Čtyřka zřídí stálé nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

03. 09. 202316:20
Čtyřka zřídí stálé nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Nuselská radnice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež by mělo na Čtyřce pomáhat hlavně těm mladistvým, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jsou jí ohroženi. Klub se bude nacházet v ulici Na Strži a provoz zahájí ještě letos.

Podle informací z webu městské části schválila rada Prahy 4 pro zřízení a provoz nízkoprahového centra pro děti a mladistvé pronájem nebytových prostor v ulici Na Strži. O provoz klubu se postará obecně prospěšná společnost Proxima Sociale, která by měla provoz zahájit do konce roku.

„O zřízení stálého nízkoprahového centra pro děti a mládež usiluji poměrně dlouho. Dnes rada naší městské části schválila pronájem nebytových prostor pro tuto sociální službu, která bude sídlit na Pankráci a bude tu pro naše děti a pro jejich rodiče,“ uvedla členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS).

Mobilní Uličník neposkytuje zázemí

Dosud je na čtvrté městské části v rámci prevence kriminality využíván unikátní mobilní klub Uličník. Tento speciálně upravený autobus se pravidelně pohybuje v okolí základních škol a nabízí podporu a pomoc dětem a dospívajícím ve věku od 10 do 18 let. Nemůže však poskytnout stejné zázemí jako kamenné centrum, ani terénní služby.

„Do nízkoprahového zařízení, klubu, může přijít jakékoliv dítě zdarma, bez doporučení, přímo z ulice. Jeho posláním je poskytovat, v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání, bezplatně radu, podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné, a nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit a omezit riziko sociálního vyloučení,“ uvedla dále Lucie Michková.

Prostor pro schůzky i pomoc

Společnost Proxima Sociale se snaží zvyšovat kvalitu života občanů a pomáhá jim překonávat nepříznivé životní situace. Poskytuje specifické typy sociálních služeb komunitního a nízkoprahového charakteru, jakými jsou právě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ale i terénní programy, probační a resocializační programy nebo azylové bydlení.

V rámci nízkoprahových klubů nabízejí pracovníci dětem a dospívajícím pomoc v obtížných situacích. Formou prevence také usilují o to, aby mladí lidé zažívali obtížné situace v co nejmenší míře a byli si vědomi rizik. Jde o zázemí, ve kterém mají děti možnost se scházet s vrstevníky a uskutečňovat zde vlastní nápady a aktivity, nebo si přijít pro radu a pomoc.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných