Dotace z evropských fondů má pomoci v rozvoji elektromobility

20. 04. 202419:13
Dotace z evropských fondů má pomoci v rozvoji elektromobility
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Elektromobil, ilustrační foto

Rozvoj dobíjecí infrastruktury mají hlavnímu městu zajistit dva projekty, které by se měly uskutečnit v následujících letech 2025 až 2027. Praha proto žádá o dotace z evropských fondů, které by mohly pokrýt až 80 procent způsobilých nákladů.

Tisková zpráva magistrátu uvádí, že by se dotace měly týkat projektů Dobíjecí stanice hlavního města Prahy a Vybudování dobíjecích stanic na území hlavního města Prahy. Ten se soustřeďuje především na vybudování 30 dobíjecích stanic v prostředí veřejných parkovacích domů a ploch spadajících pod Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK).

„Naším cílem je zpřístupnit elektromobilitu všem, aby nezůstala výsadou pouze pro lidi s vlastní garáží. Praha již aktuálně masivně investuje do nabíjecí infrastruktury, a tyto investice nyní díky využití evropských dotací ještě navýšíme. Smyslem rozvoje veřejně přístupných dobíjecích stanic a podpory elektromobility obecně je zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím snížení emisí a hluku ze silniční dopravy. Elektromobilitu proto hodláme dále podporovat i dalšími cestami, např. v nově připravované reformě zón placeného státní by měly mít elektromobily zvýhodněnou cenu některých celoměstských parkovacích oprávnění a samozřejmě budou mít vyhrazená místa u elektronabíječek,“ říká náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Projekty mají zajistit dostatečné množství dobíjecích stanic těm Pražanů, kteří nemají možnost elektromobily nabít v místě svého bydliště.

„Díky našim projekcím ohledně počtu elektromobilů, jež budou v Praze jezdit, musíme posilovat infrastrukturu pro tato vozidla. Jsem rád, že již rok a půl se nám celý proces daří dokonce zrychlovat. Spolu s těmito místy bych rád doplnil, že se nám daří posilovat i počty takzvaných EVR lamp, které budeme moci následně osadit nabíječkami,“ uvádí radní Michal Hroza (TOP09).

„Rozvoj elektromobility se nám děje přímo před našima očima. Je skvělé, když náklady na nabíjecí infrastrukturu nebudeme financovat sami. Možnost využít také evropské peníze dostává Praha velmi zřídka,“ připojuje se radní Daniel Mazur (Piráti).

V případě, že město na projekty obdrží dotace z evropských fondů, hodlá investovat do elektromobility až 500 milionů korun.

„S ohledem na nárůst elektromobilů nejen v Praze, ale i v celé České republice, je nutné vybudovat kvalitní dobíjecí infrastrukturu. Ta je předpokladem pro další rozvoj elektromobility a uspokojení rostoucí poptávky po dobíjecích stanicích. Jsem proto moc rád, že se do toho Praha pustila,” uvádí Benedikt Kotmel, předseda představenstva městské společnosti Operátor ICT.

Čistá doprava a její podpora

Pojmem „čistá mobilita“ se rozumí snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy, jak vyplývá z webu Ministerstva životního prostředí. K tomu mají dopomoci některá ze schválených opatření, jako je rozvoj nemotorové dopravy, zlepšení mobility ve městech nebo právě podpora elektromobility. 

Jak uvedl v lednu tohoto roku web Čistá doprava, v Česku počet veřejných dobíjecích bodů překročil číslo 4.600. 

„Počet veřejných dobíjecích bodů v České republice přesáhl 4.600, což nás řadí na 13. místo mezi zeměmi Evropské unie, hned za Polsko a před Maďarsko, když 61 procent dobíjecích bodů bylo evidováno pouze ve 3 zemích, v Nizozemsku (23 procent), Německu (19 procent) a ve Francii (19 procent). Po Lotyšsku a Chorvatsku máme třetí nejvyšší podíl (21 procent) dobíjecích bodů s výkony 50-149 kilowattů. Tři největší provozovatelé veřejné dobíjecí infrastruktury u nás, tedy ČEZ, PRE a E.ON, dodávají prostřednictvím svých stanic certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů,“ uvádí ve článku Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Podle zveřejněných dat webu Čistá doprava (aktualizována k 30. září 2023) je Praha krajem s nejvyšším počtem veřejných dobíjecích bodů, nachází se jich zde zhruba 1.129. Hned za ním se s počtem 650 bodů umístil kraj Středočeský a s 488 kraj Jihomoravský. Největšími provozovateli jsou Pražská energetika, ČEZ a E.ON.

„Aktuálně provozujeme více než 520 dobíjecích bodů na více než 265 stojanech ve všech krajích České republiky. V roce 2023 řidiči odebrali téměř 2 gigawatthodin energie, což představuje nárůst o 65 procent oproti roku 2022. Utilizace stanic je nicméně nadále velmi nízká a v průměru se pohybuje na 2,4 procent. Hlavním důvodem je stále nízký počet elektromobilů na našich silnicích,“ uvedl ve zprávě jednatel společnosti E.ON Martin Klíma.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných