Další krůček ve smutné historii bývalého nádraží Vyšehrad

09. 12. 202120:30
Další krůček ve smutné historii bývalého nádraží Vyšehrad
foto: Praha2.cz, se svolením/nádraží Vyšehrad

Městská část Praha 2 pokračuje v řešení havarijního stavu budovy bývalého nádraží Vyšehrad. Byla přijata opatření se záměrem zajistit bezpečnost provozu na přilehlé pozemní komunikaci.

Prvním krokem bylo odstranění přístřešku tramvajové zastávky „Albertov“, následovat bude rozšíření záboru přilehlého chodníku na celou jeho délku i šířku. Uzavření chodníku bude řádně označeno.

Konkrétní podoba opatření byla domluvena na jednání počátkem prosince, které inicioval Odbor dopravy a územního rozvoje MČ Praha 2 spolu s partnery z Magistrátu hlavního města, Pražských technických služeb (TSK, Technologie), DAP a JCDecaux.

Havarijní stav objektu zároveň řeší po linii státní správy dlouhodobě i Odbor výstavby MČ Praha 2, který s vlastníkem již v minulosti vedl nespočet správních řízení a vyzýval vlastníka k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob a provedení účinných opatření proti devastaci budovy. Majitel objekt sice oplotil a střechu budovy dle svých tvrzení zajistil, provedení kontrolní prohlídky úředníkům však nechtěl umožnit.

Objekt zpřístupnil až na základě zahájené exekuce v září letošního roku. Do budovy bývalého nádraží Vyšehrad tak mohl vůbec poprvé statik vstoupit a stav objektu detailně zdokumentovat. Odbor výstavby tak získá díky odbornému posudku relevantní podklad pro svou další činnost v rámci státní správy.

Z historie bývalého nádraží Praha Vyšehrad

Secesní budova  bývalého nádraží Praha -Vyšehrad byla zprovozněna na přelomu let 1904 a 1905, původně zde stála zastávka sloužící od roku 1872 k provozu na Pražské spojovací dráze.

V roce 1960 přestalo nádraží sloužit jako železniční stanice a přebudovalo se na výhybnu. V osmdesátých letech minulého století probíhala rekonstrukce střešní krytiny a vnějších architektonických prvků, ale nepovedla se a pod fasádu natékala voda. V roce 2000 byly náklady na opravu odhadovány na 25 milionů korun.

Ministerstvo kultury vyhlásilo v roce 2001 objekt nádraží kulturní památkou.                

V tomtéž roce přichází společnost Nádraží s.r.o. s projektem vytvořit v budově multifunkční kulturní centrum s galerií, knihkupectvím, restaurací, klubem a kinosálem a uzavřela nájemní smlouvu s Českými drahami (ČD). V souvislosti s transformací této společnosti začíná období sporů mezi nájemcem, ČD a Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC) o vlastnictví pozemků a budovy, a také o plnění podmínek nájemní smlouvy. Ta byla vypovězena, protože nájemce neplnil závazné termíny ze smlouvy a v roce 2006 bylo rozhodnuto, že budova patří SŽDC a pozemky ČD.

Od roku 2007 se datuje úsilí Městské části Praha 2 získat nádražní budovu do vlastnictví bezúplatným převodem od ČD a realizovat záměr vybudování kulturního a společenského centra.

Ze strany ČD bylo v roce 2007 vypsáno výběrové řízení na prodej budovy. Odhadní cena určená znaleckým posudkem byla ve výši 41 milionů korun, s poukazem na  nutné náklady na opravy ve výši 100 milionů se Městská část Praha 2 výběrového řízení neúčastnila.

V roce 2007 budovu a okolní areál koupila za 42,5 milionu korun firma TIP Estate. Záměry na využití své investice nezveřejnila. V polovině února 2008 firma zbourala bez projednání s památkáři i s Drážním úřadem památkově chráněnou hrázděnou čekárnu na ostrůvku mezi kolejemi. Památkový odbor Magistrátu jí za to udělil nejvyšší možnou pokutu ve výši 100 tisíc korun.

Praha 2 odmítla v roce 2009 architektonickou studii na dostavbu budov kolem památkově chráněného bývalého nádraží.

V roce 2019 se objevila infromace, že vlastník nabízí budovu k prodeji. Přestože magistrátní koalice deklarovala svoje úsilí o její odkup již v roce 2018, za stávajících cenových podmínek od záměru ustoupila.

V červenci letošního roku byla zveřejněna informace, že byl vydán exekuční příkaz z důvodu nezaplacení pokut uložených pražskými památkáři.  Do případné dražby se Praha hodlá přihlásit.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných