Děti z „děcáků“ končí jako mladí z ulice. Město jim poskytne byty, Naděje pomoc

03. 08. 202214:26
Děti z „děcáků“ končí jako mladí z ulice. Město jim poskytne byty, Naděje pomoc
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Noční Praha

Dlouho očekávané řešení systematické prevence a ukončování bezdomovectví mladých lidí v náhradní péči s organizací Naděje schválila městská rada. Zdánlivě „nudné rozhodnutí“ o spolupráci by mělo zásadním způsobem pomoci mladým lidem, kteří vstupují do samostatného života z dětských domovů, výchovných ústavů nebo pěstounské péče. Ti dosud velmi často končí na ulici jako bezdomovci.

„Součástí společné dohody s charitativní organizací Naděje je mimo jiné závazek na vytváření nabídky dostupného bydlení pro mladé lidi, kteří jsou na území hlavního města v náhradní péči, dále financování kvalitních služeb podpory a pomoci v oblasti prevence a řešení bezdomovectví mladých lidí bez střechy nad hlavou nebo i systémový sběr informací o situaci mladých lidí, kteří se ocitají v této tíživé situaci,“ shrnuje tisková zpráva po prvním srpnovém jednání městské rady.

Bydlení především

Podle informací PrahaIN.cz z organizace Naděje, která se dlouhodobě stará o lidi bez přístřeší, se spolupráce s hlavním městem týká konkrétní nabídky bytů, v nichž by organizace mohla poskytnout komunitní bydlení právě mladým lidem bez domova, případně lidem přímo ohroženým bezdomovectvím.

„Memorandum je pro nás významné, týká se projektu, který připravujeme na základě výzvy ministerstva práce Housing first. Ta se týká právě problematiky bezdomovectví mladých lidí z náhradní péče,“ potvrdil na dotaz PrahaIN.cz oblastní ředitel Naděje pro Prahu Daniel Svoboda.

Děti ulice mají specifické potřeby

Problematika mladých lidí, kteří po dosažení dospělosti opouští dětské domovy, výchovné ústavy či pěstounskou péči je podle jeho slov v Praze s ohledem na fenomén bezdomovectví významná. „Už před lety jsme vyhodnotili situaci jako významnou a zřídili jsme samostatné denní nízkoprahové centrum pro klienty mladší šestadvaceti let. Ukázalo se totiž, že jejich poptávka je jiná, než v případě starších klientů, roli v tom hraje vedle náhradní péče například i častější drogová zkušenost a další faktory,“ vysvětlil Svoboda.

Není to novinka

Na problémy fenoménu bezdomovectví u lidí vstupujících do života z náhradní péče dlouhodobě upozorňují odborné studie i samy neziskové organizace, které se problematikou zabývají. Podle vedení města je právě výše zmíněná dohoda „důležitým krokem pro vytvoření širší spolupráce na systematické prevenci a ukončování bezdomovectví mladých lidí v metropoli“.

„Není to novinka, ale nikdo se této podskupině v minulosti nevěnoval a právě to se snažíme změnit,“ potvrdila PrahaIN.cz pražská radní pro sociální oblast Milena Johnová (Praha sobě). Podle jejích slov se aktuální kroky zaměřují především na situaci dětí, které opouštějí různé formy náhradní péče.

„Bohužel je nyní situace taková, že tyto děti se nejprve dostanou na ulici a teprve poté se jim my snažíme pomoci. Do budoucna je naším cílem vytvoření sítě cvičných bytů, kam by mohly tyto děti plynule přejít z ústavní či pěstounské péče,“ vysvětlila na dotaz redakce. Kdy se tak stane ale podle svých slov nedokáže říci.

Čekání na změnu ústavní péče

„Určitý posun čekáme od plánovaného setkání se zástupci ministerstva poráce a sociálních věcí, kde by se měla komplexně řešit náhradní výchova. Sami se jako město snažíme transformovat svá ústavní zařízení do přehlednějšího modelu, kdy by ve výsledku všechny děti žily v nějakém chráněném bydlení v malých skupinách a bylo by tak možné s nimi lépe a hlavně individuálně pracovat,“ dodala.

Město se v tomto tématu odkazuje zejména na statistiku nízkoprahového centra naděje pro mladé lidi, které pravidleně využívá asi 200 lidí ve věku do 26 let. Jejich příběhy jsou v mnohém podobné, navíc podle odborníků může být počet mladých lidí bez střechy nad hlavou mnohem vyšší. Faktem naopak je prinejmenším padesátiprocentní podíl čerstvě dospělých, kteří opustili dětské domovy, výchovné ústavy či pěstounskou péči.

Nemáme data, tak neřešíme

Hlavní město dosud jejich situaci systematicky neřešilo. Jedním z důvodů byl i nedostatek informací a relevantních dat. To by se nyní mělo začít měnit právě prostřednictvím memoranda. To si klade za cíl konkrétní spolupráci ve třech oblastech. Prvořadé je podle dokumentu, který má PrahaIN.cz k dispozici, „vytváření nabídky dostupného bydlení v podobě cvičného, tréninkového a startovacího bydlení pro mladé lidi, kteří jsou v náhradní péči, a sdíleného i samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří náhradní péči již opustili“.

Druhou oblastí spolupráce má být „systematický sběr, zpracování a využívání informací o situaci mladých lidí bez domova na území hlavního města prostřednictvím pravidelného sdílení relevantních dat a jejich využíváním v rámci plánování a koordinace různých zdrojů podpory a pomoci“, přičemž by Naděje měla tato data z „terénu“ sdílet s hlavním městem.

Třetím bodem memoranda je pak příslib financování kvalitních služeb a nástrojů podpory a pomoci pro mladé lidi ohrožené bytovou nouzí nebo, těch, kteří už bytovou krizi řeší.

Město poskytne byty i strategii

Ve vazbě na uzavřené memorandum poskytne hlavní město od počátku roku 2023 byty ve prospěch řešení situace konkrétních mladých lidí, jimž pomáhá organizace Naděje. Data, která Praha získá o situaci mladých lidí ohrožených bezdomovectvím, budou využita pro vyhodnocení situace a přípravu opatření směřujících k prevenci a urychlenému ukončování bezdomovectví mladých lidí.

Problematice bezdomovectví v souvislosti s přechodem z náhradní péče by se měly věnovat i aktuálně připravované strategické dokumenty, jako je Koncepce podpory mladých lidí opouštějící náhradní péči a Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v hlavním městě Praze do roku 2030.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných