Čtyřka hledá sportovce roku

26. 11. 202213:42
Čtyřka hledá sportovce roku
foto: archiv Nely Havlíkové/Sportovci, ilustrační obrázek

Městská část Praha 4 společně s Pražskou tělovýchovnou unií (PTU) hledá již tradičně sportovce roku v Anketě o nejlepšího sportovce Prahy 4. V prvním nominačním kole se obrací na sportovní kluby, které mohou své sportovce nominovat.

Anketa bude dle webu Prahy 4 probíhat dvoukolově. Uzávěrka přihlášek do prvního kola je 20. ledna. Do té doby mohou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty přihlásit své sportovce do jednotlivých kategorií.

„Sportu bezvýhradně fandím a i já bych měl pár tipů,“ říká starosta MČ Praha 4 Ondřej Kubín (ODS) a dodává: „Věřím, že i vy máte své „koně“, tak se nestyďte je navrhnout. Bude mi ctí jim příští rok popřát při udílení cen a jsem zvědavý, jak toto klání dopadne.“

Do druhého kola poustoupí v každé kategorii čtyři nejlepší

Komise, kterou jmenovala PTU pak vybere v každé kategorii 4 nejlepší kandidáty. Ti postoupí do druhého kola. Jejich jména budou zveřejněna 1. března spolu s krátkým informačním medailonkem. Nominovaní se pak budou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení. Vítěze z každé kategorie vybere odborná komice.

Vyhlášeno je celkem 6 kategorií. Nezáleží přitom na místě bydliště sportovce, rozhodující je pouze spojení sportovního klubu se čtvrtou městskou částí. Nominaci tak mohou provádět kluby, které na Praze 4 sídlí a nebo tam dlouhodobě realizují svou činnost. Sportovci také musejí startovat v oficiálních soutěžích daného sportovního odvětví.

Zvláští postavení má vyhlášení Naděje Čtyřky

Vyhlašované kategorie jsou: Sportovec roku pro muže do 65 let; Sportovkyně roku pro ženy do 65 let; Sportovní družstvo roku pro družstva o minimálně dvou sportovcích bez omezení pohlaví či věku; Trenér(ka) roku a Senior(ka) roku pro sktivní sportovce starší 65 let.

Zvláštní postavení pak zaujímá poslední kategorie s názvem Naděje Čtyřky. Ta oceňuje snahu mladých sportovců, kterým ještě nebylo 18 let. V prvním kole bude vybráno celkem 10 juniorů či juniorek, kteří představují sportovní naději Prahy 4. Odborná komise už v druhém kole tento výběr pouze potvrdí.

Přihlášky a veškeré podrobné informace včetně anketního lístku jsou k nalezení na //www.ptupraha.cz/2022/11/sportovec-prahy-4-za-rok-2022/.

Nominace probíhají až do 20. ledna

Počet přihlášek do jednotlivých kategorií není omezen. Nominace probíhá vyplněním anketního lístku a jeho podáním do 20. ledna 2023 na Pražskou tělovýchovnou unii a to e-mailem na info@ptupraha.cz. Ten musí v příloze obsahovat naskenovaný anketní lístek a v předmětu Sportovec MČ Praha 4.

Po uzavření prvního kola budou anketní lístky zpracovány pracovníky PTU, roztříděny do kategorií a předány k posouzení komisi. Tu jmenuje Pražská tělovýchovná unie ze členů Výkonného výboru PTU a předsedů pražských sportovních svazů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných