Do léta budeme znát podobu nové lanovky do Bohnic

07. 05. 202216:59
Do léta budeme znát podobu nové lanovky do Bohnic
foto: DPP/Budova dopravního podniku

Další krok na cestě k nové lanové dráze mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi se chystá udělat Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). V příštích dnech zveřejní podmínky architektonické soutěže na podobu stanic a podpěr lanovky. O vítězi má rozhodnout jedenáctičlenná porota v průběhu letošního srpna.

Jak uvádí DPP na svých webových stránkách, soutěž je otevřena všem architektům a ateliérům, které se zabývají navrhováním dopravních staveb. Lanová dráha, jejíž přípravou a realizací byl pražskými radními pověřen DPP v červnu 2020, bude mít tři stanice a pět podpěr. Mezi dolní stanicí Podbaba a mezistanicí Troja budou dvě podpěry umístěny na Císařském ostrově a další tři se budou nacházet ve svažitém terénu mezistanice a horní stanice Bohnice.

„Lanovka mezi Podbabou a Bohnicemi konečně získá konkrétní podobu, jelikož dosud bylo jasné pouze kudy povede, jak vysoko nad Vltavou a terénem bude projíždět, ale to, jak bude celá stavba esteticky působit na okolí zjistíme až nyní. Stále platí, že lanovka je nejrychlejší možný způsob, jak dostatečně kapacitně spojit Prahu 6 s Prahou 8 přes Troju, přestože tento projekt čeká ještě náročná povolovací cesta,“ uvedl Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Na přihlášení se do soutěže mají zájemci čas do konce května. Z nich vybere porota pět účastníků, kteří následně musí do konce července předložit architektonické návrhy všech stanic a podpěr lanovky. Vítěze porota vybere v průběhu letošního srpna, DPP jednotlivé návrhy i jejich autory poté představí veřejnosti. Vítěz získá odměnu 1,8 milionu korun a jeho úkolem bude dál rozpracovat architektonický návrh do finální podoby. Soutěž pro DPP organizuje architektonická kancelář MOBA studio.

Architekti se v rámci svých návrhů budou muset vypořádat s řadou omezení daných technickými podmínkami či záměry města. Zásadní bude zohlednění faktu, že dolní stanice a mezistanice se mají nacházet v záplavové oblasti. Technologie jako strojovna s pohonem, depo kabin lanovky, dispečink a hlavní přívod napájení umístěné v mezistanici Troja si budou vyžadovat dostatek prostoru. V případě horní stanice Bohnice je podmínkou, aby zde byla zachována návaznost na plánovanou zastávku nové tramvajové tratě mezi Kobylisy a Bohnicemi, která bude projíždět pod stanicí lanovky.

Základní technické a technologické řešení

Délka trasy lanovky bude 2 240 metrů. Počítá se s tím, že lanovka bude tzv. oběžného typu, kdy je dopravní lano vedeno stále stejným směrem, přičemž udržuje konstantní rychlost. Kabiny jsou od tažného a dopravního lana odpojitelné a při příjezdu do stanic se snižuje jejich rychlost, aby bylo možné bezpečné nastupování a vystupování. Systém lanové dráhy bude třílanový s jedním lanem tažným a dvěma nosnými, což umožňuje lanové dráze nést velké kabiny schopné poskytnout více místa. Kabiny třílanového systému mají tak obvykle kapacitu 30 až 35 míst včetně 24 až 28 sedadel. Provoz lanovky bude probíhat pouze přes den. V noci budou všechny kabiny, kterých má být sedmnáct, odstaveny v mezistanici Troja.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných