Čtyřka mění pravidla pronajímání bytů

09. 08. 202317:10
Čtyřka mění pravidla pronajímání bytů
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Nuselská radnice

Vedení čtvrté městské části schválilo nová Pravidla pronajímání bytů v domech vlastněných či spoluvlastněných hlavním městem, které má Praha 4 ve své správě. Změny budou platit od 1. září 2023.

Podle informací z webu Prahy 4 schválila rada městské části usnesení číslo 15R-438/2023 ze dne 12. července 2023, které má změnit pravidla pronajímání bytů v domech spravovaných Čtyřkou. Smyslem nových pravidel by měla být zejména pomoc se zajištěním bydlení všem, kdo utrpěli současným nárůstem cen energií i bydlení.

„Záměrem nových pravidel je zjednodušení a sjednocení podmínek nájmu bytů v podstatných bodech, aktualizace a soulad s novými zákonnými normami a sjednocení všech dosud platných samostatných závazných postupů, směrnic a kritérií pronajímání bytů,“ uvedl místostarosta pro majetek a oblast IT Filip Vácha (TOP 09).

Čtyřka sází na princip odpovědnosti

Bydlení v bytech městské části je tak nově rozděleno dle účelu užívání bytů do několika kategorií. Těmi je sociální bydlení, chráněné bydlení, startovací bydlení, zvláštně určené bydlení v domě s pečovatelskou službou, krizové bydlení, dostupné bydlení, komerční bydlení a profesní bydlení.

Praha 4 vychází ze základního principu odpovědnosti každého jednotlivce i jeho rodiny, který by si měl bydlení zvládnout zajistit. V případě nezaviněné tíživé životní situace pak může radnice pomáhat těm, kdo nejsou schopni na realitním trhu sami bydlení získat.

Pomoc sociálnímu systému

Pravidla nemají suplovat sociální politiku státu a jeho propracovaný systém sociálních dávek. Naopak mají tomuto systému ulehčit, když ho nebudou rozšiřovat o další sociální podporu snížením nájemného. Radnice by pak díky nově schváleným pravidlům mohla pomoci obyvatelům Prahy 4, zejména rodinám s dětmi nebo seniorům, kterým cenový vzestup realitního i energetického trhu znemožnil zachovat si dosavadní bydlení.

Dalším cílem změn je zajištění řádného a pravidelného placení nájemného a nákladů na služby spojené s nájmem bytu. Předejít by se tak mělo pohledávkám na nájemném a službách a zkrátí se i proces řešení pohledávek. Jde o prevenci vzniku likvidačních životních situací a nesplnitelných finančních doživotních závazků.

Prioritně jsou byty a bytové jednotky ve vlastnictví hlavního města, které spravuje čtvrtá městská část, určeny k zajištění bydlení občanů trvale nebo dlouhodobě žijících na území Prahy 4. Nová pravidla pronajímání bytů zveřejnila radnice v plném znění zde. Potřebné formuláře pak zde.

Nájmy městských bytů šly nahoru

Praha vlastní asi 7000 bytů, dalších zhruba 23.000 jich spravují městské části a o jejich pronájmech si rozhodují samy podle vlastních pravidel. Aktuálně platný systém pro přidělování magistrátních bytů vznikl v minulém volebním období.

Pražský magistrát letos zvýšil ve svých bytech nájemné o polovinu průměrné loňské míry inflace, tedy o 7,55 procenta. Již dříve to učinil v případě nájmů za komerční prostory a pozemky. Nájmy zvyšovala i většina pražských městských částí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných