Čtyři významné kulturní počiny získají od města individuální dotace

10. 11. 202315:12
Čtyři významné kulturní počiny získají od města individuální dotace
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/hlediště, ilustrační foto

Hned čtyři projekty z oblasti kultury si zaslouží individuální neinvestiční dotace od hlavního města. Významné koncerty klasické hudby přiblíží středoevropskou hudbu ještě v letošním roce. Z městské kasy na ně bylo vyčleněno 180 tisíc korun.

Mezi projekty podpořené individuálními účelovými dotacemi v roce 2023 je podle informací z tiskové zprávy magistrátu chystaný koncert klasické hudby, který představí slavné hudební skladatele Henryka Góreckého, Bohuslava Martinů, Bély Bartóka a Antonína Dvořáka.

Na finance dále dosáhl koncert s uvedením pražské premiéry symfonického obrazu Návrat ztraceného syna od hudebního skladatele Ivana Kurze. Ten v Praze žije a tvoří. Na koncertu dále zazní skladby Sylvie Bodorové, Eugena Suchoně či Stanislawa Maniuszka.

Středoevropská hudba je občas přehlížená

„Mám velkou radost, že jsme mohli podpořit čtveřici koncertů, které proběhnou ještě tento rok. Tematicky se jedná o koncerty středoevropské hudby, která je, ač občas přehlížená, na světové špičce. Jsem tak rád, že vedle Bély Bartóka či Bohuslava Martinů zazní tóny i méně známých skladatelů zemí Visegrádského kvarteta,“ informoval Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek primátora pro oblast kultury.

Třetím podpořeným koncertem bude ten, který představí skladby polských autorů. Konkrétně Wojciecha Kilara a Krzysztofa Eugeniusze Pendereckeho, ale i díla skladatelů Jiřího Temla, Bély Bartóka a Alexandera Moyzese.

Posledním podpořeným je pak projekt mladých interpretů, který koncertně předvede stěžejní komorní dílo Oliviera Messiaena s názvem Kvartet pro konec času. Všechny čtyři koncerty si mezi sebou rozdělí dotaci ve výši 180 tisíc korun.

Individuální dotace jsou výjimečné

Individuální dotace přitom hlavní město poskytuje velice výjimečně. Musí se navíc jednat o akci mimořádně přínosnou pro Prahu nebo musí jít o podporu žadatele postiženého takzvanou vyšší mocí. Žádost v tom případě musí obsahovat pádné zdůvodnění. Dotace se dále neposkytuje na účel, který spadá do programů nebo se každoročně opakuje, jak informuje web Odboru kultury a cestovního ruchu.

V letošním roce se dotací dočkají například také tři kulturní instituce, které do Prahy lákají tisíce turistů. Dle tiskové zprávy jde o Národní kulturní památku Vyšehrad, Symfonický orchestr hlavního města Prahy a Studio Ypsilon. Rozdělí si mezi sebou téměř pět milionů korun.

„Národní kulturní památka Vyšehrad, Studio Ypsilon a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK patří mezi kulturní instituce celonárodního významu. Každý rok konají originální kulturní akce, které lákají na tisíce zájemců z řad zahraničních i českých turistů. Jsem proto moc rád, že jejich snahu můžeme za hlavní město podpořit nikoliv pouze symbolicky, ale konkrétní finanční výpomocí,“ řekl Jiří Pospíšil.

Příští rok půjde na kulturu 400 milionů

V rámci Programu podpory v oblasti kultury a umění vyčlenilo hlavní město pro příští rok celkem 400 milionů korun. Informovala o tom tisková zpráva. Konkrétně by mělo jít 128,3 milionů na jednoleté dotace pro rok 2024 a zbylých 271,7 milionů půjde na víceleté projekty pro roky 2025 až 2028. Oproti rozpočtu na letošní rok se jedná o navýšení o 20 milionů.

„Praha po staletí byla, stále je a doufám, že i vždy bude městem kultury. Částka, kterou jsme na podporu kultury vyčlenili, je respektováním tohoto odkazu. Věřím, že se to odrazí i v množství a skladbě žádostí o podporu,“ uzavřel primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných