Energetický regulační úřad spustí osvětovou kampaň, která pomůže lidem

15. 08. 202317:45
Energetický regulační úřad spustí osvětovou kampaň, která pomůže lidem
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Dráty vysokého napětí, ilustrační foto

Dle tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se až třetina stížností, které směřují na na tento úřad, nedá považovat za oprávněné. Měly by směřovat na dodavatele. Jde zejména o reklamace a ceny energií. Osvětu přinese nová kampaň #AktivneNaEnergie.

ERÚ se sice zabývá všemi podněty, pomoci může ale jen v případě, že dodavatel pochybil, často je totiž zvýšení cen za energie v souladu se zákonem a smluvními podmínkami. 

Povinností dodavatele je oznámit navýšení ceny s třicetidenním předstihem, pokud tak učiní, je vše v souladu se zákonem a ERÚ se zvýšením ceny nic dělat nemůže. Nicméně zákazník v takovém případě může změnit dodavatele. 

„Samotná možnost jednostranné změny smlouvy, zejména pak ceny, je pro mnoho spotřebitelů překvapením. Berou jako samozřejmost, že když se na nějaké ceně zákazník s obchodníkem písemně domluví, cena pak automaticky platí po celou dobu trvání takové smlouvy,“ uvedl v tiskové zprávě rozeslané mediím Ladislav Havel, člen Rady ERÚ. „Jedná se o jeden z typických případů nepozornosti, na který opakovaně narážíme. Nepříjemnostem lze přitom často předejít jen tím, že si pozorně přečteme smlouvu, zejména pak ujednání o ceně a o možnostech její jednostranné změny,“ uvedl Havel.

Mnoho spotřebitelů také nevnímá rozdíly mezi složkami cen za energie, které ERÚ muže regulovat a částí, na kterou nemá žádný vliv a neregulovaná. 

Zákazníci tedy zaměňují dodavatele s distributorem. Často je také potřeba, aby spotřebitele vynaložili snahu sami, ERÚ například nemůže vyřizovat reklamace dodavateli nebo zasáhnout do smlouvy místo nich.

„Kromě toho, že plníme své zákonné povinnosti, klademe velký důraz na osvětu spotřebitelů. Klíčové je, aby byli informovaní, aktivní a při jednání s dodavateli či zprostředkovateli zdravě asertivní. Proto jsme připravili kampaň, která občanům pomůže v základní orientaci v oblasti ´spotřebitelské energetiky´, a bude je aktivizovat. Vycházíme z podnětů, které často dostáváme, a zaměřujeme se na témata, v nichž veřejnost často chybuje,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Kampaň Aktivně na energie vysvětlí, jak uzavírat smlouvy a reklamace, vyjasní také, jak se vyznat ve vyúčtování, přidá slovník aktivně využívaných pojmů a zkratek a také zahrne jiné užitečné texty. Jednotlivé příspěvky budou zveřejněny na Facebooku ERÚ a na webových stránkách pod hashtagem #AktivneNaEnergie.

Za jeden měsíc se spotřebitelé na ERÚ obrátí přibližně s tisícovkou problémů. 30 procent z toho ale ERÚ objasňuje nebo je odkazuje na jiný subjekt.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných