavíně, ve Vokovicích, v Divoké Šárce, u Libockého rybníka a u Šáreckého potoka.

Projekt řeší síť pro měření kvality ovzduší na celém území Prahy 6 a jeho cílem je pomocí prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 v průběhu topné sezóny 2023/2024 a ty porovnat.

Výsledky pomohou s nápravou i edukací

Data pak samosprávě umožní lépe působit na občany, zvýšit jejich spoluodpovědnost za znečišťování ovzduší i zlepšit připravenost na žádosti o další finanční prostředky pro nápravná opatření. V rámci edukace se místní díky konkrétním číslům dozvědí, jak málo stačí, aby jejich komín neničil vzduch ostatním.

Monitoring kvality ovzduší vzniká na Šestce na základě Výzvy č. SGS-2 Svalbard, kterou vyhlásil Státní fond životního prostředí, zprostředkovatel Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Ten financují Norské fondy. Oficiálně bude měření ukončeno 31. března 2024.

Výstup projektu kromě samotného měření doplní také výsledky veřejné online ankety. Tu je možné vyplnit ZDE. Zodpovězení sedmi otázek nezabere více než 5 minut. Stačí jen znát místo bydliště a způsob jeho vytápění. Za cenné informace radnice Prahy 6 předem děkuje.

Ovzduší měří i centrum města

Kvalitu ovzduší měří i úplné centrum města. Hlavním cílem projektu Turban, jak vyplývá z informací na webu, je zdokonalit atmosférický model městského prostředí za pomoci nejmodernějších technologií a zdokonalit měření a pozorování kvality ovzduší v centru města. Hlavní měření probíhá mezi Václavským náměstím a Nuselským mostem.

Každý z celkem 20 nízkonákladových senzorických stanic váží méně než jeden a půl kilogramu a svými rozměry nepřekračují 20 centimetrů. Díky tomu nijak neruší vzhled okolního prostředí ani v historických částech města.

Senzory měří ve vzduchu koncentraci prašného aerosolu a plynů oxidu dusičitého a ozonu. Ty dlouhodobě zatěžují města s vysokou dopravní zátěží.

Špatný vzduch snižuje délku i kvalitu života

Podobné projekty reagují na nárůst závažných extrémních projevů počasí, které v posledních letech zasáhly celý svět. Kvalitu městského prostředí a tepelný komfort obyvatel zhoršují dlouhé vlny veder i mrazů.

Na znečištění ovzduší má největší podíl doprava, průmysl a vytápění. Špatný vzduch má pak za následek vyšší nemocnost a úmrtnost obyvatel měst. Nejpalčivější je tento problém právě v centrech velkých měst.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných