Designers Mixer rozebral současný stav nového Jednotného informačního systému

09. 12. 202213:28
Designers Mixer rozebral současný stav nového Jednotného informačního systému
foto: PID.cz/Nový design rozcestníku

Listopadový Designers Mixer, eventová platforma společnosti BrandCloud, se věnoval aktuálnímu stavu Jednotného informačního systému hlavního města, který se pod názvem Čitelná Praha dostává do klíčové fáze pilotního testování.

Zástupci designérů i odborníků diskutovali nad jednotlivými částmi projektu i uživatelského výzkumu. Široká veřejnost se dalších ukázek nových prvků a grafiky pro zastávky metra, tramvají, autobusů i v rámci pěší navigace, dočká v následujících měsících. Informuje o tom tisková zpráva PID.

Současný stav projektu Čitelná Praha představili za velkého zájmu odborné i široké veřejnosti zástupci designérů z vítězného týmu Side2, A69, UX Design, Czechdesign, ROPID a další odborníci včetně zahraničních porotců.

Do metra se vrací černá

„Jsem nesmírně rád, že se s řešením Side2 do metra vrací černá, protože se domnívám, že v podzemí, v tmavém prostoru, dává smysl, pokud svítí jenom to, co nás zajímá, to, co má cestujícího oslovit,“ uvedl v rámci diskuzního panelu Rostislav Vaněk, autor oceňovaného designu pražského metra z 80. let. Právě tento design nový vzhled ideově rozvíjí.

Podle účastníků Designers Mixeru je třeba nový systém co nejlépe a nejvíce prověřit a vyzkoušet v reálném provozu. Chtějí se hlavně vyhnout celopražské implementaci bez doladění potřebných detailů. K testování však budou muset získat podporu nového vedení města a zajistit hladkou a těsnou spolupráci všech do projektu zapojených organizací.

Multidisciplinárními projekty se normálně nezabýváme

„Pro multidisciplinární projekty, kterými se tu běžně nezabýváme, v zahraničí fungují složené týmy. U nás to tak nefunguje a musely se dát dohromady z oddělenějších subjektů, poptávka na to tady bohužel neexistuje,“ řekla o komplikovanosti soutěže za administrátora graficko-designérské soutěže Czechdesign jeho ředitelka Jana Vinšová.

Prvním místem, kde mohou cestující nový informační systém vidět na vlastní oči, je stanice metra Palmovka. Je tam už od září. Příští rok by se měl objevit také na přestupních uzlech Háje a Náměstí Republiky, kde už by mohl zamířit i na povrch a spojit tak stanice metra se zastávkami tramvají a autobusů. O zkoušku přehlednosti v kombinaci s regionálními a dálkovými autobusy by se pak měl postarat nově rekonstruovaný terminál Černý Most.

Implementace bude složitá a časově náročná

„To, že se můžeme podílet na novém navigačním systému hlavního města, považuji za nejkomplexnější a největší úkol. Takový úkol je natolik zásadní a velký, že se k většímu moje generace designérů už nedostane. Implementace bude složitá a časově náročná. Ale věřím, že se nám ji podaří co nejlépe zvládnout,“ uvedl za tým Side2 Tomáš Machek.

Jednotný informační systém bude třeba vyzkoušet i v rámci železniční dopravy. Implementován tak bude i na vybraná pražská nádraží. Zvýrazňovat by měl zejména příměstské linky S, které už se svým četným provozem přibližují klasické MHD.

Pro testování nových prvků pěší navigace bylo vybráno Palackého náměstí. V příštích měsících tam budou nainstalovány obelisky s intuitivními mapami blízkého i širšího okolí a nové rozcestníky. Vstupy do metra označí nový výrazný světelný prvek.

Důležitý je výzkum a zpětná vazba

Celý projekt je postaven na důkladném výzkumu a sběru zpětné vazby od široké veřejnosti i zástupců znevýhodněných cestujících. Kromě klasických anket budou probíhat například doprovázené návštěvy, pozorování spontánního chování lidí či moderované skupinové diskuze. Právě tyto průzkumy pomůžou při následném dolaďování finální podoby tak, aby byla uživatelsky přívětivá a funkční.

Nemůžeme si dovolit jednotný informační systém navrhnout neinkluzivně, tzn. bez ohledu na různé možnosti a schopnosti uživatelů tohoto navigačního systému, který používají všichni lidé. Mladí, staří, Pražané, tuzemští i zahraniční turisté,” uzavřela za UX Design Dominika Potužáková.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných