Domov se zvláštním režimem Zvonková získal prestižní ocenění kvality

08. 11. 202215:22
Domov se zvláštním režimem Zvonková získal prestižní ocenění kvality
foto: MČ Praha 10/Domov se zvláštním režimem Zvonková

Česká alzheimerovská společnost prodloužila Domovu se zvláštním režimem Zvonková certifikaci kvality Vážka. Ocenění předcházel hloubkový audit kvality péče, ve kterém se hodnotí celá řada přísných kritérií.

Domov získal takzvanou Vážku již v letech 2014, 2016 a 2018. Vynucená covidová pauza mu ale o prodloužení dovolila požádat až letos. Informuje o tom web Prahy 10.

Domov se zvláštním režimem Zvonková je provozován příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP). Kapacita domu je 22 klientů, kterým poskytuje nonstop péči s podporou a pomocí při různorodých aktivitách. Ubytovává osoby, jejichž soběstačnost snížila Alzheimerova choroba či jiná duševní onemocnění.

Výsledek svědčí o výjimečné práci a kvalitě

„Podmínkou znovuzískání certifikace od České alzheimerovské společnosti je hloubkový audit, který ve Zvonkové úspěšně proběhl 2. listopadu. Šetření provádějí zkušené auditorky a hodnotí celou řadu kritérií určujících kvalitní péči. Skvělý výsledek 94,7 procenta bodového skóre svědčí o výjimečné práci, kterou všechny kolegyně a všichni kolegové v domově odvádějí,“ přiblížil proces Michal Kočí (Piráti), radní Prahy 10 pro sociální oblast a zdravotnictví.

Současně s certifikátem získal také slovní hodnocení auditorek. Podle nich se kvalita péče ani po několika letech vynucené pauzy nesnížila, jak se tomu děje v mnoha ostatních zařízeních. Ocenily zejména vzájemnou i proklientskou komunikaci, profesní kvalitu personálu a celkovou atmosféru.

Při péči o dlouhodobě nemocné je nejdůležitější individuální přístup a respekt

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje desátá městská část. Ve Zvonkové funguje kromě Domova se zvláštním režimem také domov pro seniory a odlehčovací služby. Centrum provozuje také Domov pro seniory U Vršovického nádraží a Domov Vršovický zámeček. Momentálně má asi 200 klientů pobytových a 1.500 uživatelů terénních služeb.

Hlavním cílem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc nejen seniorům, ale i lidem, kteří jsou na pomoc jiných odkázáni kvůli svému zdravotnímu stavu nebo chronickému onemocnění. Zaměřuje se přitom na individuální přístup a respekt k lidským a občanským právům. To vše v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Zároveň také v rámci Klubu seniorů organizuje akce zaměřené na aktivní využití volného času seniorů, které jsou ale přístupné široké veřejnosti. Rodičům s dětmi pomáhá v rámci služby pro rodiče.

Vážka hodnotí služby pro lidi s demencí

Certifikace Vážka je speciální certifikační systém, který vyvinula Česká alzheimerovská společnost. Určena je primárně pro služby poskytované lidem s demencí. Všechna zařízení, která o certifikaci požádají a splní Kritéria pro jeho udělení, získají Vážku na 24 měsíců.

Česká alzheimerovská společnost byla jako občanské sdružení založena v roce 1997. Za myšlenkou jejího založení tehdy stál tým gerontologů, lékařů, sociálních pracovníků i rodinných pečujících. V roce 2014 se stala obecně prospěšnou společností.

Hlavním cílem organizace je pomáhat lidem s demencí i těm, kteří o ně pečují. Společnost je také členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných