Dobrovolníci o prázdninách propagují zdravý životní styl a věnují se dětem

15. 07. 202210:31
Dobrovolníci o prázdninách propagují zdravý životní styl a věnují se dětem
foto: organizace Maranatha/Dobrovolníci pomáhají

Romantiku a napínavé okamžiky na výpravách i nočních hrách zažívají v létě tisíce dětí, které začátkem prázdnin odjedou na letní tábor a pohodlnou postel vymění za spacák ve stanu. Zajímavé věci, se ale nedějí pouze na táborech. Desítky mladých lidí se účastní jako dobrovolníci nejrůznějších projektů, které jsou postaveny jako služba veřejnosti. Pozoruhodnou akci s názvem Dotkni se nebe, každé léto připravuje křesťansky zaměřená organizace Maranatha a probíhá v českých a slovenských městech.

Letos v červenci se projekt koná na Slovensku (8.7. - 24.7.) ve městech Piešťany a Trnava. Projekt, do kterého je letos zapojeno 170 českých a slovenských dobrovolníků, z řad mladých křesťanů, je postaven jako služba veřejnosti. Účastníci projektu pomáhají v oblastech, které vedení měst po předchozí dohodě s organizátory vybralo. „Radnice naši spolupráci velmi vítají, protože jim pomůžeme zvládnou to, na co v daném okamžiku nemají dostatečné kapacity. Uklízíme například areály po větších akcích, natíráme ploty, sbíráme ve městě odpadky a podobně. Naši dobrovolníci jsou vždy nasazeni tam, kde město zrovna potřebuje pomoc,“ vysvětlila Eliška Štípková, projektová manažerka Maranathy.  

Dobrovolníci navštěvují i obyvatele domovů pro seniory. „Návštěva většinou trvá dvě až tři hodiny a vždy probíhá ve velmi příjemné atmosféře. Zpíváme si s nimi písničky, hrajeme společenské hry a podobně. Sami si řeknou o co mají zájem a my se přizpůsobíme. Hodně si s nimi povídáme a často nám vyprávějí o tom co v životě prožili,“ řekla projektová manažerka Maranathy Eliška Štípková. Ve stanovém městečku v centru města najdou zájemci z řad veřejnosti literaturu na téma zdravá výživa, zdravý životní styl, mohou bezplatně absolvovat masáž a podobně. Někteří lidé si přicházejí promluvit i o svých starostech a mají zájem i o rozhovory duchovního charakteru. Během projektu probíhají Dny zdraví a zájemci mohou navštívit přednášky zaměřené na prevenci zdraví, mezilidské vztahy, duchovní otázky a zdravý životní styl. 

Bez práce dobrovolníků by projekty a tábory neexistovaly

Účast na podobných projektech, pobyty na letních táborech i členství v organizacích, které se věnují výchově dětí a mládeže znamenají atraktivní variantu, která pomáhá dětem nezapadnout do konzumního způsobu života v dnešním světě. Mimořádně důležitou roli hrají v těchto organizacích vedoucí oddílů, kmenů, středisek a letních táborů, kteří v naprosté většině vykonávají tuto činnost jako dobrovolníci ve svém volnu.  Bez jejich obětavosti a zápalu by se některé organizace neobešly, stejně tak by se nemohly konat ani oblíbené tábory pro děti. Rodiče mohou vybírat z pestré nabídky všeho druhu přesně podle zaměření a zájmů své ratolesti. Kvalitními tábory tradičně disponují známé organizace jako je například Skaut, Liga lesní moudrosti nebo Zálesák. Členové těchto organizací se v oddílech a kmenech účastní celoročního výchovného programu a tábor pro ně znamená vyvrcholení činnosti. V čele táborů stojí zkušení náčelníci i oddíloví vedoucí, kteří zajišťují i jejich bezpečnost.

Odborníci jsou nadšení

 Aktivní pobyt v přírodě schvalují odborníci z řad terapeutů, učitelů i lékařů. Tvrdí dokonce, že má na děti tak pozitivní vliv, že se prakticky nedá ničím nahradit. „Kontakt dítěte s přírodou má velký vliv na jeho tělesné, ale i mentální zdraví. Děti bývají po dlouhém času u počítačů unavené, mají problémy se soustředěním, narůstají u nich tělesné, ale i mentální onemocnění. Příroda dává každému dítěti možnost uniknout z uspěchaného světa a vnímat okolní svět bez stresu, úzkosti,“ zdůraznila psycholožka a terapeutka Martina Školníková z Institutu Origanum. Zároveň upozornila, že hra dítěte v přírodě rozvíjí jeho představy a umožňuje mu zkoumat a tvořit. 

Romantika, odpovědnost a odvaha

Náčelník Ligy lesní moudrosti Tomáš Chlup Sadílek, uvedl, že děti v Lize jsou vedeny k tomu, aby už od útlého věku měly značnou míru odpovědnosti za chod tábora. „Vedle klasického táborového programu zaměřeného na hry a předávání znalostí pomocí zážitků, se děti podílejí i na průběhu táboření. Dělají si dřevo do týpí, pomáhají v kuchyni nebo s přípravou pro slavnostní ohně. I ty nejmenší děti v dětských nebo rodinných kmenech mají vlastnoručně vyrobené oblečení. Týpí, ve kterých spíme, jsou vyzdobená, tábořiště jsou upravená a čistá,“ řekl Tomáš Sadílek. Podle jeho slov mají v programu významné místo celotáborové hry, sportovní klání a dobrodružné výpravy. 

Dobrodružství ve virtuálním světě nenajdou

Tábory s velmi zajímavou náplní každoročně připravuje Svaz pro pobyt v přírodě Zálesák. Účastníci zálesáckých táborů se učí základům horolezectví, táboření, překonávání překážek v přírodním terénu a podobně. Mezi mimořádně oblíbené činnosti patří pozorování, maskování, stopování, signalizace,  radistika, sebeobrana, střelba nebo hlídková a průzkumná činnost. „Náš výchovný program je zaměřen na samostatnost, tělesnou zdatnost, všestranné znalosti a dovednosti. Naším cílem je vychovávat slušné a sebevědomé osobnosti, které se nezaleknou těžkostí a překážek, se kterými se v životě potkají,” řekl náčelník Zálesáka Rostislav Zabloudil. 

Z tábora Zalesák, zdroj: repro video Zálesák

„Každý člověk chce prožívat dobrodružství a romantiku. Při hledání těchto zážitků jsou děti z naší organizace občas vystaveny skutečnému dešti a větru a je to tak v pořádku. Někteří mladí lidé se ale romantiku a dobrodružství snaží prožívat ve virtuálním světě počítačů a mobilů. Přiznám se, že mě to občas mimořádně rozčiluje,” prohlásil Zabloudil.  

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných