Děti jako oběti domácího násilí, jak jim pomoci?

20. 11. 202209:19
Děti jako oběti domácího násilí, jak jim pomoci?
foto: Hans Štembera/Policie ČR; ilustrační foto

Podle výzkumu Dětského fondu OSN se v rodině setkává s násilím až 14 procent českých dětí. Děti jsou společně s ženami nejčastější skupinou, která se stává obětí týrání v rodině. Policie se v rámci prevence zapojuje do projektu Bubnovačka.

Již od 14. listopadu na mnoha místech v celé České republice zní bubny v rámci československé akce Bubnovačka. Tento projekt si klade za cíl především prevenci proti násilí páchaném na dětech. Do projektu se zapojují školy, firmy i neziskové organizace. V rámci prevencí ve školách vystupují různí kvalifikovaní preventisté, či v tomto ohledu vzdělaní učitelé, kteří se snaží dětem předat co nejvíce informací k dané problematice. Velkou výhodou škol jsou také školní psychologové, kteří mají za úkol sledovat chování dětí a odhalovat ty, které by mohly být obětí těchto činů.

„V každém kraji policejní preventisté ve třetím listopadovém týdnu zabubnují společně s dětmi a podpoří šíření důležité myšlenky, že každé dítě má právo na život bez násilí a říci si o pomoc není žádná ostuda,“ uvedla na webu policie Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Za týrání dítěte je nejčastěji považováno násilné chování dospělé osoby vůči dítěti. Jedná se o takové chování, které poškozuje tělesný, ale i duševní stav dítěte. V krajních případech dochází až k úmrtí. 

Syndrom CAN

V této souvisloti používáme označení jako syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN). Mezi týrání dětí se neřadí jen to fyzické, ale i psychické a sexuální týrání. Za fyzické týrání můžeme pokládat jakékoliv jednání dospělé osoby vůči dítěti s cílem způsobit mu bolest. Viditelné známky fyzického týraní jsou modřiny, podlitiny, popáleniny, zlomeniny a další. Do psychického týrání můžeme zařadit veškeré zesměšňování dítěte, ponižování, nadměrné kritizování, ale například i přehnaný nátlak na výkon dítěte. 

Psychicky týrané dítě může mít zhoršený prospěch ve škole, nebo naopak mít na sebe abnormálně vysoké nároky. Může trpět výbuchy vzteku vůči spolužákům i vybavení školy. Týrané děti se projevují především nedůvěřivým chováním vůči dospělým, neemaptičností, nedůvěřivostí, samostatností až apatickým jednáním. Tyto děti mají také velké sklony k sebepoškozování a mají velmi přehnané reakce na bolest. 

Sexuální zneužívání dítěte se odhaluje velmi těžce. Do této oblasti totiž patří i bezdotykové zneužívání dítěte jako je exhibicionismus či různé druhy natáčení a fotografování nahého dítěte a následné šíření tohoto obsahu. U dramatických případů sexuálního zneužívání dětí pozná lékař jeho stav na základě krvácení, bolestí břicha či poševního výtoku. Samozřejmě může napomoci k odhalení psychický stav dítěte, ale v mnohých případech jednání rodičů či jiného dospělého, který pokládá dítě za normální. Tudíž je velmi nesnadné odhalit takto zneužívané dítě. Velký důraz je v této oblasti kladen na školy a také pediatry. Nejsilnější možnou zbraní je prevence na školách a navazování vzájemné důvěry mezi pedagogy a žáky. 

Toto téma si nyní připomíná v rámci významných listopadových dnů, díky kterým se toto téma dostane mezi tisíce lidí po celém světě. 

18. listopad – Evropský den ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním.

19. listopad – Světový den prevence týrání a zneužívání dětí.

20. listopad – Světový den dětí vyhlášený UNICEF, během kterého si svět připomíná přijetí Úmluvy o právech dítěte. 

 

Případů domácího násilí řeší policisté každoročně tisíce, a to často za účasti dětí. V loňském roce bylo podle webu policie.cz vykázáno z obydlí celkem 973 osob, u kterých měli policisté podezření, že se dopouští domácího násilí.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných