Etická komise VŠE se jednomyslně postavila za Ševčíka

23. 05. 202306:33
Etická komise VŠE se jednomyslně postavila za Ševčíka
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Miroslav Ševčík

V pátek 19. května se na svém jednání sešla Etická komise Národohospodářské fakulty VŠE, aby projednala podnět rektora ohledně možného porušení etického kodexu školy ze strany zástupce VŠE Miroslava Ševčíka. Komise však rektorův podnět shodila ze stolu. PrahaIN.cz získala zápis z jednání.

Etická komise se pozastavila nad tím, že rektor již 14. března společně s vedením VŠE uvedl, že děkana Ševčíka z důvodu jeho veřejných vystoupení odvolá. „Podnět k etické komisi však rektor podal až dne 10. května 2023, přičemž v tomto podnětu rektor teprve po dvou měsících žádá etickou komisi o stanovisko, zdali docent Ševčík porušil Etický kodex VŠE a morálně etické zásady, které si rektor sám vydal. A to mimo jiné o stanovisko k událostem, které proběhly před více než osmi měsíci,“ konstatovala komise.

Klade se prý otázka, proč nebylo ze strany rektora postupováno tak, že by po události ze dne 11. března nejprve zjistil, co se skutečně na Václavském náměstí stalo. Následně se případně obrátil na Etickou komisi VŠE, nedošlo-li k dotčení Etického kodexu VŠE. Poté případně činil jednotlivé zákonné kroky k odvolání děkana. A následně informoval média a jejich prostřednictvím veřejnost.

Komise se mimo jiné zeptala, proč po dvou měsících, po mediální dehonestaci docenta Ševčíka a po mediální prezentaci záměru jeho odvolání, rektor vůbec podnět k Etické komisi VŠE podává.

Etická komise se dále pozastavila nad tím, že její předsedkyně Andreisová podnět rektora původně ani neposkytla, avšak současně od Ševčíka žádala potvrzení termínu zasedání komise.

Etická komise, jak také vyplývá ze zápisu, seznala, že má popsané jednání vůči docentu Ševčíkovi za ryze účelové, vysoce šikanózní, hrubě diskriminační, těžce neetické a jednoznačně nezákonné. 

Závěrem dodala, že není v tuto chvíli prokazatelně známo, co vedlo rektora VŠE k podání podnětu a co jej navzdory objektivním faktům nadále vede k setrvání na stanovisku o odvolání děkana Miroslava Ševčíka.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných