Dejvice, pro studenty nejvíce. Vyroste zde nejkrásnější kampus v Praze

28. 12. 202110:00
Dejvice, pro studenty nejvíce. Vyroste zde nejkrásnější kampus v Praze
foto: Kampus Dejvice/Studenti novou podobu kampusu s radostí vítají.

Dejvický vysokoškolský kampus čeká rozsáhlá revitalizace, a to dle koncepce dílny ateliéru MCA. Součástí kampusu je i Národní technická knihovna a nachází se na důležitém pražském dopravním uzlu. Místo taktéž propojuje akademickou obec s širokou veřejností a představuje součást Engelova zeleného pásu, který ústí do Stromovky.

V současné době se rozhodně nedá říci, že by byl veřejný prostor kampusu s jeho nejbližším okolím udržovaný s náležitou péčí. Úpravy veřejného prostranství byly zatím prováděny jenom jako dílčí. Další problém pak představovala chybějící celková koncepce. Magistrát na základě těchto důvodů v roce 2019 zadal Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) úkol vytvořit koncepci přeměny veřejného prostoru kampusu. Vítězem otevřeného výběrového řízení se stal architektonický ateliér MCA pod vedením Pavly Melkové a Miroslava Cikána.

Jelikož veřejná prostranství v Praze bývají aktivně spoluvytvářeny přítomností občanů, rozhodly se IPR a architektonický ateliér zapojit do debaty také veřejnost, a to formou participace. Dotazníkové šetření probíhalo kvůli probíhající pandemii online formou, přesto se ale shromáždilo přibližně 5 500 návrhů.

Obecná shoda panovala zejména v souvislosti se zelení, otevřenosti prostoru a nezatíženosti dopravou. A co občany nejvíce rozčilovalo? Především nevyužitý potenciál jednotlivých prostranství, málo míst k sezení, chybějící služby a zázemí a rovněž nevyhovující podmínky pro cyklisty a pěší. Respondenti by zde chtěli trávit čas hlavně venku. Kromě studia by uvítali i větší možnosti pro sportování.

Zapojte se také

Po veškerém vyhodnocení vznikl návrh koncepce. Jedná se o výsledek průzkumu reakcí na dotazník, které byly seskupeny, prozkoumány a následně se z nich vyvodily závěry,“ sděluje ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda. Na konci mají posléze navázat další projektové dokumentace, jež se budou věnovat vybraným dílčím částem území a rozpracovávat je do většího detailu. Prostřednictvím dotazníku se mohou všichni zájemci ke koncepci vyjadřovat až do 9. října příštího roku.

Úkoly, před kterými stojíme, znamenají na jedné straně propojit kampus s okolním městem, a to jak v jeho fyzické podobě veřejných prostranství a budou, tak i v tom, co se tady bude dít a zároveň vytvořit jednotnou identitu, která to bude definovat jako celek,“ vysvětluje zpracovatelka konceptu MCA ateliér Pavla Melková.

Kampus by se měl propojit s okolním městem a vytvořit s ním jednotnou identitu. Foto: / Kampus Dejvice.

Dodává také, že finální podoba kampusu se bude teprve utvářet v průběhu práce na dokumentu. Koncepce momentálně vyhledává a vytváří příležitosti pro umístění služeb, po kterých je poptávka. Jedná se především o občerstvení, restaurace a malý obchod se základními potravinami. V plánu je umístění služeb do existujících budov a současně také dostavba drobných objektů a vyhrazení prostoru pro mobilní objekty. Před jednotlivé instituce by se potom měly umístit vzdělávací prezentační platformy.

Více zeleně, více radosti

Doprava se zklidní a prostranství se adaptují na klimatickou změnu. Vyrostou zde trávníky, stromy a velkou roli bude hrát také voda. Vytvořit by se mohly kanálky a umělecky vytvořené vsakovací objekty. Navrhujeme-li uživatelskou vodu v kampusu, stává se sběrníkem na vodu dešťovou,“ doplňuje Pavla Melková.

Kampus Dejvice je pro Prahu 6 velmi důležitým místem. Nejenom proto, že ho přinesl architekt Engel jako unikátní urbanistický koncept do centra Dejvic, ale i proto, že tisíce studentů, kteří kampus navštěvují mění tvář Prahy 6,“ raduje se starosta této městské části Jakub Stárek.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných