Co s narkomany v Praze? Pětka je chce rozptýlit po městě, má to ale háček

12. 01. 202217:02
Co s narkomany v Praze? Pětka je chce rozptýlit po městě, má to ale háček
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Kontaktní centrum Stage 5 v Košířích

Obyvatelé páté městské části se pustili do boje za decentralizaci služeb pro drogově závislé. Kontaktní centra pro nakromany jsou dnes soustředěny právě v Praze 5 a Praze 1, což budí vášně mezi obyvateli v jejich sousedství. Za rozptýlení nízkoprahových služeb na více míst v různých částech Prahy bojují i dotčené radnice. Zastupitelé hlavního města se za občany postavili, problém je ale podle vedení města podstatně složitější.

Velká koncentrace narkomanů v okolí kontaktních center na Smíchově a také v centru Prahy je dlouhodobě trnem v oku lidem ze sousedství. Už před časem se proto spojila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) se svým kolegou z Prahy 1, Petrem Hejmou (STAN) a společně začali tlačit na městské radní, aby se situací pohnuli. Ideální by podle nich byla decentralizace těchto nízkoprahových služeb na více míst v Praze.

Jablkem sváru je podle občanů především nenápadné kontaktní centrum Stage 5 v Mahenově ulici nedaleko tramvajové zastávky U Zvonu v Praze 5. Vyplývá to z petice adresované primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) a radní Mileně Johnové (Praha sobě). 

Místní lidé se bojí

„Plouží se tu denně různá individua, takové bludné existence. Člověk neví, co od nich čekat. V určité časy tu pak stojí i fronty a narkomani doslova okupují zastávku tramvaje,“ postěžovala si Monika Vostárková, která bydlí nedaleko zmíněného centra s tím, že se sama bojí a děti raději samotné ven nepouští.

I samotné kontaktní centrum si problém se sousedy uvědomuje a klienty přímo na místě žádá o ohleduplnost, jak je patrné z fotografie níže. Možné negativní reakce vnímá i Jan Špaček, manažer sociálních služeb organizace Progressive, pod kterou spadá právě kritizované centrum Stage 5.

Centrum samotné se soustředí na sociální práci, své klienty ale nabádá k ohleduplnosti vůči okolí. Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

„Je pochopitelné, že to lidé mohou vnímat negativně. Varianta více menších center na různých místech Prahy by byla nejen v tomto ohledu výhodná. Kapacita služeb pro drogově závislé určitě není ideální, ocenili bychom více takových služeb. Kdyby fungovala menší centra, tam, kde je klientela, bylo by to přijatelnější i pro okolí,“ reagoval na dotaz PrahaIN.cz Špaček.

Líbivá politická zkratka

Špaček však poukázal v této souvislosti na zbytečně útočnou rétoriku samotné petice. Podobně to vnímá i radní pro sociální oblast Milena Johnová. „Je to daleko hlubší komplexní problém. Bohužel jde o téma, které v politické rovině nabízí líbivou zkratku, která však ve výsledku jen více štěpí společnost,“ řekla PrahaIN.cz.

Také podle jejích slov je nastavená rétorika zastánců decentralizace adiktologických služeb zbytečně agresivní, navíc opomíjí realitu a podstatu problému. „Problémem se zabýváme dlouhodobě, řešíme jej s policií i odborníky. Není to ale snadné. Osobně jsem zastáncem toho, aby se tento problém řešil na základě důkazů, na základě skutečných dat a služby se nabízely tam, kde skutečně jsou jejich klienti,“ vysvětlila Johnová s tím, že do velké míry toto zajišťují terénní služby, které město každoročně podporuje.

Praha na světové špici

Podle jejích slov je Praha z hlediska protidrogové prevence a sociálních služeb pro závislé na vysoké úrovni. „Ta politika je tu už z dob mých předchůdců nastavena velmi progresivně, díky tomu máme například velmi nízký přenos HIV injekčními uživateli drog, v tom jsme jedni z nejlepších na světě,“ poznamenala radní.

„Historicky byla kontaktní centra i v jiných městských částech, v Praze 2, Praze 7 nebo Praze 8, všechna ale radnice v minulosti vystěhovaly. Ti lidé tu přitom jsou. Nezmizí pod zem, když jim omezíme služby v nějakém místě,“ vysvětlila Johnová.

Chybí městu vůle?

Podle nejhlasitější zastánkyně decentralizace služeb pro narkomany, poslankyně a starostky Prahy 5 Renáty Zajíčkové, už léta existuje strategie, ale na magistrátu dosud nebyla vůle ji naplňovat. „Výsledkem je neúměrná zátěž pro naší městskou část. Naši občané si dlouhodobě stěžují na vysokou koncentraci narkomanů a s tím spojené problémy,“ popsala situaci Zajíčková na posledním loňském jednání zastupitelstva hlavního města, kde pražské radní kritizovala za „laxnost a přehlížení narůstajícího problému“.

Nechceme v tom být sami

Město přitom vyzývala ke spolupráci společně se starostou Hejmou už v minulosti, nyní jim však dali zastupitelé za pravdu a věci se tak mají pohnout kupředu. „Ty služby jsou samozřejmě potřebné a je dobře, že fungují. Neměly by ale být koncentrovány do jednoho nebo dvou míst, protože pak je z toho místní problém. Dovedu si představit, že by podobných kontaktních center bylo více, že by byly alespoň ve velkých městských částech a klienti by se tak nemuseli soustředit v centru Prahy,“ reagoval na dotaz PrahaIN.cz starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Migrace kvůli represím

Podle radní Johnové jde ale o mylnou představu. „Ti lidé se na Prahu 5 přesunuli, aniž by se v síti služeb cokoliv změnilo. Zřejmě proto, že jinde přitvrdily represe ze strany policie a strážníků, což se ostatně nyní děje právě v Praze 5. Bohužel tu vládne duch zásluhovosti, trochu jako princip kdo nepracuje, ať nejí, který známe z dob socialismu,“ míní pražská radní pro sociální oblast.

Stage 5 v Mahenově ulici nabízí klientům například i možnost bezpečně zlikvidovat použité jehly. Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

Podle jejích slov se ale společnost musí o drogově závislé postarat. „Je to neuvěřitelně těžká práce. Přitom problém jednotlivce je v tomto případě i problém společnosti, služby pro drogově závislé v podtstatě chrání veřejné zdraví,“ míní Johnová.

Nezodpovědný přístup

Ta podle považuje přístup radnice v Praze 5 za nepříliš zodpovědný. Přesto však vidí budoucnost v jednání s radnicemi městských částí, jak radě města ukládá usnesení z prosincového zasedání zastupitelstva. To bylo výsledkem několikahodinové debaty a radním ukládá konkrétní úkoly i termín řešení.

„Zpracovat a předložit koncepci a harmonogram pro rozšiřování sítě adiktologických služeb v rámci hlavního města Prahy pro roky 2022 až 2024. Dále také metodiku pro umísťování těchto zařízení s ohledem na vliv provozu těchto zařízení, na kvalitu života rezidentů, případně negativní zásah do veřejného prostoru a to v termínu do 30. června 2022,“ uvádí se v usnesení, které má redakce PrahaIN.cz k dispozici.

Pryč od škol

„Jde nám především o to, aby se při zřizování kontaktních center myslelo i na to, zda nebudou v blízkosti škol. Také se bavíme o zastropování počtu klientů,“ vysvětluje starostka Zajíčková s tím, že usnesení pražských zastupitelů vítá. „Musím poděkovat našim občanům za jejich iniciativu a zastupitelstvu, že dalo konkrétní úkol a jasný termín vedení města. Po letech snahy o nápravu je to zásadní posun,“ zhodnotila Zajíčková v radničním zpravodaji Prahy 5. 

Někde to zřejmě nepůjde

Součástí usnesení pražských zastupitelů je také výzva vůči dalším městským částem, aby přijaly spoluzodpovědnost za tvorbu a fungování nízkoprahových služeb a spolupracovaly při zajištění jejich rozptýlení po Praze. Právě v tom ale bude podle radní Johnové jeden z problémů. „Už nyní víme, že některé radnice jsou kategoricky proti, přes to se budeme snažit s městskými částmi jednat,“ reagovala Johnová. „Jsem přesvědčená, že pokud by se teď zavřelo kontaktní centrum v Mahenově, musela by Praha 5 řešit ještě větší problém, než dosud,“ dodala.

Fotoreportáž z noční Prahy 5 přinese redakce PrahaIN.cz ve čtvrtek ráno.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných